Otázky a odpovědi
Vyberte produkt, co vás zajímá

Vyberte si fázi pojištění

K čemu máte dotaz

Otázky a odpovědi
ROZBALIT VŠE
Co dělat v případě kdy mám v zahraničí úraz nebo zdravotní komplikace?
V případě, že to Vás zdravotní stav dovoluje, kontaktovat naši asistenční službu můžete prostřednictvím chatu přístupného z PKpass kartičky v mobilu (pokud jste si ji uložili), nebo na telefonním čísle na asistenční kartičce, kterou jsme Vám posílali v emailu s dokumenty. Asistenční služba Vám pomůže najít vhodné zdravotní zařízení. Pokud se nacházíte na území USA, budeme potřebovat znát celou adresu včetně ZIP CODE oblasti.
 
Co dělat v případě pojistné události z pojištění odpovědnosti?
Pojištění odpovědnosti je součástí pouze varianty pojištění Komfort a Excelent. Slouží k úhradě škody, kterou jste jako pojištění způsobili třetí osobě a jste povinní ji uhradit. Nárok na pojistné plnění vzniká při škodách na zdraví, životě nebo na majetku (poškození, ztráta, zničení). Pojištění se nevztahuje na škody, které byly způsobeny osobě blízké (např. rodinný příslušník). Dále pojištění nepokrývá škody způsobené provozem anebo řízením motorového či nemotorového vozidla, plavidla nebo letadla. Současně se nevztahuje ani na škody na věcech půjčených, pronajatých či svěřených k užívání za úplatu (např. věci na leasing nebo vypůjčené od známého či kamaráda). Dále nejsou pokryty škody způsobené v souvislosti s podnikatelskou nebo jinou výdělečnou činností pojištěného.
Pojistnou událost můžete nahlásit online na odkazu níže.
 
Co dělat v případě zpoždění/zrušení letu?
Pojištění cestování letadlem je součástí pouze varianty pojištění Excelent. Slouží k úhradě nákladů, které Vám vzniknou v důsledku zpoždění odletu o více než 6 hodin. Zahrnuje zároveň úhradu nákladů v důsledku zrušení odletu, kdy doba poskytnutí náhradní dopravy přesáhla 6 hodin. Dále máte nárok na proplacení základního občerstvení a hygienických nákladů. Limit pojištění je 500 Kč za hodinu, maximálně však 10 000 Kč. Pojištění se nevztahuje na situace, kdy zpoždění bylo způsobeno stávkou nebo jiným dopravním nebo přepravním omezením probíhajícím nebo oznámeným v době odletu.
Pojistnou událost můžete nahlásit online na odkazu níže.
 
Co je Fit to Fly a proč ho potřebuji?
Pokud se Vám v zahraničí stane úraz nebo onemocníte, a následky budou viditelné (např. sádra, dlaha, neštovice apod.), tak při letecké přepravě můžete být vyzváni o předložení dokumentu "Fit to fly". Tento dokument potvrzuje, že jste schopni letu a bývá vystaven ošetřujícím lékařem v zahraničí.
 
Co zahrnuje připojištění autoasistence a jak funguje?
Autoasistence funguje jak na území ČR, tak i v zahraničí a to tak, že je nutné volat asistenční linku. V případě, že se bude jednat o drobné opravy na místě, hradíme příjezd asistenční služby a jednu hodinu práce (materiál hradí klient), nebo v případě složitějších závad bude asistenční služba hledat nejbližší servis, kde bude provedena diagnostika vozu. Tento odtah je hrazen z připojištění do výše reálných nákladů. Pokud by byl vůz opravitelný do 5 dní, bude opraven (zde si hradíte diagnostiku i opravu). My v tomto případě hradíme buď ubytování posádky vozidla:
  • V zahraničí dvě noci pro 80 €/os/noc, max 2 noci
  • V ČR 2000 Kč/os/noc, max 1 noc
a nebo náhradní dopravu do cíle cesty nebo domů (vlakem, autobusem) do výše reálných nákladů.
Pokud by vůz nebyl opravitelný do 5 dní, budeme ho do limitu 55 000 Kč odtahovat do ČR.
V rámci varianty pojištění Opakovaných výjezdů je připojištění platné pouze prvních 30 dní.
Odkaz na brožuru naleznete na odkazu níže.
 
Jak mám nárokovat storno zájezdu?
Zájezd je nutné vždy nejprve stornovat u cestovní kanceláře nebo poskytovatele služby cestovního ruchu, poté je možné nárokovat plnění za storno zájezdu u nás. V případě, že máte zájezd již stornovaný, můžete nárokovat plnění na odkazu níže.
Pojistnou událost můžete nahlásit online na odkazu níže.
Jak postupovat v případě odcizení/poškození zavazadel?
Pojištění odcizení/poškození zavazadel je součástí varianty Komfort a Excelent. Slouží k úhradě škody, která Vám vznikla na zavazadlech v důsledku krádeže nebo vloupání. Pojištění zahrnuje zavazadla, která jsou ve Vašem vlastnictví jako pojištěného a která jste si s sebou vzali na cestu nebo během cesty pořídili. Pojištění ale nepokrývá odcizení a poškození zavazadel, která byla svěřena dopravci a dále na situace, kdy Vám bylo odcizeno či poškozeno zavazadlo v důsledku vloupání do stanu nebo přívěsu.
Pojistnou událost můžete nahlásit online na odkazu níže.
 
Jak postupovat v případě zpoždění zavazadel?
Pojištění zpoždění zavazadel je součástí pouze varianty pojištění Excelent. Slouží k úhradě nákladů, které Vám vzniknou v důsledku zpoždění zavazadel leteckým přepravcem o více než 6 hodin ovšem nikoliv v situacích, kdy zpoždění bylo způsobeno stávkou nebo jiným dopravním nebo přepravním omezením probíhajícím nebo oznámeným v době odletu. Limit na pojistnou událost je 5 000 Kč. Máte nárok na proplacení základního občerstvení a hygienických potřeb.
Pojistnou událost můžete nahlásit online na odkazu níže.
Jak probíhá řešení pojistné události v USA?
Pokud po ošetření nebo návratu zpět do republiky obdržíte tzv. Statements (žádosti o zaplacení ošetření), nijak se tím neznepokojujte.
Tyto žádosti Vám mohou být doručovány i delší dobu po ošetření. V případě pojistných událostí v USA je to běžné.
Doporučujeme Vám tyto Statements nehradit. Doručený Statement vždy přepošlete naši asistenční službě na adresu claims.travel@axa-assistance.cz společně s referenčním číslem případu.
 
 
Kde najdu číslo pojistné smlouvy?
Číslo pojistné smlouvy najdete v PKpass, pokud si ho stáhnete do mobilu, na asistenční kartičce nebo na smlouvě o pojištění.
Kdy si můžu nárokovat pojistné plnění z trvalých následků z úrazového pojištění?
Za pojistnou událost považujeme úraz, který utrpíte během cesty a v jehož důsledku budete mít trvalé následky, nebo v jehož důsledku Vám bude způsobena smrt. Trvalé následky hodnotíme po jejich ustálení, nejdříve však po 1 roce a nejdéle po 3 letech ode dne, kdy k úrazu došlo.
Kryje cestovní pojištění COVID?

Informace ke krytí COVID naleznete na stránce https://www.axa-assistance.cz/covid-19/.

Mohu dostat seznam smluvních zdravotnických zařízení?
Seznam smluvních zdravotnických zařízení před vznikem události nezasíláme.
Pokrývá pojištění odpovědnosti i škodu, k níž došlo při práci?
Ne, pojištění odpovědnosti za škodu zahrnuje pouze škodu způsobenou v rámci běžného občanského života.
Potřebuji do zahraničí kartičku pojištěnce?
Kartička Evropského průkazu pojištěnce (EHIC – European health insurance card), v Česku známa jako "průkaz pojištěnce" Vás chrání i při zahraničních cestách v rámci Evropské unie. Některá zdravotnická v zahraničí Vás mohou ošetřit pouze při předložení této kartičky. Je na zdravotnickém zařízení, zda bude při ošetření akceptovat cestovní pojištění či Evropský průkaz pojištence.
 
Proč po mě požadujete výpis ze zdravotní dokumentace od mého praktického lékaře?
Jako asistenční služba jsme oprávněni žádat od Vás výpis ze zdravotní dokumentace z České republiky pro posouzení likvidity Vašeho případu. Pokud se stále nacházíte v zahraničí, můžeme žádat výpis za Vás, pokud se však již nacházíte v České republice, můžeme Vás požádat o spolupráci. Dokumentaci požadujeme pro posouzení Vašeho zdravotního stavu. Veškeré poskytnuté informace jsou u nás v bezpečí a s nikým je nikdy nesdílíme.
 
V zahraničí došlo k pojistné události, jak jí můžu nahlásit?
Pro posouzení Vašich nároků, je nutné událost zaregistrovat. Můžete to udělat pohodlně a on-line na odkazu níže. Následně je důležité doložit potřebnou dokumentaci. Na základě těchto informací je možné posoudit, zda je Váš nárok v souladu s pojistnými podmínkami sjednaného pojištění.
Pojistnou událost můžete nahlásit online na odkazu níže.
 
Vztahuje se odpovědnost za způsobenou škodu i na zapůjčené vozidlo?
Ne, vypůjčené věci spadají do výluk z pojištění, stejně jako řízení a provoz motorového vozidla. Můžete si však pro vozidlo půjčené ze zahraniční autopůjčovny sjednat Připojištění spoluúčasti zapůjčeného vozidla.  
Vztahuje se pojištění zavazadel i na leteckou přepravu?
Cestovní pojištění zavazadel nepokrývá škody na zavazadlech v době, kdy jsou svěřena dopravci.
Za jak dlouho dostanu proplacené vzniklé nároky?
Legislativa České republiky nám stanovuje lhůtu 90 dnů na vyřízení. Vše se ale snažíme vyřídit co nejrychleji po obdržení všech potřebných dokladů. Pokud nemáme kompletní doklady, prodlužuje se tím doba řešení události.