Otázky a odpovědi
Vyberte produkt, který vás zajímá

Vyberte si fázi pojištění

K čemu máte dotaz

Otázky a odpovědi
ROZBALIT VŠE
Byl jsem ošetřený v zahraničí, uhradíte mi to?
Každou škodu je nutné zaregistrovat a likvidátor ji následně posuzuje vůči pojistným podmínkám (VPP). Určitě si ponechte veškerou dokumentaci ze zdravotnického zařízení (potvrzení o úhradě za ošetření, lékařské zprávy). Škodní událost zaregistrujte níže na odkazu, k registraci si připravte číslo pojistné smlouvy.
Co dělat v případě pojistné události v USA?
Jako první krok nás vždy kontaktujte, abychom Vám mohli pomoci Vaši situaci řešit a předat Vám potřebné informace k postupu. 
 
Pokud Váš zdravotní stav vyžaduje okamžité ošetření a nebudete mít čas nebo možnost nás kontaktovat předem, spojte se s námi co nejdříve to bude možné. Nahlášení události může provést také kdokoliv z Vašeho okolí, kdo bude znát základní údaje o Vás a Vašem pojištění.

Postup vypadá následovně:
1. Jakmile nám událost nahlásíte, zašleme Vám kartičku s fakturační adresou PPO Insurance through United Healthcare, kterou předložíte ve zdravotnickém zařízení.
2. Kromě kartičky s fakturační adresou Vám následně zajistíme ošetření ve vhodném zdravotnickém zařízení a předáme potřebné instrukce.
3. Je nutné nás kontaktovat ještě před návštěvou zdravotnického zařízení pokud to zdravotní stav dovoluje, nebo co nejdříve po ošetření, či přijetí k hospitalizaci.
4. Od lékaře si při ošetření vyžádejte úplnou lékařskou zprávu. Lékařská zpráva musí obsahovat podrobné informace o Vašem zdravotním stavu – anamnézu, diagnózu, plán léčby a medikaci. Discharge Instructions (DC) nebo After Care Instructions (ACI) nejsou lékařskou zprávou. Zdravotnické zařízení je povinné Vám lékařskou zprávu vydat.
Co když nemám lékařskou zprávu ze zahraničí?
Každá událost se posuzuje obecně jako celek a k tomu patří i lékařská zpráva. Při posuzování události se však zohledňují všechny okolnosti daného případu. Určitě je nutné doložit veškeré podklady, které máte a na případné chybějící doklady upozornit likvidátora.
Do kdy musím nahlásit událost?
Událost doporučujeme nahlásit pojistiteli bez zbytečného odkladu. Maximální doba pro nahlášení jsou čtyři roky. U nároků z pojištění trvalých následků může být hlášení provedeno po jejich ustálení, nejdříve však po 1 roce a nejdéle po 3 letech ode dne, kdy k úrazu došlo.
Jak mám nárokovat storno zájezdu?
Zájezd je nutné vždy nejprve stornovat u cestovní kanceláře nebo poskytovatele služby cestovního ruchu, poté je možné nárokovat plnění za storno zájezdu. Hlášení je možné provést on-line. V rámci hlášení je uveden seznam všech dokumentů, které budeme potřebovat k posouzení Vašeho nároku, určitě ale budeme potřebovat doklad o vyměření storno poplatků, doklad o zrušení služby cestovního ruchu a dokumenty prokazující důvod zrušení cesty.
Jak mi dáte vědět, že je šetření mojí události ukončeno?
Pošleme Vám informace e-mailem na kontaktní e-mail, který jste zadávali při hlášení události. Pokud byla událost registrována on-line, můžete na webovém portálu Saxana sledovat status škody.
Jak probíhá řešení pojistné události, která se stala na území USA?
Řešení každé události je vždy velmi individuální. U událostí, které se staly na území USA může dojít k průtahům na straně zdravotnických zařízení při doložení dokumentů nutných k posouzení a uzavření případu. Pokud po ošetření nebo návratu zpět do republiky obdržíte tzv. Statements (žádosti o zaplacení ošetření), nijak se tím neznepokojujte. Tyto žádosti Vám mohou být doručovány i delší dobu po ošetření. V případě škodních událostí v USA je to běžné. Doporučujeme Vám tyto Statements nehradit. Doručený Statement vždy přepošlete naši asistenční službě na adresu claims.travel@axa-assistance.cz společně s referenčním číslem případu.
Jak probíhá řešení události?
Událost je nejprve potřeba nahlásit. Pro nahlášení události je možné využít webový on-line portál Saxana, odkaz naleznete níže. V rámci nahlášení události dostanete informace o tom, jaké dokumenty je potřeba pro řešení události doložit. Jakmile nám bude dokumentace doložena, dojde k posouzení Vašeho nároku likvidátorem. V případě potřeby Vás bude likvidátor kontaktovat. Po posouzení Vašeho nároku obdržíte vyjádření, které zašleme na Vámi zvolenou e-mailovou adresu.
Kde najdu číslo pojistné smlouvy?
V rámci e-mailu po sjednání pojištění je uvedeno číslo smlouvy v předmětu zprávy, je to desetimístné číslo. Dále zde naleznete číslo smlouvy konkretní pojištěné osoby, které je uvedeno i na asistenční kartičce a je odděleno lomítkem a dalšími třemi číslicemi.
Kdy si můžu nárokovat pojistné plnění z trvalých následků z úrazového pojištění?
Trvalé následky hodnotíme po jejich ustálení, nejdříve však po 1 roce a nejdéle po 3 letech ode dne, kdy k úrazu došlo. Za pojistnou událost považujeme úraz, který utrpíte během cesty v zahraničí, kde proběhne prvotní ošetření a v jehož důsledku budete mít trvalé následky. 
Můžu se odvolat proti zamítnutí události?
Odvolat se proti rozhodnutí pojišťovny můžete na kontaktním e-mailu claims.travel@axa-assistance.cz nebo nám zašlete dopis na adresu AXA ASSISTANCE CZ, s.r.o., Office Park Nová Karolina, 28. října 3348/65, 702 00 Ostrava, Česká republika. Nezapomeňte uvést číslo události (začíná na 712 a je desetimístné) nebo číslo pojistné smlouvy. K odvolání také přiložte podrobný popis s čím konkrétně nesouhlasíte a jaké skutečnosti žádáte přezkoumat.
Proč byla moje událost zamítnutá?
Obecně existuje několik možností:
•    při šetření události jsme dospěli k závěru, že Váš nárok je v rozporu s pojistnými podmínkami nebo je přímo ve výlukách z pojištění,
•    nebyly nám z Vaší strany doloženy potřebné dokumenty, a tedy jsme neměli jinou možnost, než nárok zamítnout.
Přesný důvod zamítnutí nároku je vždy uveden v dopise "Sdělení o ukončení šetření škodní události". 
Proč po mě požadujete výpis ze zdravotní dokumentace od mého praktického lékaře?
Dokumentaci máme právo požadovat pro posouzení Vašeho zdravotního stavu a posouzení likvidity Vašeho případu. Veškeré poskytnuté informace jsou u nás v bezpečí a s nikým je nikdy nesdílíme. 
V zahraničí došlo k pojistné události, jak jí můžu nahlásit?
Pokud potřebujete asistenci, kontaktujte nás na telefonním čísle: +420 272 099 911. Pokud se jedná o zpětný nárok (částku jste uhradili a žádáte její proplacení) využijte pro nahlášení škodní události webový on-line portál Saxana a postupujte podle instrukcí. 
Za jak dlouho dostanu proplacené vzniklé nároky?
Legislativa České republiky nám stanovuje lhůtu 90 dnů na vyřízení události od jejího nahlášení. Vše se ale snažíme vyřídit co nejrychleji po obdržení všech potřebných dokladů. Pokud nemáme kompletní doklady, prodlužuje se tím doba řešení události. Do 15 dnů od ukončení události máme povinnost Vám odeslat pojistné plnění, vyplynulo-li z řešení události, že na jeho vyplacení vznikl nárok.