Otázky a odpovědi
Vyberte produkt, který vás zajímá

Vyberte si fázi pojištění

K čemu máte dotaz

Otázky a odpovědi
ROZBALIT VŠE
Jak mám postupovat při škodné události?
Před každou návštěvou lékaře doporučujeme kontaktovat naši asistenční linku. Telefonní kontakt budete mít k dispozici na asistenční kartičce, kterou vám pošleme na e-mail po obdržení platby za pojištění. Naši operátoři se s vámi v případě vzniku škody domluví na dalším postupu.
Jaké jsou varianty pojištění pro cizince?
Toto pojištění nabízíme ve dvou variantách, které se liší rozsahem poskytovaných služeb:
  • Nutná a neodkladné péče - pojištění pokrývá nutné a neodkladné vyšetření potřebné ke stanovení diagnózy a léčebného postupu, hospitalizaci v nemocnici, ambulantně předepsané léky, ošetření zubním lékařem při akutních bolestivých stavech zubů, přepravu do zdravotnického zařízení, repatriaci pojištěného včetně přepravy tělesných ostatků do mateřské země pojištěného.
  • Komplexní pojištění - pojištění pokrývá ambulantní péči, ústavní a léčebnou péči (včetně diagnostické, preventivní, pohotovostní a dispenzární péče), záchranné služby, dopravy nemocného a poskytnutí ambulantně předepsaných léků, repatriaci pojištěného nebo tělesných ostatků pojištěného. Dále také péči související s těhotenstvím a porodem podle zvolené varianty.
Jaký je nejvyšší limit pojistného plnění?
Celkový limit u obou typů (Komplexní zdravotní pojištění a Nutná a neodkladná péče) zdravotního pojištění pro cizince je stanoven na 60 000 EUR.
Jedu do České republiky pracovat, vztahuje se zdravotní pojištění cizinců i na pracovní pobyt?
Ano, oba typy zdravotního pojištění (Nutná a neodkladná péče a Komplexní péče) kryjí turistické, studijní i pracovní pobyty na území České republiky.
Platí zdravotní pojištění cizinců i na území Schengenského prostoru?
Zdravotní pojištění cizinců platí na území Schengenského prostoru. Mimo území ČR jste kryti pouze v režimu Nutné a neodkladné péče (i v případě, že máte zakoupenou variantu Komplexní péče). Délka jednotlivého pobytu mimo území ČR u Komplexního zdravotního pojištění však nesmí přesáhnout 30 dní.
Splňují obě varianty zdravotního pojištění podmínky pro udělení víza do ČR?
Ano, naše zdravotní pojištění cizinců splňuje podmínky pro povolení k pobytu na území České republiky.
Vztahuje se pojištění i na těhotenství a porod?
Zdravotní pojištění cizinců pro případ nutné a neodkladné péče pokrývá pouze komplikace do 18. týdne včetně. Komplikace po 18. týdnu těhotenství, porod, komplikace rizikového těhotenství i šestinedělí nejsou v pojištění zahrnuty.

Komplexní zdravotní pojištění cizinců 

  • ve variantě Standard zahrnuje péči v těhotenství po 3měsíční čekací době ode dne začátku pojistné doby a porod po uplynutí 8měsíční čekací doby ode dne začátku pojištění.
  • ve variantě Matka zahrnuje péči v těhotenství i porod bez čekacích dob, přičemž je součástí i případná další poporodní zdravotní péče o novorozence. Pokud je Komplexní zdravotní pojištění uplatněno na území Schengenu mimo ČR, platí pro něj stejné podmínky jako u pojištění Nutné a neodkladné péče.