Úvodní stránka > Produkty pro vás > Travel 4 Business

Travel 4 Business

O pojištění

Zaměstnanci vaší firmy jezdí často pracovně do zahraničí, a vy si chcete být jisti, že mají adekvátní pojištění, které ochrání je i firemní zájmy? Ušetříme vám starosti, abyste se mohli v klidu zaměřit na prosperitu své firmy. Pojistíme všechny vaše pracovníky. 

Dejte nám kontakt a počet zaměstnanců, kteří ve vaší společnosti aktivně cestují, a my vám připravíme nezávaznou nabídku cestovního pojištění zaměstnanců. Přesně pro vaši společnost!

 

Podrobnější informace

 

 

Pojištění léčebných výloh
Představuje základní součást pojištění, které chrání před výdaji za léčbu akutního onemocnění v zahraničí. Varianta Excelent nabízí krytí léčebných výloh až do výše 500 milionů Kč.
Pojištění odpovědnosti za škodu
Pokrývá škody v běžném životě (nikoliv při výkonu práce), kterou pojištěný způsobil třetí straně, a to až do výše limitů stanovených u každé varianty. 
Úrazové pojištění
Zahrnuje finanční plnění v případě smrti úrazem, včetně trvalých následků do limitu až 600 000 Kč.
Pojištění zavazadel
Vztahuje se na cestovní zavazadla a věci osobní potřeby obvyklé pro daný účel cesty. Pokrývá poškození, zničení, odcizení zavazadel (krádeží vloupáním nebo loupeží), popř. jejich obsahu, a to včetně ztráty nebo odcizení osobních dokladů. Pojištění současně zahrnuje i krytí obchodního vybavení.
Pojištění předčasného návratu
Pojištění předčasného návratu pokrývá náklady na dřívější návrat ze zahraničí, k němuž došlo ze zvlášť závažných důvodů (úmrtí či hospitalizace osoby blízké pojištěnému, vzniklá škoda na majetku na území ČR), přičemž není možné využít původně plánovaný dopravní prostředek.
Pojištění asistenčních služeb
Zahrnuje poskytování rad a informací pojištěnému při událostech souvisejících s cestou či pobytem v zahraničí. K dispozici jsme 24 hodin denně v několika světových jazycích.
Pojištění zpoždění zavazadel
Je určeno především pro letecké zahraniční cesty. Nárok na pojistné plnění vzniká v případě zpoždění dodání zavazadel dopravcem.
Pojištění zpoždění a zrušení letu
Vztahuje se na komplikace spojené se zpožděním odletu oproti údaji letového řádu, popř. s úplným zrušením letu. Zahrnuje úhradu výdajů na občerstvení a základní hygienické potřeby (toto pojištění zahrnuje pouze varianta Excelent).
Pojištění vyslání náhradního pracovníka
Zahrnuje krytí nákladů na dopravu náhradního pracovníka na konkrétní místo jednání či výkonu v zahraničí, kde byl původně vyslaný zaměstnanec např. zraněn a hospitalizován v nemocnici nebo pokud se musel předčasně vrátit ze závažných důvodů. Díky pojištění léčebných výloh současně uhradíme i výdaje na dopravu prvotně vyslaného – zraněného – pracovníka ze zahraničí zpět domů.
 
Pojištění právní asistence

Předmětem pojištění právní ochrany je ochrana oprávněných zájmů pojištěného.

Výhody

stačí sdělit jen počet pracovníků cestujících do zahraničí
neuvádíte konkrétní jména zaměstnanců (neřešíte změnu pracovníka)
pojištění platí pro neomezený počet opakovaných výjezdů
krytí léčebných výloh až do výše 500 milionů Kč!
 

Příběhy

Krádež notebooku

Pan Novák pracuje ve společnosti pana Havlíčka jako obchodní zástupce. Jelikož pan Havlíček je zodpovědný, sjednal si u AXA Assistance pojištění zaměstnanců do zahraničí Travel 4 Business.
 
V létě byl pan Novák vyslán na služební cestu do zahraničí za důležitým obchodním jednáním. Vše probíhalo podle plánu - večer před jednáním přiletěl do města, kde se schůzka měla konat, ubytoval se v hotelu a dokončoval poslední přípravy před jednáním.
 
Ráno se však probudil a nevěřil svým očím. Zámek na dveřích byl vylomený, a jakmile se více zorientoval, všiml si, že na stole není pracovní notebook. Důkladně prohledal pokoj, aby se přesvědčil, že jej nenechal někde jinde, ovšem notebook nebyl k nalezení. Zřejmě byl ukraden! Jenže co teď? Schůzka začíná za dvě hodiny a veškeré materiály byly pryč. Naštěstí měl pan Novák připravenou zálohu na flash disku, stačilo si tedy vypůjčit notebook a pracovní jednání by nemělo být ohroženo.

Jak ale celou situaci s odcizeným notebookem vysvětlí svému zaměstnavateli? Naštěstí si uvědomil, že se nemusí obávat. Má totiž pojištění zaměstnance pro cestu do zahraničí Travel 4 Business od AXA Assistance. Po vyřízení veškerých záležitostí a úspěšném zakončení pracovního jednání kontaktoval asistenční službu, kde vše popsal a vysvětlil. Operátorka mu ochotně pomohla a vysvětlila další postup. Díky sjednanému pojištění byly náklady za vzniklou škodu ukradeného notebooku zaměstnavateli proplaceny, a to bez jakékoliv spoluúčasti.

V zahraničí se mohou přihodit i takovéto nepříjemnosti. S naším pojištěním služebních cest se o elektroniku nemusíte obávat!


Nehoda v zahraničí

Pan Svoboda pracuje jako řidič v dopravní společnosti. Cestuje často do ciziny, a proto se jeho zaměstnavatel rozhodl sjednat mu kvalitní pojištění služebních cest, které zahrnuje i opakované výjezdy do zahraničí.
 
Pan Svoboda se zrovna nacházel v cizině. Jel po hlavní silnici v městské části jednoho z menších měst, když najednou se ozvala rána! Z boku do něj narazila bílá dodávka, která mu nedala přednost v jízdě. Nikomu se naštěstí nic nestalo. Pan Svoboda se však vzhledem k vzniklé škodě rozhodl zavolat policii. Ta po chvíli přijela, nicméně nastal problém v komunikaci – policisté nehovořili anglicky. Pan Svoboda se snažil všemi možnými způsoby vysvětlit, co se stalo, policie však příliš nereagovala a dala mu podepsat dokument, kterému nerozuměl. Na podpisu trvala a pan Svoboda neměl na výběr.

Naštěstí si uvědomil, že má pojištění zaměstnance pro cestu do zahraničí Travel 4 Business od AXA Assistance, které zahrnuje rovněž pojištění právní asistence. Domohl se tedy telefonního hovoru a přímo z místa nehody zavolal naši asistenční službu. Ihned jsme si případ vzali na starost a převzali jsme komunikaci s policií. Poradili jsme panu Svobodovi, jak naložit s předloženými dokumenty a postarali jsme se rovněž o právní zastoupení. Vyřídili jsme všechny nezbytné kroky, zajistili úhradu vzniklých nákladů a pan Svoboda se mohl v klidu vrátit domů.

Nechcete se strachovat u podobných situací, kdy jsou porušena práva vašich zaměstnanců? S naším   cestovním pojištěním zaměstnanců do zahraničí Travel 4 Business nemusíte – naši kvalifikování právníci se o ochranu jejich práv postarají.


Zlomená noha

Zaměstnanci pana Přibyla, který je majitelem firmy na reklamní materiály, často cestují do ciziny, aby mohli firmu prezentovat na významných veletrzích. Právě díky tomu se pan Přibyl rozhodl pro své zaměstnance sjednat kvalitní pojištění do zahraničí, které je ochrání v případě nepříjemností. Svou důvěru proto svěřil právě v pojištění zaměstnanců do zahraničí Travel 4 Business. A dobře udělal!
 
Jedna z jeho zaměstnankyň, paní Kučerová, byla vyslána do zahraničí prezentovat materiály společnosti na jednom z největších evropských trhů. Vzhledem k tomu, že se jednalo o cizinu, musela se důkladně připravit předem. Vyrazila proto na místo určení den s předstihem. Dorazila v odpoledních hodinách, ubytovala se v hotelu a rozhodla se před náročným dnem pořádně odpočinout a prospat se.
 
Co se ale nestalo! Na hotelových schodech špatně došlápla a upadla. Naštěstí ne z příliš velké výšky, nicméně i tak si způsobila lehké odřeniny a především si poranila kotník. Hotelová služba bleskově zareagovala a přivolala lékaře. Ten diagnostikoval zlomeninu a paní Kučerová musela do nemocnice. Se zlomeným kotníkem tak jen těžko mohla představit produkty společnosti. Jenže co teď s chystanou prezentací?
 
Naštěstí zachovala chladnou hlavu a kontaktovala naši asistenční službu. Vysvětlila vzniklou situaci a my se spojili s jejím zaměstnavatelem – panem Přibylem. Ten spěšně vybral náhradního pracovníka, kterému jsme zajistili co nejrychlejší dopravu a pojištění s sebou. Podařilo se nám dopravit ho do místa konání s dostatečným časovým předstihem a prezentace proběhla v pořádku. Díky pojištění léčebných výloh, které Travel 4 Business zahrnuje, jsme zajistili i dopravu paní Kučerové ze zahraničí zpět domů. Vše na naše náklady.

Zranil se váš zaměstnanec v zahraničí a potřebujete za něj rychle náhradu? S pojištěním Travel 4 Business si jednoduše vyberete náhradního pracovníka, my ho dopravíme tam, kam je potřeba a spolu s tím s sebou bude mít naše kvalitní pojištění. A postaráme se i o vašeho prvotně vyslaného zaměstnance, kterého dopravíme domů  - opět na naše náklady.

Dokumenty

Všeobecné pojistné podmínky
  Informace o produktu
 

 
 

Máte dotaz?

Připravili jsme pro vás souhrn nejčastějších otázek a odpovědíRychle tak naleznete odpověď na to, co vás zajímá. A pokud ne, rádi vám vše vysvětlíme.

Využijte náš
 chat vpravo dole, napište nám e-mail na JsmeTuProVas@axa-assistance.cz nebo jednoduše volejte +420 272 099 990 (po-pá 8:00 - 21:00). Před cestou si rozhodně projděte i pár cenných rad a tipů, na co si v zahraničí dát pozor a čemu se vyvarovat.