Anglické královské dědictví


Londýn je jednou z nejkosmopolitnějších evropských metropolí a jedním z předních světových globálních měst, které časopis Forbes v roce 2014 označil za nejvlivnější na světě. Město je jedním ze světových center obchodu, vzdělávání, zábavy, módy, zdravotnictví, výzkumu a vývoje, cestovního ruchu a dopravy. Londýn je také vedle New Yorku největším finančním centrem na světě a pátým městem s největším HDP na světě (prvním v Evropě). Londýn je jedním z nejnavštěvovanějších měst na světě, ročně jej navštíví přibližně 27 milionů turistů a londýnské letiště Heathrow je nejrušnějším letištěm na světě. V Londýně se nachází 43 univerzit, což z něj činí město s největším počtem univerzit v Evropě.

Anglicke-kralovske-dedictvi-(2).jpgKulturní hodnoty tohoto historického města jsou neocenitelné. Ale pokud jde o Londýn, jde také o královskou rodinu...

Britská královská rodina je rodina vládnoucího panovníka Velké Británie, který vládne Velké Británii a zemím Commonwealthu, jejichž hlavou státu je britská královna Alžběta II. Rod Windsorů je královskou rodinou Velké Británie od roku 1917, kdy britský král Jiří V. v reakci na protiněmecké nálady během první světové války změnil název rodu ze Sasko-Kobursko-Gothajského na Windsorský. Ve Velké Británii neexistuje žádný formální ani právně upravený systém pro definování členů královské rodiny a různé osoby mohou být při různých příležitostech počítány za její členy.

Stručná historie anglické monarchie

Na anglickém trůně se vystřídalo osm po sobě jdoucích dynastií panovníků od doby po bitvě u Hastingsu v roce 1066 až do současnosti. Jsou to: rod Normanů, rod Anjou-Plantagenetů, rod Lancasterů a Yorků, rod Tudorovců, rod Stuartovců, rod Hannoverů, rod Sasko-Koburský a od roku 1917 rod Windsorů.
Rod Windsorů se tedy zrodil v roce 1917 a "dal" zemi celkem čtyři panovníky až do Alžběty II, tedy do současnosti: Jiří V., Eduard VIII., Jiří VI. a Alžběta II. Eduard VIII. se vyznačoval jedním z největších skandálů dynastie, neboť v prosinci 1936, pouhý rok po své korunovaci, abdikoval na trůn kvůli lásce k americké rozvedené ženě. Novým panovníkem se stal jeho mladší bratr Albert, který měl vadu řeči (koktal) a na trůn nastoupil jako Jiří VI. Eduard VIII. během 1. světové války otevřeně sympatizoval s nacisty. Zbytek života až do své smrti v roce 1972 prožil ve Francii. Další změna v dějinách anglické monarchie nastala, když se Alžběta II. v roce 1947 provdala za prince Filipa, který, ačkoli byl členem rodu Oldenburgů, přijal jméno Mountbatten.

Britská královna Alžběta II. 

Královna se narodila 21. dubna 1926 v bytě na Bruton Street 17, který byl během druhé světové války vybombardován. Alžběta byla uvedena na trůn 6. února 1952, v den úmrtí svého otce, krále Jiřího VI. Korunovace se konala o více než rok později, 2. června 1953. Alžbětě bylo tehdy 27 let. Jednalo se o první událost svého druhu, která byla přenášena televizí (BBC) a kterou údajně sledovalo v přímém přenosu více než 20 milionů lidí na celém světě.  Dne 9. září 2015 se Alžběta II. stala nejdéle vládnoucím britským panovníkem, čímž překonala svou prababičku královnu Viktorii. Královniny hlavní rezidence, jako jsou Buckinghamský palác a hrad Windsor, stejně jako korunovační klenoty a artefakty v rezidencích (The Royal Collection) jsou ve vlastnictví fondů zřízených za tímto účelem. Naproti tomu zámky Balmoral a Sandringham ve Skotsku jsou osobním majetkem královny. Korunní statky, jejichž celková hodnota se odhaduje na 7,3 miliardy liber, spravuje společnost The Crown Estate, nad níž královna nemá osobní kontrolu a musí odvádět příjmy do britského rozpočtu.

Buckinghamský palác

Slavný palác se nachází ve čtvrti Westminster v centru Londýna. Buckinghamský palác v Londýně se rozkládá na ploše 77 000 m2 a je oficiální rezidencí britského panovníka a místem konání mnoha oficiálních akcí (od recepcí až po návštěvy různých hlav států). Centrum současné budovy bylo postaveno v roce 1703 a bylo venkovským sídlem Johna Shefielda, vévody z Buckinghamu. V roce 1762 koupil Buckingham House král Jiří III. pro svou manželku královnu Charlottu, ale St James's Palace zůstal oficiálním sídlem královské rodiny.

Palác je veřejnosti přístupný 10 týdnů v roce, od konce července do konce září, kdy je rodina na venkově. Jedná se o velmi oblíbený turistický cíl.

Následník trůnu

Historie rodiny Windsorů je plná zajímavých zvratů, od života a záhadné smrti první manželky korunního prince Charlese Diany (k níž došlo 31. srpna 1997 v Paříži) až po smrt jeho první manželky, anglické královny. Velkou otázkou je, zda Alžbětu II. vystřídá její syn Charles II. nebo zda nezištně (a vzhledem ke svému vysokému věku) přenechá regentství Charlesovu nejstaršímu synovi Williamovi? Tato otázka je ve Velké Británii předmětem mnoha spekulací, přičemž stále více lidí se domnívá, že William by byl šťastnější volbou. Vývoj situace se proto vyplatí sledovat.

Zdroj
  
Než se vydáte do města králů, nezapomeňte si sjednat cestovní pojištění pro maximální pohodlí!