Zdravotní pojištění pro cizince v Česku


iStock-1357028156.jpgČesko je v zahraničí oblíbená země, do které se cizinci rádi vydávají nejen na kratší turistické návštěvy, ale také za prací nebo studiem. Abyste si mohli bez starostí užívat všech výhod pobytu v ČR, pořiďte si cestovní pojištění pro cizince, které představuje jak nejnutnější péči u kratších pobytů, tak komplexní pojištění po dobu delší než tři měsíce.

Nezáleží na tom, zda plánujete v Česku dlouhodobě pracovat, nebo studovat – se dvěma typy zdravotního pojištění pro cizince od pojišťovny AXA o vás bude po zdravotní stránce dobře postaráno. A co je z administrativního hlediska důležité, obě tyto varianty uznává Cizinecká policie ČR jako pojištění, které splňuje podmínky pro udělení víza.

První možností je Nutná a neodkladná péče, která je určená cizincům s plánovaným pobytem v Česku po dobu maximálně 90 dnů a žádajícím o krátkodobé vízum nebo chtějí v ČR zůstat déle než 90 dní a žádají o dlouhodobé vízum nebo pobyt. Toto zdravotní pojištění postačí v případě, že podáváte žádost o vízum na zastupitelském úřadě ČR v zahraničí.

Druhým typem pojištění pro cizince od AXA je Komplexní zdravotní pojištění. Pro něj se rozhodněte v případě, kdy žádáte o dlouhodobé vízum / dlouhodobý pobyt nebo o jejich prodloužení. Toto zdravotní pojištění je nezbytné, pokud cizinec žádá na území ČR.