Homepage > O nás > Informace > Bezpečnostní situace v Tunisku

Bezpečnostní situace v Tunisku

Ministerstvo zahraničních věcí ČR doporučuje vyhýbat se rizikovým oblastem v Tunisku.
 
13. července 2015 

Tuniský prezident se po nedávných teroristických útocích rozhodl vyhlásit dočasný výjimečný stav v zemi. To mimo jiné znamená posílení pravomocí bezpečnostních složek, jež představují hlavní faktor v zajištění ochrany obyvatel. Z důvodu nepokojů i Ministerstvo zahraničních věcí ČR (MZV ČR) vyzývá všechny české turisty, kteří se pohybují na území Tuniska, nebo plánují do Tuniska odcestovat, aby dodržovali pokyny těchto orgánů a dbali na maximální obezřetnost. S tím je spojeno vyhýbání se místům s velkou koncentrací osob (včetně tržišť, barů a restaurací mimo hotel) a individuálnímu cestování po zemi.

Dle ministerstva je situace nejvypjatější poblíž státních hranic s Alžírskem a Libyí; zde existuje značné riziko únosů a ohrožení ve formě útoků na turisty. Zaznamenán byl markantní výskyt extremistických skupin, kde za silně rizikové jsou označeny oblasti na západ od linie Ajn Dráhim (Ain Draham), Džandúba (Jendouba), al-Káf (Le Kef), Kasrín (Kasserine), Sídí bú Zíd (Sidi Bouzid), Gafsa, Túzir (Tozeur), a dále jižní oblasti od linie Túzir, Kiblí (Kébili), Madanín (Madenine) a Zarzis. MZV ČR proto důrazně nedoporučuje do těchto rizikových oblastí cestovat. Spolu s tím není doporučeno cestovat ani do guvernorátů (územních správních jednotek) Kasserine a Le Kef. Důležité je vyhnout se všem cestám, které nejsou nezbytné.
 

V reakci na nepokoje tuniská vláda během poslední dnů rozmístila do rizikových oblastí přes 100 000 příslušníků bezpečnostních složek, kteří mají za úkol zabránit teroristickým aktivitám. 3 000 z nich mají na starosti ochranu pláží, hotelů a památek. MZV ČR dále doporučuje registrovat se (nezávisle na účelu cesty) v bezplatné a dobrovolné databázi DROZD pro snadnější evidenci českých turistů cestujících do zahraničí.

Upozorňujeme klienty, že pro území, která jsou předmětem varování MZV ČR, v případě vzniku škodné události není dle všeobecných pojistných podmínek cestovního pojištění pojistitel povinen zajistit pojistné krytí.