Homepage > O nás > Informace > Informace pro klienty cestující do Egypta

Informace pro klienty cestující do Egypta

Přinášíme aktuální informace o bezpečnostní situaci na území Egypta.
 

15. června 2015

Vzhledem k vývoji situace v Egyptě a aktuálnímu varování Ministerstva zahraničních věcí (MZV ČR) nedoporučujeme svým klientům opouštět turistické rezorty, účastnit se výletů mimo turistická letoviska a cestovat do severní části Sinajského poloostrova (včetně letoviska Taba). 

 

Dovolujeme si dále informovat o varování vydaném orgány České republiky ohledně bezpečnosti v Egyptě. Vzhledem k bezpečnostní situaci doporučujeme klientům až do odvolání varování MZV ČR nepobývat mimo turistická letoviska a nevydávat se na cesty do severní části Sinajského poloostrova.
 

V souvislosti s uvedeným dále upozorňujeme na následující skutečnosti:

  • pro území a situace, které jsou předmětem varování MZV ČR, není dle Všeobecných pojistných podmínek (VPPCP) pojistitel povinen zajistit pojistné krytí;
  • z cestovního pojištění AXA Assistance nebudou kryty žádné pojistné události, které nastanou při pobytu mimo turistická letoviska, a to bez ohledu na skutečnost, zda byla událost v přímé souvislosti s nepokoji či nikoliv.

Přesné znění upozornění MZV ČR naleznete zde.