Homepage > O nás > Informace > Nespoléhejte v cizině jen na kartičku pojištěnce

Nespoléhejte v cizině jen na kartičku pojištěnce

Průkaz zdravotní pojišťovny v zahraničí zdaleka nepokrývá to, co je v rozsahu cestovního pojištění.
 
30. ledna 2015

Držitel Evropského průkazu zdravotního pojištění (kartička zdravotní pojišťovny neboli tzv. EHIC) má nárok na poskytnutí zdravotnické péče ve všech členských zemích Evropské unie. U některých zahraničních nemocnic však veřejné zdravotní pojištění pokrývá pouze část lékařské péče. Klientovi tak může být účtována nemalá spoluúčast. V zahraničních lyžařských střediscích se nachází celá řada soukromých zdravotnických zařízení, která Evropský průkaz pojištěnce dokonce nemusí akceptovat vůbec, a mohou po pacientovi požadovat úhradu veškerých léčebných výloh. Mimo to Evropský průkaz pojištěnce nekryje ani náklady na případný převoz pacienta zpět do ČR. Ten může být u mnohých poranění (zlomeniny končetin, přetrhané vazy, poranění páteře nebo hlavy) dokonce nezbytný, přičemž může vyžadovat i doprovod lékaře či zdravotnického personálu. Tyto často vysoké náklady musí následně hradit klient sám. S možným neakceptováním průkazu zdravotní pojišťovny je nutné počítat i při převozu horskou záchrannou službou.

 
Spolehlivou ochranu pro absolutní většinu takových situací nabízí kvalitní cestovní pojištění, zahrnující nepřetržitou asistenční službu. V případě zranění pak stačí zavolat na asistenční linku, která převezme koordinaci procesu ošetření a vyhledá nejbližší zdravotnické zařízení poskytující odpovídající péči. Následně zajistí i úhradu léčebných nákladů. 

V jednotlivých státech se přístup liší

Obvyklý postup v situacích souvisejících se zraněním se může v různých státech Evropy výrazně lišit: např. ve Francii horská služba po převozu zraněného často zabavuje lyže či snowboard, mnohá rakouská soukromá zdravotnická zařízení okamžitě ošetřují i neakutní úrazy a naopak v italských zařízeních pacienti čekají i řadu hodin na ošetření z důvodu upřednostňování akutnějších případů.


Nezapomínejte na pojištění odpovědnosti za škodu

Zejména Francie a Rakousko patří mezi státy s vysokým povědomím o právní ochraně. Je zcela běžné, že se při způsobení i zdánlivě banální škody poškozený domáhá náhrady škody po viníkovi soudní cestou. Zvláště odškodnění za léčbu může dosahovat na naše poměry i astronomických hodnot. Proto je vhodné zvolit takové cestovní pojištění, jehož součástí je i pojištění odpovědnosti za škodu.

Při výběru cestovního pojištění je třeba zohlednit nejen cenu, ale zejména celkový rozsah pojištění, výši limitů pojistného plnění (= maximální výše výdajů, které za vás pojišťovna uhradí), ale také případnou spoluúčast pojištěného. Tyto informace by měly být povinnou součástí pojistných podmínek.