Homepage > O nás > Informace > NOVINKA V POJIŠTĚNÍ POTÁPĚNÍ - LÉTO 2012

NOVINKA V POJIŠTĚNÍ POTÁPĚNÍ - LÉTO 2012

S platností od 1.6.2012 jsme rozšířili nabídku připojištění sportů o potápění.
 

4. června 2012

Odchylně od VPP části I, článku 12 Výklad pojmů, jsme rozšířili seznam Běžných, Rizikových i Extrémních sportů o potápění s dýchacím přístrojem a to takto:
1. do Běžných sportů jsme zahrnuli potápění s použitím dýchacího přístroje do míst s hloubkou do 10 metrů s instruktorem, nebo bez instruktora, ale pouze za předpokladu, že osoba je držitelem potřebného certifikátu (oprávnění) provozovat danou aktivitu
2. do Rizikových sportů jsme zahrnuli potápění s použitím dýchacího přístroje do míst s hloubkou do 40 metrů s instruktorem, nebo bez instruktora, ale za předpokladu, že osoba je držitelem potřebného certifikátu (oprávnění) provozovat danou aktivitu.
3. do Extrémních sportů jsme zahrnuli potápění s použitím dýchacího přístroje do hloubky větší než 40 metrů, ale pouze za předpokladu, že osoba je držitelem potřebného certifikátu (oprávnění) provozovat danou aktivitu, seznam extrémních sportů je rozšířen také o potápění se žraloky.