Homepage > O nás > Informace > Poskytli jsme služby v řádu milionů korun

Poskytli jsme služby v řádu milionů korun

Náklady na ošetření a transport klienta z jižní Asie domů přesáhly výši 6 milionů korun.
 
23. června 2015

Náhlé onemocnění a ošetření v zahraničí představuje stále jednu z nejčastějších situací při cestování do ciziny. Mnoho lidí si neuvědomuje závažnost, kdy se náklady za ošetření mohou vyšplhat až do astronomických částek. Právě z tohoto důvodu by při cestování nemělo být zapomínáno na kvalitní a komplexní cestovní pojištění.
 
„V dubnu 2015 došlo z velice závažných zdravotních důvodů k hospitalizaci našeho klienta v Indonésii. Ihned jsme zahájili spolupráci s tamější nemocnicí pro poskytnutí maximální podpory. Zdravotní stav klienta se však nadále zhoršoval a vybavení indonéské nemocnice přestávalo být dostačující k zajištění odborné lékařské péče. Z vlastní iniciativy jsme jej proto transportovali leteckou ambulancí do nemocnice v Singapuru, kde bylo možné mu poskytnout adekvátní léčbu. Po stabilizování zdravotního stavu a přeložení klienta z jednotky intenzivní péče na standardní oddělení jsme neprodleně vyhledali patřičné zařízení v ČR a zajistili převoz bussines třídou zpět domů. Pro hladký průběh repatriace byl k transportu ze Singapuru do České republiky vyslán i jeden z našich lékařů se zdravotní sestrou. Po celou dobu řešení případu jsme zůstávali též v kontaktu s rodinou klienta, kterou jsme informovali o jednotlivých krocích,“ vysvětluje případ uplatnění cestovního pojištění AXA Assistance Marian Jovič, vedoucí oddělení lékařské asistence.
 
„Celkové náklady, které byly vynaloženy na poskytnutí lékařské péče, léky a transporty, překročily hranici šesti milionů korun. Díky neomezenému krytí léčebných výloh vše bylo pokryto z našeho cestovního pojištění,“ dodává Jovič.
 
Případů, kdy je pojištění do zahraničí při výjezdech mimo republiku opomínáno (ať už u jedinců, či skupiny), je dle statistik stále velice mnoho. V dnešní době je proto důležité nehledět pouze na cenu pojištění, ale na další aspekty, které jsou v případě vzniku události těmi nejdůležitějšími. Mezi takové by mělo být zahrnuto právě neomezené krytí léčebných výloh, vysoká hranice limitů u ostatních rizik nebo kvalitní asistenční služby. „Velmi často se setkáváme se situacemi, kdy si jedinci neuvědomují náklady za jednotlivé úkony, jež jsou v případě ohrožení života provedeny, a především kvalitu asistenční podpory. Při sjednávání pojištění je proto důležité dbát nejen na rozsah a krytí jednotlivých rizik, ale také na to, u koho se pojišťujete. Pro někoho drobnost, která ale ve finále může ovlivnit vaši dovolenou i zdraví,“ doplňuje Jaroslav Holý, vedoucí oddělení marketingu.

Letecká ambulance, která v případě závažného onemocnění umožňuje převoz klienta do adekvátního zdravotnického zařízení.
Prostor letecké ambulance, která v případě závažného onemocnění umožňuje převoz klienta.