Slevu poskytujeme každému zákazníkovi, který si pojištění sjedná online prostřednictvím této webové adresy a je určena pro každého pojištěného bez ohledu na věk, destinaci, délku pobytu aj.

Získáváte slevu 10 %

Kam cestujete?

Pojištění platí pouze pro dvoustopá vozidla registrovaná v České republice s maximální povolenou hmotností do 3,5 tuny, ne starší 15 let (dle roku výroby), které nejsou používány ke komerčním účelům (NE Taxi, NE Autopůjčovny, apod.).

Odjíždím
Přijíždím
Po
Út
St
Čt
So
Ne
Doporučení: vyberte si variantu s ohledem na možná rizika. Čím vyšší limity zvolíte, tím více jste chráněni.
Premium Běžná cena
666 Kč 740 Kč
Měsíčně Ročně
Ipus.MOTO.Step1.Variant.Multiple.Month
Ipus.MOTO.Step1.Variant.Multiple.Year
Vaše cena se slevou {0} %
Ipus.MOTO.Step1.Variant.Multiple.Month
Vaše cena se slevou {0} %
Ipus.MOTO.Step1.Variant.Multiple.Year
Vaše cena se slevou {0} %
Oprava vozidla
Oprava vozidla

V případě poruchy, nehody, živlu, vandalismu, či chyby řidiče.

Odtah vozidla
Odtah vozidla

V případě poruchy, nehody, živlu, vandalismu, či chyby řidiče.

Neomezený
Pokračování v cestě
Pokračování v cestě

V případě, že nepojízdné pojištěné vozidlo není opravitelné týž den z důvodu nepojízdnosti pojištěného vozidla, zorganizujeme služby, případně zorganizujeme a uhradíme dle potřeby níže uvedené služby až do výše limitů pojistného plnění uvedených v pojistných podmínkách.

Zapůjčení náhradního vozidla
Zapůjčení náhradního vozidla

V případě poruchy, nehody, živlu, vandalismu, či chyby řidiče.

7 dní
Odcizení vozidla
Odcizení vozidla

V případě, že dojde k odcizení vozidla zorganizujeme jednu z následujících služeb:

a) ubytování oprávněné osoby a v místě pojistné události

b) zapůjčení náhradního vozidla kategorie B

c) dopravu oprávněné osoby do cíle cesty nebo do místa ubytování či do místa bydliště.

d) dopravu oprávněné osoby formou taxi na letiště, nádraží či do hotelu

e) v případě, že odcizené pojištěné vozidlo je nalezené do 30 dní od nahlášení odcizení pojištěného vozidla policii, zorganizujeme a uhradíme náklady formou hromadné dopravy k nalezenému pojištěnému vozidlu.

Odtah vozidla ze zahraničí
Odtah vozidla ze zahraničí

V případě poruchy, nebo dopravní nehody. Součástí balíčku pro územní rozsah Evropa.

Vyslání náhradního řidiče
Vyslání náhradního řidiče

V případě, že řidič pojištěného vozidla je hospitalizován v důsledku zranění při nehodě nastalé v zahraničí či v důsledku poruchy pojištěného vozidla nastalé v zahraničí. Součástí balíčku pro územní rozsah Evropa.

Šrotace
Šrotace

V případě nepojízdnosti pojištěného vozidla v zahraničí.

Ztráta/odcizení/zabouchnutí klíčů
Ztráta/odcizení/zabouchnutí klíčů

Na základě předloženého účtu a dalších dokladů, které si případně vyžádáme, proplatíme oprávněné osobě náklady na výměnu odcizených nebo ztracených klíčů od pojištěného vozidla nebo odtah pojištěného vozidla do nejbližšího servisu. U zabouchnutých klíčů uhradíme otevření pojištěného vozidla (pokud je to technologicky možné) nebo odtah do servisu.

Defekt pneumatiky
Defekt pneumatiky

V případě defektu pneumatiky pojištěného vozidla vzniká oprávněné osobě nárok na opravu na místě (pokud je to technologicky možné) nebo výměnu za rezervu zajištěným dodavatelem služeb nebo odtah pojištěného vozidla do nejbližšího servisu.

Vybití baterie či zamrznutí motoru
Vybití baterie či zamrznutí motoru

V případě, že dojde k vybití baterie, zabezpečíme nastartování pojištěného vozidla nebo odtah pojištěného vozidla do nejbližšího servisu. Při zamrznutí motoru pojištěného vozidla zajistíme odtah do nejbližšího servisu od místa nepojízdnosti, a to až do příslušného limitu pojistného plnění uvedeného v pojistných podmínkách.

Nedostatek/záměna paliva
Nedostatek/záměna paliva

V případě záměny paliva zorganizujeme a uhradíme odtah pojištěného vozidla do nejbližšího servisu. V případě nepojízdnosti vozidla z důvodu vyčerpání paliva má oprávněná osoba nárok na dovoz paliva a v závislosti na variantě sjednaného pojištění i na jeho úhradu nebo odtah pojištěného vozidla k nabíjecí stanici / čerpací stanici nebo do nejbližšího servisu.

Finanční tíseň pojištěného
Finanční tíseň pojištěného

V případě, kdy oprávněná osoba nedisponuje v zahraničí finančními prostředky pro zajištění opravy vozidla, poskytne asistenční služba zajištěnou hotovost oprávněné osobě za účelem opravy pojištěného vozidla. Součástí balíčku pro územní rozsah Evropa.

Telefonické informace
Telefonické informace

V rámci pojištěné technické asistence poskytneme oprávněné osobě, která je v zahraničí nebo do zahraniční cestu plánuje turistické a cestovní údaje.

Pomoc advokáta a tlumočníka
Pomoc advokáta a tlumočníka

Oprávněné osobě pomůžeme zajistit a uhradíme nezbytné a účelné náklady na právní pomoc advokáta a/nebo tlumočníka v případě přestupkového či trestního řízení, které bylo zahájeno vůči oprávněné osobě jako řidiči pojištěného vozidla pro nedbalostní delikt v souvislosti s dopravní nehodou, která se stala v době trvání pojištění. Součástí balíčku pro územní rozsah Evropa.

Medium Běžná cena
434 Kč 483 Kč
Měsíčně Ročně
Ipus.MOTO.Step1.Variant.Multiple.Month
Ipus.MOTO.Step1.Variant.Multiple.Year
Vaše cena se slevou {0} %
Ipus.MOTO.Step1.Variant.Multiple.Month
Vaše cena se slevou {0} %
Ipus.MOTO.Step1.Variant.Multiple.Year
Vaše cena se slevou {0} %
Oprava vozidla
Oprava vozidla

V případě poruchy, nehody, živlu, vandalismu, či chyby řidiče.

Odtah vozidla
Odtah vozidla

V případě poruchy, nehody, živlu, vandalismu, či chyby řidiče.

Do nejbližšího servisu
Pokračování v cestě
Pokračování v cestě

V případě, že nepojízdné pojištěné vozidlo není opravitelné týž den z důvodu nepojízdnosti pojištěného vozidla, zorganizujeme služby, případně zorganizujeme a uhradíme dle potřeby níže uvedené služby až do výše limitů pojistného plnění uvedených v pojistných podmínkách.

Zapůjčení náhradního vozidla
Zapůjčení náhradního vozidla

V případě poruchy, nehody, živlu, vandalismu, či chyby řidiče.

5 dní
Odcizení vozidla
Odcizení vozidla

V případě, že dojde k odcizení vozidla zorganizujeme jednu z následujících služeb:

a) ubytování oprávněné osoby a v místě pojistné události

b) zapůjčení náhradního vozidla kategorie B

c) dopravu oprávněné osoby do cíle cesty nebo do místa ubytování či do místa bydliště.

d) dopravu oprávněné osoby formou taxi na letiště, nádraží či do hotelu

e) v případě, že odcizené pojištěné vozidlo je nalezené do 30 dní od nahlášení odcizení pojištěného vozidla policii, zorganizujeme a uhradíme náklady formou hromadné dopravy k nalezenému pojištěnému vozidlu.

Odtah vozidla ze zahraničí
Odtah vozidla ze zahraničí

V případě poruchy, nebo dopravní nehody. Součástí balíčku pro územní rozsah Evropa.

Vyslání náhradního řidiče
Vyslání náhradního řidiče

V případě, že řidič pojištěného vozidla je hospitalizován v důsledku zranění při nehodě nastalé v zahraničí či v důsledku poruchy pojištěného vozidla nastalé v zahraničí. Součástí balíčku pro územní rozsah Evropa.

Šrotace
Šrotace

V případě nepojízdnosti pojištěného vozidla v zahraničí.

Ztráta/odcizení/zabouchnutí klíčů
Ztráta/odcizení/zabouchnutí klíčů

Na základě předloženého účtu a dalších dokladů, které si případně vyžádáme, proplatíme oprávněné osobě náklady na výměnu odcizených nebo ztracených klíčů od pojištěného vozidla nebo odtah pojištěného vozidla do nejbližšího servisu. U zabouchnutých klíčů uhradíme otevření pojištěného vozidla (pokud je to technologicky možné) nebo odtah do servisu.

Defekt pneumatiky
Defekt pneumatiky

V případě defektu pneumatiky pojištěného vozidla vzniká oprávněné osobě nárok na opravu na místě (pokud je to technologicky možné) nebo výměnu za rezervu zajištěným dodavatelem služeb nebo odtah pojištěného vozidla do nejbližšího servisu.

Vybití baterie či zamrznutí motoru
Vybití baterie či zamrznutí motoru

V případě, že dojde k vybití baterie, zabezpečíme nastartování pojištěného vozidla nebo odtah pojištěného vozidla do nejbližšího servisu. Při zamrznutí motoru pojištěného vozidla zajistíme odtah do nejbližšího servisu od místa nepojízdnosti, a to až do příslušného limitu pojistného plnění uvedeného v pojistných podmínkách.

Nedostatek/záměna paliva
Nedostatek/záměna paliva

V případě záměny paliva zorganizujeme a uhradíme odtah pojištěného vozidla do nejbližšího servisu. V případě nepojízdnosti vozidla z důvodu vyčerpání paliva má oprávněná osoba nárok na dovoz paliva a v závislosti na variantě sjednaného pojištění i na jeho úhradu nebo odtah pojištěného vozidla k nabíjecí stanici / čerpací stanici nebo do nejbližšího servisu.

Finanční tíseň pojištěného
Finanční tíseň pojištěného

V případě, kdy oprávněná osoba nedisponuje v zahraničí finančními prostředky pro zajištění opravy vozidla, poskytne asistenční služba zajištěnou hotovost oprávněné osobě za účelem opravy pojištěného vozidla. Součástí balíčku pro územní rozsah Evropa.

Telefonické informace
Telefonické informace

V rámci pojištěné technické asistence poskytneme oprávněné osobě, která je v zahraničí nebo do zahraniční cestu plánuje turistické a cestovní údaje.

Pomoc advokáta a tlumočníka
Pomoc advokáta a tlumočníka

Oprávněné osobě pomůžeme zajistit a uhradíme nezbytné a účelné náklady na právní pomoc advokáta a/nebo tlumočníka v případě přestupkového či trestního řízení, které bylo zahájeno vůči oprávněné osobě jako řidiči pojištěného vozidla pro nedbalostní delikt v souvislosti s dopravní nehodou, která se stala v době trvání pojištění. Součástí balíčku pro územní rozsah Evropa.

Basic Běžná cena
283 Kč 315 Kč
Měsíčně Ročně
Ipus.MOTO.Step1.Variant.Multiple.Month
Ipus.MOTO.Step1.Variant.Multiple.Year
Vaše cena se slevou {0} %
Ipus.MOTO.Step1.Variant.Multiple.Month
Vaše cena se slevou {0} %
Ipus.MOTO.Step1.Variant.Multiple.Year
Vaše cena se slevou {0} %
Oprava vozidla
Oprava vozidla

V případě poruchy, nehody, živlu, vandalismu, či chyby řidiče.

Odtah vozidla
Odtah vozidla

V případě poruchy, nehody, živlu, vandalismu, či chyby řidiče.

Do nejbližšího servisu
Pokračování v cestě
Pokračování v cestě

V případě, že nepojízdné pojištěné vozidlo není opravitelné týž den z důvodu nepojízdnosti pojištěného vozidla, zorganizujeme služby, případně zorganizujeme a uhradíme dle potřeby níže uvedené služby až do výše limitů pojistného plnění uvedených v pojistných podmínkách.

Zapůjčení náhradního vozidla
Zapůjčení náhradního vozidla

V případě poruchy, nehody, živlu, vandalismu, či chyby řidiče.

Odcizení vozidla
Odcizení vozidla

V případě, že dojde k odcizení vozidla zorganizujeme jednu z následujících služeb:

a) ubytování oprávněné osoby a v místě pojistné události

b) zapůjčení náhradního vozidla kategorie B

c) dopravu oprávněné osoby do cíle cesty nebo do místa ubytování či do místa bydliště.

d) dopravu oprávněné osoby formou taxi na letiště, nádraží či do hotelu

e) v případě, že odcizené pojištěné vozidlo je nalezené do 30 dní od nahlášení odcizení pojištěného vozidla policii, zorganizujeme a uhradíme náklady formou hromadné dopravy k nalezenému pojištěnému vozidlu.

Odtah vozidla ze zahraničí
Odtah vozidla ze zahraničí

V případě poruchy, nebo dopravní nehody. Součástí balíčku pro územní rozsah Evropa.

Vyslání náhradního řidiče
Vyslání náhradního řidiče

V případě, že řidič pojištěného vozidla je hospitalizován v důsledku zranění při nehodě nastalé v zahraničí či v důsledku poruchy pojištěného vozidla nastalé v zahraničí. Součástí balíčku pro územní rozsah Evropa.

Šrotace
Šrotace

V případě nepojízdnosti pojištěného vozidla v zahraničí.

Ztráta/odcizení/zabouchnutí klíčů
Ztráta/odcizení/zabouchnutí klíčů

Na základě předloženého účtu a dalších dokladů, které si případně vyžádáme, proplatíme oprávněné osobě náklady na výměnu odcizených nebo ztracených klíčů od pojištěného vozidla nebo odtah pojištěného vozidla do nejbližšího servisu. U zabouchnutých klíčů uhradíme otevření pojištěného vozidla (pokud je to technologicky možné) nebo odtah do servisu.

Defekt pneumatiky
Defekt pneumatiky

V případě defektu pneumatiky pojištěného vozidla vzniká oprávněné osobě nárok na opravu na místě (pokud je to technologicky možné) nebo výměnu za rezervu zajištěným dodavatelem služeb nebo odtah pojištěného vozidla do nejbližšího servisu.

Vybití baterie či zamrznutí motoru
Vybití baterie či zamrznutí motoru

V případě, že dojde k vybití baterie, zabezpečíme nastartování pojištěného vozidla nebo odtah pojištěného vozidla do nejbližšího servisu. Při zamrznutí motoru pojištěného vozidla zajistíme odtah do nejbližšího servisu od místa nepojízdnosti, a to až do příslušného limitu pojistného plnění uvedeného v pojistných podmínkách.

Nedostatek/záměna paliva
Nedostatek/záměna paliva

V případě záměny paliva zorganizujeme a uhradíme odtah pojištěného vozidla do nejbližšího servisu. V případě nepojízdnosti vozidla z důvodu vyčerpání paliva má oprávněná osoba nárok na dovoz paliva a v závislosti na variantě sjednaného pojištění i na jeho úhradu nebo odtah pojištěného vozidla k nabíjecí stanici / čerpací stanici nebo do nejbližšího servisu.

Finanční tíseň pojištěného
Finanční tíseň pojištěného

V případě, kdy oprávněná osoba nedisponuje v zahraničí finančními prostředky pro zajištění opravy vozidla, poskytne asistenční služba zajištěnou hotovost oprávněné osobě za účelem opravy pojištěného vozidla. Součástí balíčku pro územní rozsah Evropa.

Telefonické informace
Telefonické informace

V rámci pojištěné technické asistence poskytneme oprávněné osobě, která je v zahraničí nebo do zahraniční cestu plánuje turistické a cestovní údaje.

Pomoc advokáta a tlumočníka
Pomoc advokáta a tlumočníka

Oprávněné osobě pomůžeme zajistit a uhradíme nezbytné a účelné náklady na právní pomoc advokáta a/nebo tlumočníka v případě přestupkového či trestního řízení, které bylo zahájeno vůči oprávněné osobě jako řidiči pojištěného vozidla pro nedbalostní delikt v souvislosti s dopravní nehodou, která se stala v době trvání pojištění. Součástí balíčku pro územní rozsah Evropa.

Volím variantu
Doporučení: vyberte si variantu s ohledem na možná rizika. Čím vyšší limity zvolíte, tím více jste chráněni.
Premium
Medium
Basic
Oprava vozidla
Oprava vozidla

V případě poruchy, nehody, živlu, vandalismu, či chyby řidiče.

Odtah vozidla
Odtah vozidla

V případě poruchy, nehody, živlu, vandalismu, či chyby řidiče.

Neomezený
Do nejbližšího servisu
Do nejbližšího servisu
Pokračování v cestě
Pokračování v cestě

V případě, že nepojízdné pojištěné vozidlo není opravitelné týž den z důvodu nepojízdnosti pojištěného vozidla, zorganizujeme služby, případně zorganizujeme a uhradíme dle potřeby níže uvedené služby až do výše limitů pojistného plnění uvedených v pojistných podmínkách.

Zapůjčení náhradního vozidla
Zapůjčení náhradního vozidla

V případě poruchy, nehody, živlu, vandalismu, či chyby řidiče.

7 dní
5 dní
Odcizení vozidla
Odcizení vozidla

V případě, že dojde k odcizení vozidla zorganizujeme jednu z následujících služeb:

a) ubytování oprávněné osoby a v místě pojistné události

b) zapůjčení náhradního vozidla kategorie B

c) dopravu oprávněné osoby do cíle cesty nebo do místa ubytování či do místa bydliště.

d) dopravu oprávněné osoby formou taxi na letiště, nádraží či do hotelu

e) v případě, že odcizené pojištěné vozidlo je nalezené do 30 dní od nahlášení odcizení pojištěného vozidla policii, zorganizujeme a uhradíme náklady formou hromadné dopravy k nalezenému pojištěnému vozidlu.

Odtah vozidla ze zahraničí
Odtah vozidla ze zahraničí

V případě poruchy, nebo dopravní nehody. Součástí balíčku pro územní rozsah Evropa.

Vyslání náhradního řidiče
Vyslání náhradního řidiče

V případě, že řidič pojištěného vozidla je hospitalizován v důsledku zranění při nehodě nastalé v zahraničí či v důsledku poruchy pojištěného vozidla nastalé v zahraničí. Součástí balíčku pro územní rozsah Evropa.

Šrotace
Šrotace

V případě nepojízdnosti pojištěného vozidla v zahraničí.

Ztráta/odcizení/zabouchnutí klíčů
Ztráta/odcizení/zabouchnutí klíčů

Na základě předloženého účtu a dalších dokladů, které si případně vyžádáme, proplatíme oprávněné osobě náklady na výměnu odcizených nebo ztracených klíčů od pojištěného vozidla nebo odtah pojištěného vozidla do nejbližšího servisu. U zabouchnutých klíčů uhradíme otevření pojištěného vozidla (pokud je to technologicky možné) nebo odtah do servisu.

Defekt pneumatiky
Defekt pneumatiky

V případě defektu pneumatiky pojištěného vozidla vzniká oprávněné osobě nárok na opravu na místě (pokud je to technologicky možné) nebo výměnu za rezervu zajištěným dodavatelem služeb nebo odtah pojištěného vozidla do nejbližšího servisu.

Vybití baterie či zamrznutí motoru
Vybití baterie či zamrznutí motoru

V případě, že dojde k vybití baterie, zabezpečíme nastartování pojištěného vozidla nebo odtah pojištěného vozidla do nejbližšího servisu. Při zamrznutí motoru pojištěného vozidla zajistíme odtah do nejbližšího servisu od místa nepojízdnosti, a to až do příslušného limitu pojistného plnění uvedeného v pojistných podmínkách.

Nedostatek/záměna paliva
Nedostatek/záměna paliva

V případě záměny paliva zorganizujeme a uhradíme odtah pojištěného vozidla do nejbližšího servisu. V případě nepojízdnosti vozidla z důvodu vyčerpání paliva má oprávněná osoba nárok na dovoz paliva a v závislosti na variantě sjednaného pojištění i na jeho úhradu nebo odtah pojištěného vozidla k nabíjecí stanici / čerpací stanici nebo do nejbližšího servisu.

Finanční tíseň pojištěného
Finanční tíseň pojištěného

V případě, kdy oprávněná osoba nedisponuje v zahraničí finančními prostředky pro zajištění opravy vozidla, poskytne asistenční služba zajištěnou hotovost oprávněné osobě za účelem opravy pojištěného vozidla. Součástí balíčku pro územní rozsah Evropa.

Telefonické informace
Telefonické informace

V rámci pojištěné technické asistence poskytneme oprávněné osobě, která je v zahraničí nebo do zahraniční cestu plánuje turistické a cestovní údaje.

Pomoc advokáta a tlumočníka
Pomoc advokáta a tlumočníka

Oprávněné osobě pomůžeme zajistit a uhradíme nezbytné a účelné náklady na právní pomoc advokáta a/nebo tlumočníka v případě přestupkového či trestního řízení, které bylo zahájeno vůči oprávněné osobě jako řidiči pojištěného vozidla pro nedbalostní delikt v souvislosti s dopravní nehodou, která se stala v době trvání pojištění. Součástí balíčku pro územní rozsah Evropa.

Běžná cena
740 Kč
483 Kč
315 Kč
Vaše cena se slevou 10 %
666 Kč
434 Kč
283 Kč
Ipus.MOTO.Step1.Variant.Multiple.Month
Ipus.MOTO.Step1.Variant.Multiple.Year
Vaše cena se slevou {0} %
Ipus.MOTO.Step1.Variant.Multiple.Month
Vaše cena se slevou {0} %
Ipus.MOTO.Step1.Variant.Multiple.Year
Vaše cena se slevou {0} %
Ke sjednání pojištění potřebujeme všechny výše uvedené údaje. Nebojte, je to chvilka. Ke sjednání pojištění potřebujeme správně vyplněné výše uvedené údaje. Nebojte, je to chvilka.
Váš košík
Varianta: Žádná varianta
Počet dní: 7
Cílem je:
Běžná cena: - Kč
Sleva  10 % : 0 Kč
Vaše cena:

- Kč

Přijímáme platební karty

Plaťte pohodlně on-line

Google Pay Česká spořitelna Komerční banka mTransfer Fio banka Moneta Money Bank Raiffeisenbank ePlatby Československá obchodní banka UniCredit

PDF

Žádná varianta  -  7 dní  -  ČR  -  sleva 10 %
- Kč
Jaké pojištění si mohu sjednat?

Pojištění AXA autoasistence – pojištění asistenčních služeb pro Vaše vozidlo po ČR i do zahraničí. Délka Vašeho pojištění může být od jednoho dne až do jednoho roku. Zbaví Vás starostí na každé z Vašich cest. Pomůžeme Vám na Vašich cestách v případě poruchy či nehody s odtahem, opravou nebo uskladněním nepojízdného vozidla. Dále Vám můžeme zajistit náhradní vozidlo pro pokračování ve Vaší cestě, případně náhradní ubytování a spoustu dalšího.

Kam se mohu pojistit?

Kamkoliv chcete! Obecně rozlišujeme při sjednávání rozšířenou zónu "Evropa" (zahrnuje všechny evropské státy a navíc Egypt, Izrael, Gruzii, Turecko, Tunisko a Kanárské ostrovy) a zónu "Svět", která kompletně pokrývá zbývající destinace. Pokud s volbou váháte nebo si nejste jisti zařazením, není nic snazšího, než vybrat cíl přímo ze seznamu předdefinovaných destinací. Podíváte-li se během cesty do více zemí, zvolte cíl podle nejvzdálenější lokace, kterou se chystáte navštívit.

Jaké vozidlo je možné pojistit?

Jakékoliv osobní vozidlo s maximálním stářím 15 let, registrované na území České republiky. Osobní vozidlo musí být využíváno pouze k běžným účelům. Pojištění tedy není možné sjednat např. na vozidlo TAXI služby nebo autopůjčovny.

Odkdy jsem pojištěný?

Pojištění vzniká od 00:01 hodin dne uvedeného v pojistné smlouvě jako den počátku pojištění za předpokladu, že bylo zaplaceno pojistné. Pojištěni můžete tedy být už hned od dalšího dne po sjednání smlouvy. Pokud potřebujete pojištění až např. za měsíc, není problém. Datum počátku pojištění si vybíráte sami během sjednání.

Nevím si rady. Pomůžete mi?

Samozřejmě! V pracovní době (Po–Pá od 8 do 17 hodin) Vám se sjednáním cestovního pojištění moc rádi pomůžeme na naší zákaznické lince +420 272 099 990. Využít můžete také e-mailovou adresu zakaznickalinka@axa-assistance.cz. Odpovíme Vám co nejdříve.

Kdo jsme?

Jsme hrdou součástí koncernu AXA. Máme pobočky ve více než 30 zemích světa, ročně vyřídíme přes devět milionů asistenčních případů, na kterých pracuje přes šest tisíc zaměstnanců.