Kam cestujete?

Pojištění platí pouze pro osobní automobily registrované v České republice s maximální povolenou hmotností do 3,5 tuny, ne starší 15 let (dle roku výroby), které nejsou používány ke komerčním účelům (NE Taxi, NE Autopůjčovny, apod.).
Pokud jste v seznamu nedohledali značku nebo model vašeho vozidla kontaktujte prosím naši zákaznickou linku na tel.: +420 272 099 990, kde vám rádi poradíme a případně pomůžeme také se sjednáním pojistné smlouvy.
Chci odjet
Vracím se
Po
Út
St
Čt
So
Ne
Premium
{0}
{0} Měsíčně Ročně
Ipus.MOTO.Step1.Variant.Multiple.Month
Ipus.MOTO.Step1.Variant.Multiple.Year
Vaše cena se slevou {0} %
Ipus.MOTO.Step1.Variant.Multiple.Month
Vaše cena se slevou {0} %
Ipus.MOTO.Step1.Variant.Multiple.Year
Vaše cena se slevou {0} %
Oprava vozidla
Oprava vozidla

V případě poruchy, nehody, živlu, vandalismu, či chyby řidiče.

V případě poruchy, nehody, živlu, vandalismu, či chyby řidiče
Odtah vozidla
Odtah vozidla

V případě poruchy, nehody, živlu, vandalismu, či chyby řidiče.

Neomezený
V případě poruchy, nehody, živlu, vandalismu, či chyby řidiče
Neomezený
Pokračování v cestě (v případě, že není možné provést opravu tentýž den)
Pokračování v cestě (v případě, že není možné provést opravu tentýž den)

V případě, že nepojízdné pojištěné vozidlo není opravitelné týž den z důvodu nepojízdnosti pojištěného vozidla, zorganizujeme služby, případně zorganizujeme a uhradíme dle potřeby níže uvedené služby až do výše limitů pojistného plnění uvedených v pojistných podmínkách.

V případě, že pojištěné vozidlo není opravitelné týž den z důvodu poruchy, nehody, živlu, vandalismu, či chyby řidiče
Zapůjčení náhradního vozidla
Zapůjčení náhradního vozidla

V případě poruchy, nehody, živlu, vandalismu, či chyby řidiče.

7 dní
V případě poruchy, nehody, živlu, vandalismu, či chyby řidiče
7 dní
Odcizení vozidla
Odcizení vozidla

V případě, že dojde k odcizení vozidla zorganizujeme jednu z následujících služeb:

a) ubytování oprávněné osoby a v místě pojistné události

b) zapůjčení náhradního vozidla kategorie B

c) dopravu oprávněné osoby do cíle cesty nebo do místa ubytování či do místa bydliště.

d) dopravu oprávněné osoby formou taxi na letiště, nádraží či do hotelu

e) v případě, že odcizené pojištěné vozidlo je nalezené do 30 dní od nahlášení odcizení pojištěného vozidla policii, zorganizujeme a uhradíme náklady formou hromadné dopravy k nalezenému pojištěnému vozidlu.

Odtah vozidla ze zahraničí do vlasti
Odtah vozidla ze zahraničí do vlasti

V případě poruchy, nebo dopravní nehody.

V případě poruchy, nebo dopravní nehody
Vyslání náhradního řidiče
Vyslání náhradního řidiče

V případě, že řidič pojištěného vozidla je hospitalizován v důsledku zranění při nehodě nastalé v zahraničí či v důsledku poruchy pojištěného vozidla nastalé v zahraničí.

V případě, že řidič pojištěného vozidla je hospitalizován v důsledku zranění při nehodě nastalé v zahraničí či v důsledku poruchy pojištěného vozidla nastalé v zahraničí
Šrotace
Šrotace

V případě nepojízdnosti pojištěného vozidla v zahraničí.

V případě nepojízdnosti pojištěného vozidla v zahraničí
Ztráta/odcizení/zabouchnutí klíčů od automobilu
Ztráta/odcizení/zabouchnutí klíčů od automobilu

Na základě předloženého účtu a dalších dokladů, které si případně vyžádáme, proplatíme oprávněné osobě náklady na výměnu odcizených nebo ztracených klíčů od pojištěného vozidla nebo odtah pojištěného vozidla do nejbližšího servisu. U zabouchnutých klíčů uhradíme otevření pojištěného vozidla (pokud je to technologicky možné) nebo odtah do servisu.

Defekt pneumatiky
Defekt pneumatiky

V případě defektu pneumatiky pojištěného vozidla vzniká oprávněné osobě nárok na opravu na místě (pokud je to technologicky možné) nebo výměnu za rezervu zajištěným dodavatelem služeb nebo odtah pojištěného vozidla do nejbližšího servisu.

Vybití baterie či zamrznutí motoru
Vybití baterie či zamrznutí motoru

V případě, že dojde k vybití baterie, zabezpečíme nastartování pojištěného vozidla nebo odtah pojištěného vozidla do nejbližšího servisu. Při zamrznutí motoru pojištěného vozidla zajistíme odtah do nejbližšího servisu od místa nepojízdnosti, a to až do příslušného limitu pojistného plnění v pojistných podmínek.

Nedostatek/záměna paliva
Nedostatek/záměna paliva

V případě záměny paliva zorganizujeme a uhradíme odtah pojištěného vozidla do nejbližšího servisu. V případě nepojízdnosti vozidla z důvodu vyčerpání paliva má oprávněná osoba nárok na dovoz paliva a v závislosti na variantě sjednaného pojištění i na jeho úhradu nebo odtah pojištěného vozidla k nabíjecí stanici / čerpací stanici nebo do nejbližšího servisu.

Finanční tíseň pojištěného
Finanční tíseň pojištěného

V případě, kdy oprávněná osoba nedisponuje v zahraničí finančními prostředky pro zajištění opravy vozidla, poskytne asistenční služba zajištěnou hotovost oprávněné osobě za účelem opravy pojištěného vozidla.

Telefonické informace
Telefonické informace

V rámci pojištěné technické asistence poskytneme oprávněné osobě, která je v zahraničí nebo do zahraniční cestu plánuje turistické a cestovní údaje.

Pomoc advokáta a tlumočníka
Pomoc advokáta a tlumočníka

Oprávněné osobě pomůžeme zajistit a uhradíme nezbytné a účelné náklady na právní pomoc advokáta a/nebo tlumočníka v případě přestupkového či trestního řízení, které bylo zahájeno vůči oprávněné osobě jako řidiči pojištěného vozidla pro nedbalostní delikt v souvislosti s dopravní nehodou, která se stala v době trvání pojištění.

Komfort
{0}
{0} Měsíčně Ročně
Ipus.MOTO.Step1.Variant.Multiple.Month
Ipus.MOTO.Step1.Variant.Multiple.Year
Vaše cena se slevou {0} %
Ipus.MOTO.Step1.Variant.Multiple.Month
Vaše cena se slevou {0} %
Ipus.MOTO.Step1.Variant.Multiple.Year
Vaše cena se slevou {0} %
Oprava vozidla
Oprava vozidla

V případě poruchy, nehody, živlu, vandalismu, či chyby řidiče.

V případě poruchy, nehody, živlu, vandalismu, či chyby řidiče
Odtah vozidla
Odtah vozidla

V případě poruchy, nehody, živlu, vandalismu, či chyby řidiče.

50 km
V případě poruchy, nehody, živlu, vandalismu, či chyby řidiče
50 km
Pokračování v cestě (v případě, že není možné provést opravu tentýž den)
Pokračování v cestě (v případě, že není možné provést opravu tentýž den)

V případě, že nepojízdné pojištěné vozidlo není opravitelné týž den z důvodu nepojízdnosti pojištěného vozidla, zorganizujeme služby, případně zorganizujeme a uhradíme dle potřeby níže uvedené služby až do výše limitů pojistného plnění uvedených v pojistných podmínkách.

V případě, že pojištěné vozidlo není opravitelné týž den z důvodu poruchy, nehody, živlu, vandalismu, či chyby řidiče
Zapůjčení náhradního vozidla
Zapůjčení náhradního vozidla

V případě poruchy, nehody, živlu, vandalismu, či chyby řidiče.

5 dní
V případě poruchy, nehody, živlu, vandalismu, či chyby řidiče
5 dní
Odcizení vozidla
Odcizení vozidla

V případě, že dojde k odcizení vozidla zorganizujeme jednu z následujících služeb:

a) ubytování oprávněné osoby a v místě pojistné události

b) zapůjčení náhradního vozidla kategorie B

c) dopravu oprávněné osoby do cíle cesty nebo do místa ubytování či do místa bydliště.

d) dopravu oprávněné osoby formou taxi na letiště, nádraží či do hotelu

e) v případě, že odcizené pojištěné vozidlo je nalezené do 30 dní od nahlášení odcizení pojištěného vozidla policii, zorganizujeme a uhradíme náklady formou hromadné dopravy k nalezenému pojištěnému vozidlu.

Odtah vozidla ze zahraničí do vlasti
Odtah vozidla ze zahraničí do vlasti

V případě poruchy, nebo dopravní nehody.

V případě poruchy, nebo dopravní nehody
Vyslání náhradního řidiče
Vyslání náhradního řidiče

V případě, že řidič pojištěného vozidla je hospitalizován v důsledku zranění při nehodě nastalé v zahraničí či v důsledku poruchy pojištěného vozidla nastalé v zahraničí.

V případě, že řidič pojištěného vozidla je hospitalizován v důsledku zranění při nehodě nastalé v zahraničí či v důsledku poruchy pojištěného vozidla nastalé v zahraničí
Šrotace
Šrotace

V případě nepojízdnosti pojištěného vozidla v zahraničí.

V případě nepojízdnosti pojištěného vozidla v zahraničí
Ztráta/odcizení/zabouchnutí klíčů od automobilu
Ztráta/odcizení/zabouchnutí klíčů od automobilu

Na základě předloženého účtu a dalších dokladů, které si případně vyžádáme, proplatíme oprávněné osobě náklady na výměnu odcizených nebo ztracených klíčů od pojištěného vozidla nebo odtah pojištěného vozidla do nejbližšího servisu. U zabouchnutých klíčů uhradíme otevření pojištěného vozidla (pokud je to technologicky možné) nebo odtah do servisu.

Defekt pneumatiky
Defekt pneumatiky

V případě defektu pneumatiky pojištěného vozidla vzniká oprávněné osobě nárok na opravu na místě (pokud je to technologicky možné) nebo výměnu za rezervu zajištěným dodavatelem služeb nebo odtah pojištěného vozidla do nejbližšího servisu.

Vybití baterie či zamrznutí motoru
Vybití baterie či zamrznutí motoru

V případě, že dojde k vybití baterie, zabezpečíme nastartování pojištěného vozidla nebo odtah pojištěného vozidla do nejbližšího servisu. Při zamrznutí motoru pojištěného vozidla zajistíme odtah do nejbližšího servisu od místa nepojízdnosti, a to až do příslušného limitu pojistného plnění v pojistných podmínek.

Nedostatek/záměna paliva
Nedostatek/záměna paliva

V případě záměny paliva zorganizujeme a uhradíme odtah pojištěného vozidla do nejbližšího servisu. V případě nepojízdnosti vozidla z důvodu vyčerpání paliva má oprávněná osoba nárok na dovoz paliva a v závislosti na variantě sjednaného pojištění i na jeho úhradu nebo odtah pojištěného vozidla k nabíjecí stanici / čerpací stanici nebo do nejbližšího servisu.

Finanční tíseň pojištěného
Finanční tíseň pojištěného

V případě, kdy oprávněná osoba nedisponuje v zahraničí finančními prostředky pro zajištění opravy vozidla, poskytne asistenční služba zajištěnou hotovost oprávněné osobě za účelem opravy pojištěného vozidla.

Telefonické informace
Telefonické informace

V rámci pojištěné technické asistence poskytneme oprávněné osobě, která je v zahraničí nebo do zahraniční cestu plánuje turistické a cestovní údaje.

Pomoc advokáta a tlumočníka
Pomoc advokáta a tlumočníka

Oprávněné osobě pomůžeme zajistit a uhradíme nezbytné a účelné náklady na právní pomoc advokáta a/nebo tlumočníka v případě přestupkového či trestního řízení, které bylo zahájeno vůči oprávněné osobě jako řidiči pojištěného vozidla pro nedbalostní delikt v souvislosti s dopravní nehodou, která se stala v době trvání pojištění.

Standard
{0}
{0} Měsíčně Ročně
Ipus.MOTO.Step1.Variant.Multiple.Month
Ipus.MOTO.Step1.Variant.Multiple.Year
Vaše cena se slevou {0} %
Ipus.MOTO.Step1.Variant.Multiple.Month
Vaše cena se slevou {0} %
Ipus.MOTO.Step1.Variant.Multiple.Year
Vaše cena se slevou {0} %
Oprava vozidla
Oprava vozidla

V případě poruchy, nehody, živlu, vandalismu, či chyby řidiče.

V případě poruchy, nehody, živlu, vandalismu, či chyby řidiče
Odtah vozidla
Odtah vozidla

V případě poruchy, nehody, živlu, vandalismu, či chyby řidiče.

Do nejbližšího servisu
V případě poruchy, nehody, živlu, vandalismu, či chyby řidiče
Do nejbližšího servisu
Pokračování v cestě (v případě, že není možné provést opravu tentýž den)
Pokračování v cestě (v případě, že není možné provést opravu tentýž den)

V případě, že nepojízdné pojištěné vozidlo není opravitelné týž den z důvodu nepojízdnosti pojištěného vozidla, zorganizujeme služby, případně zorganizujeme a uhradíme dle potřeby níže uvedené služby až do výše limitů pojistného plnění uvedených v pojistných podmínkách.

V případě, že pojištěné vozidlo není opravitelné týž den z důvodu poruchy, nehody, živlu, vandalismu, či chyby řidiče
Zapůjčení náhradního vozidla
Zapůjčení náhradního vozidla

V případě poruchy, nehody, živlu, vandalismu, či chyby řidiče.

V případě poruchy, nehody, živlu, vandalismu, či chyby řidiče
Odcizení vozidla
Odcizení vozidla

V případě, že dojde k odcizení vozidla zorganizujeme jednu z následujících služeb:

a) ubytování oprávněné osoby a v místě pojistné události

b) zapůjčení náhradního vozidla kategorie B

c) dopravu oprávněné osoby do cíle cesty nebo do místa ubytování či do místa bydliště.

d) dopravu oprávněné osoby formou taxi na letiště, nádraží či do hotelu

e) v případě, že odcizené pojištěné vozidlo je nalezené do 30 dní od nahlášení odcizení pojištěného vozidla policii, zorganizujeme a uhradíme náklady formou hromadné dopravy k nalezenému pojištěnému vozidlu.

Odtah vozidla ze zahraničí do vlasti
Odtah vozidla ze zahraničí do vlasti

V případě poruchy, nebo dopravní nehody.

V případě poruchy, nebo dopravní nehody
Vyslání náhradního řidiče
Vyslání náhradního řidiče

V případě, že řidič pojištěného vozidla je hospitalizován v důsledku zranění při nehodě nastalé v zahraničí či v důsledku poruchy pojištěného vozidla nastalé v zahraničí.

V případě, že řidič pojištěného vozidla je hospitalizován v důsledku zranění při nehodě nastalé v zahraničí či v důsledku poruchy pojištěného vozidla nastalé v zahraničí
Šrotace
Šrotace

V případě nepojízdnosti pojištěného vozidla v zahraničí.

V případě nepojízdnosti pojištěného vozidla v zahraničí
Ztráta/odcizení/zabouchnutí klíčů od automobilu
Ztráta/odcizení/zabouchnutí klíčů od automobilu

Na základě předloženého účtu a dalších dokladů, které si případně vyžádáme, proplatíme oprávněné osobě náklady na výměnu odcizených nebo ztracených klíčů od pojištěného vozidla nebo odtah pojištěného vozidla do nejbližšího servisu. U zabouchnutých klíčů uhradíme otevření pojištěného vozidla (pokud je to technologicky možné) nebo odtah do servisu.

Defekt pneumatiky
Defekt pneumatiky

V případě defektu pneumatiky pojištěného vozidla vzniká oprávněné osobě nárok na opravu na místě (pokud je to technologicky možné) nebo výměnu za rezervu zajištěným dodavatelem služeb nebo odtah pojištěného vozidla do nejbližšího servisu.

Vybití baterie či zamrznutí motoru
Vybití baterie či zamrznutí motoru

V případě, že dojde k vybití baterie, zabezpečíme nastartování pojištěného vozidla nebo odtah pojištěného vozidla do nejbližšího servisu. Při zamrznutí motoru pojištěného vozidla zajistíme odtah do nejbližšího servisu od místa nepojízdnosti, a to až do příslušného limitu pojistného plnění v pojistných podmínek.

Nedostatek/záměna paliva
Nedostatek/záměna paliva

V případě záměny paliva zorganizujeme a uhradíme odtah pojištěného vozidla do nejbližšího servisu. V případě nepojízdnosti vozidla z důvodu vyčerpání paliva má oprávněná osoba nárok na dovoz paliva a v závislosti na variantě sjednaného pojištění i na jeho úhradu nebo odtah pojištěného vozidla k nabíjecí stanici / čerpací stanici nebo do nejbližšího servisu.

Finanční tíseň pojištěného
Finanční tíseň pojištěného

V případě, kdy oprávněná osoba nedisponuje v zahraničí finančními prostředky pro zajištění opravy vozidla, poskytne asistenční služba zajištěnou hotovost oprávněné osobě za účelem opravy pojištěného vozidla.

Telefonické informace
Telefonické informace

V rámci pojištěné technické asistence poskytneme oprávněné osobě, která je v zahraničí nebo do zahraniční cestu plánuje turistické a cestovní údaje.

Pomoc advokáta a tlumočníka
Pomoc advokáta a tlumočníka

Oprávněné osobě pomůžeme zajistit a uhradíme nezbytné a účelné náklady na právní pomoc advokáta a/nebo tlumočníka v případě přestupkového či trestního řízení, které bylo zahájeno vůči oprávněné osobě jako řidiči pojištěného vozidla pro nedbalostní delikt v souvislosti s dopravní nehodou, která se stala v době trvání pojištění.

Volím variantu
Premium
Komfort
Standard
Oprava vozidla
Oprava vozidla

V případě poruchy, nehody, živlu, vandalismu, či chyby řidiče.

V případě poruchy, nehody, živlu, vandalismu, či chyby řidiče
Odtah vozidla
Odtah vozidla

V případě poruchy, nehody, živlu, vandalismu, či chyby řidiče.

Neomezený
50 km
Do nejbližšího servisu
V případě poruchy, nehody, živlu, vandalismu, či chyby řidiče
Neomezený
50 km
Do nejbližšího servisu
Pokračování v cestě (v případě, že není možné provést opravu tentýž den)
Pokračování v cestě (v případě, že není možné provést opravu tentýž den)

V případě, že nepojízdné pojištěné vozidlo není opravitelné týž den z důvodu nepojízdnosti pojištěného vozidla, zorganizujeme služby, případně zorganizujeme a uhradíme dle potřeby níže uvedené služby až do výše limitů pojistného plnění uvedených v pojistných podmínkách.

V případě, že pojištěné vozidlo není opravitelné týž den z důvodu poruchy, nehody, živlu, vandalismu, či chyby řidiče
Zapůjčení náhradního vozidla
Zapůjčení náhradního vozidla

V případě poruchy, nehody, živlu, vandalismu, či chyby řidiče.

7 dní
5 dní
V případě poruchy, nehody, živlu, vandalismu, či chyby řidiče
7 dní
5 dní
Odcizení vozidla
Odcizení vozidla

V případě, že dojde k odcizení vozidla zorganizujeme jednu z následujících služeb:

a) ubytování oprávněné osoby a v místě pojistné události

b) zapůjčení náhradního vozidla kategorie B

c) dopravu oprávněné osoby do cíle cesty nebo do místa ubytování či do místa bydliště.

d) dopravu oprávněné osoby formou taxi na letiště, nádraží či do hotelu

e) v případě, že odcizené pojištěné vozidlo je nalezené do 30 dní od nahlášení odcizení pojištěného vozidla policii, zorganizujeme a uhradíme náklady formou hromadné dopravy k nalezenému pojištěnému vozidlu.

Odtah vozidla ze zahraničí do vlasti
Odtah vozidla ze zahraničí do vlasti

V případě poruchy, nebo dopravní nehody.

V případě poruchy, nebo dopravní nehody
Vyslání náhradního řidiče
Vyslání náhradního řidiče

V případě, že řidič pojištěného vozidla je hospitalizován v důsledku zranění při nehodě nastalé v zahraničí či v důsledku poruchy pojištěného vozidla nastalé v zahraničí.

V případě, že řidič pojištěného vozidla je hospitalizován v důsledku zranění při nehodě nastalé v zahraničí či v důsledku poruchy pojištěného vozidla nastalé v zahraničí
Šrotace
Šrotace

V případě nepojízdnosti pojištěného vozidla v zahraničí.

V případě nepojízdnosti pojištěného vozidla v zahraničí
Ztráta/odcizení/zabouchnutí klíčů od automobilu
Ztráta/odcizení/zabouchnutí klíčů od automobilu

Na základě předloženého účtu a dalších dokladů, které si případně vyžádáme, proplatíme oprávněné osobě náklady na výměnu odcizených nebo ztracených klíčů od pojištěného vozidla nebo odtah pojištěného vozidla do nejbližšího servisu. U zabouchnutých klíčů uhradíme otevření pojištěného vozidla (pokud je to technologicky možné) nebo odtah do servisu.

Defekt pneumatiky
Defekt pneumatiky

V případě defektu pneumatiky pojištěného vozidla vzniká oprávněné osobě nárok na opravu na místě (pokud je to technologicky možné) nebo výměnu za rezervu zajištěným dodavatelem služeb nebo odtah pojištěného vozidla do nejbližšího servisu.

Vybití baterie či zamrznutí motoru
Vybití baterie či zamrznutí motoru

V případě, že dojde k vybití baterie, zabezpečíme nastartování pojištěného vozidla nebo odtah pojištěného vozidla do nejbližšího servisu. Při zamrznutí motoru pojištěného vozidla zajistíme odtah do nejbližšího servisu od místa nepojízdnosti, a to až do příslušného limitu pojistného plnění v pojistných podmínek.

Nedostatek/záměna paliva
Nedostatek/záměna paliva

V případě záměny paliva zorganizujeme a uhradíme odtah pojištěného vozidla do nejbližšího servisu. V případě nepojízdnosti vozidla z důvodu vyčerpání paliva má oprávněná osoba nárok na dovoz paliva a v závislosti na variantě sjednaného pojištění i na jeho úhradu nebo odtah pojištěného vozidla k nabíjecí stanici / čerpací stanici nebo do nejbližšího servisu.

Finanční tíseň pojištěného
Finanční tíseň pojištěného

V případě, kdy oprávněná osoba nedisponuje v zahraničí finančními prostředky pro zajištění opravy vozidla, poskytne asistenční služba zajištěnou hotovost oprávněné osobě za účelem opravy pojištěného vozidla.

Telefonické informace
Telefonické informace

V rámci pojištěné technické asistence poskytneme oprávněné osobě, která je v zahraničí nebo do zahraniční cestu plánuje turistické a cestovní údaje.

Pomoc advokáta a tlumočníka
Pomoc advokáta a tlumočníka

Oprávněné osobě pomůžeme zajistit a uhradíme nezbytné a účelné náklady na právní pomoc advokáta a/nebo tlumočníka v případě přestupkového či trestního řízení, které bylo zahájeno vůči oprávněné osobě jako řidiči pojištěného vozidla pro nedbalostní delikt v souvislosti s dopravní nehodou, která se stala v době trvání pojištění.

Běžná cena
73 Kč
48 Kč
32 Kč
Vaše cena se slevou {0} % Cena
646 Kč
422 Kč
275 Kč
Ipus.MOTO.Step1.Variant.Multiple.Month
Ipus.MOTO.Step1.Variant.Multiple.Year
Vaše cena se slevou {0} %
Ipus.MOTO.Step1.Variant.Multiple.Month
Vaše cena se slevou {0} %
Ipus.MOTO.Step1.Variant.Multiple.Year
Vaše cena se slevou {0} %
Ke sjednání pojištění potřebujeme úplně všechny výše uvedené údaje. Nebojte, je to chvilka. Ke sjednání pojištění potřebujeme správně vyplněné výše uvedené údaje. Nebojte, je to chvilka.
Žádná varianta
Česká republika sleva 10 %
- Kč
Vyplnit osobní údaje
Přijímáme platební karty
Plaťte pohodlně on-line
Platba kartou online Google Pay Česká spořitelna Komerční banka mTransfer Fio banka Moneta Money Bank Raiffeisenbank ePlatby Československá obchodní banka UniCredit
Žádná varianta sleva 10 %
- Kč
Jaké pojištění si mohu sjednat?

Jednorázové cestovní pojištění – nejběžnější typ pojištění pro cestu do zahraničí, která může trvat od jednoho dne až do jednoho roku. Pojištění více cest – pokud jezdíte za hranice často, určitě zvažte tuto variantu. Zbaví Vás starostí na každé z Vašich cest. Pojištění je platné pro všechny výjezdy v neomezeném počtu a délce od jednoho do devadesáti dnů. Hradí se pohodlně formou měsíčních nebo ročních plateb.

Kam se mohu pojistit?

Kamkoliv chcete! Obecně rozlišujeme při sjednávání rozšířenou zónu "Evropa" (zahrnuje všechny evropské státy a navíc Egypt, Izrael, Gruzii, Turecko, Tunisko a Kanárské ostrovy) a zónu "Svět", která kompletně pokrývá zbývající destinace. Pokud s volbou váháte nebo si nejste jisti zařazením, není nic snazšího, než vybrat cíl přímo ze seznamu předdefinovaných destinací. Podíváte-li se během cesty do více zemí, zvolte cíl podle nejvzdálenější lokace, kterou se chystáte navštívit.

Jaké vozidlo je možné pojistit?

Kohokoliv! Pojistit je u nás možné děti (od 0 do 17 let), dospělé osoby (do 69 let) i seniory (70 a více let), za určitých podmínek včetně cizinců (jste-li například ze Slovenska, můžete být na jedné pojistné smlouvě s občanem ČR). Pro děti a seniory jen není možné sjednat připojištění manuálních prací v rámci pracovních cest.

Odkdy jsem pojištěný?

Pokud sjednáváte pojištění na poslední chvíli, poskytujeme Vám pojistnou ochranu už čtyři hodiny po sjednání a provedení platby. Zaplatíte-li tedy pojištění ihned při sjednání (kartou nebo online bankovním převodem) například dnes v pravé poledne, už ve čtyři hodiny jste pojištěni.

Nevím si rady. Pomůžete mi?

Samozřejmě! V pracovní době (Po–Pá od 8 do 17 hodin) Vám se sjednáním cestovního pojištění moc rádi pomůžeme na naší zákaznické lince +420 272 099 990. Využít můžete také e-mailovou adresu zakaznickalinka@axa-assistance.cz. Odpovíme Vám co nejdříve.

Kdo je AXA Assistance?

Jsme hrdou součástí koncernu AXA. Máme pobočky ve více než 30 zemích světa, ročně vyřídíme přes devět milionů asistenčních případů, na kterých pracuje přes šest tisíc zaměstnanců.