Asistence domácnosti
Pojištění právní asistence domácnosti za Vás efektivně řeší právní spory související s provozem domácnosti. Například spory z podnájemních nebo nájemních smluv, spory o dědictví, spotřebitelské spory, pracovněprávní spory a další. Součástí pojištění jsou i rozsáhlé služby právní asistence a poskytování právních informací.

K pojištění právní asistence domácnosti si lze dále připojistit asistenční služby v domácnosti technického a zdravotního charakteru.

Pojištění asistence domácnosti obsahuje

Právní ochrana

 • pomoc v účinném prosazení Vašich práv soudní a mimosoudní cestou
 • uhrazení nákladů sporu nebo soudního řízení včetně nákladů za advokáta, znalce, cestovného i soudních poplatků

Právní asistence

 • pomoc při jednání s úřady a institucemi (soudy, katastrální úřad, obce, telekomunikační společnosti, dodavatelé energií a služeb apod.)
 • pomoc při vyplňování dokumentů 
 • zprostředkování kvalifikovaného odborníka (právníka, znalce)

Právní informace

 • kontakty na notáře a soudní znalce
 • rady ohledně dědického nebo jiného správního řízení
 • pomoc při řešení pracovně-právních sporů

Připojištění asistenčních služeb v domácnosti

 • pomoc při řešení nenadálých havárií v domácnosti
 • zorganizování a uhrazení zásahu kvalifikovaného poskytovatele služeb

Zdravotní asistence

 • telefonická konzultace odborníků v otázkách zdraví, léčebných postupů a zdravotní prevence
 • v případě úrazu zabezpečení transportu z lékařského zařízení


Limity pojistného krytí asistenčních služeb

 

Asistenční služby v domácnosti
Technická havárie
Limit pojistného plnění na zásah 2 500 Kč
Limit pojistného plnění na materiál 500 Kč
Zásah specialisty - instalatéra
Zásah specialisty - elektrikáře
Zásah specialisty - topenáře
Zásah specialisty - plynaře
Zásah specialisty - sklenáře
Zásah specialisty - malíře pokojů
Zásah specialisty - kominíka
Čištění kanalizací
Zablokování dvěří a zámků
Limit pojistného plnění na zásah 2 000 Kč
Limit pojistného plnění na materiál 500 Kč
Zásah specialisty - zámečníka
Zdravotní asistence
Telefonická služba zdravotních informací
Limit pojistného plnění bez limitu
Všeobecné encyklopedické informace
Prevence a profylaxe
Modelový problém a postupy jeho řešení
Konkrétní problém a postupy jeho řešení
Praktická poradna
Podpora v případě úrazu
Limit pojistného plnění 2 000 Kč
Odvoz ze zdravotnického zařízení vozem taxi
 
je součástí programu

 


Podrobný popis asistenčních služeb včetně limitů pojistného plnění naleznete v pojistných podmínkách.

Samozřejmou součástí pojištění je kvalitní asistenční služba AXA ASSISTANCE 24 hod / 7 dní v týdnu.

Naše asistence je bezplatně zahrnuta v pojištění bydlení od pojišťovny AXA

 •  
 •  
Jak jste byli spokojeni s průběhem nákupu pojištění? Hodnocení z dotazníku po dokončení objednávky.
Cestovní pojištění Cestovní pojištění
4.3 z 5 na základě 2178 hodnocení