Úvodní stránka > Rady a tipy > Otázky a odpovědi

Otázky a odpovědi


Cestovní pojištění

Platí cestovní pojištění i na území Evropy či Egypta?
Ano, zóna Evropa zahrnuje Evropu, a dále také Izrael, Gruzii, Turecko, Tunisko, Kanárské ostrovy a Egypt.
Zahrnuje zóna Evropa i celé Rusko? Je možné tento údaj uvést do smlouvy jako potvrzení o pojištění?
Zóna Evropa zahrnuje celé území Ruska (evropskou i asijskou část). Tento údaj do smlouvy bohužel uvést nemůžeme. Na vyžádání vám však rádi připravíme potvrzení o pojištění zvlášť, a to v českém nebo anglickém jazyce.
Vztahuje se cestovní pojištění i na území České republiky?
Ne, cestovní pojištění je možné uplatnit pouze při škodách vzniklých mimo území ČR.
Zahrnuje cestovní pojištění i zásah horské služby a přepravu vrtulníkem?
Pokud je ohroženo zdraví nebo život pojištěného, pokrývá cestovní pojištění i záchranné a vyprošťovací práce a nezbytnou přepravu vrtulníkem k ošetření.
Je cestovní pojištění účinné již v den sjednání?
Varianta krátkodobého cestovního pojištění může být účinná již 4 hodiny po sjednání. Je však nezbytné, aby do 4 hodin od sjednání byla provedena samotná platba (zadání neodvolatelného bankovního příkazu).
Čím se rozumí zaplacení smlouvy při metodě platby bankovním převodem?
Zaplacením pojistného se rozumí zadání neodvolatelného bankovního příkazu.
Kdy a jakou cestou dostanu doklady k cestovnímu pojištění?
Pojistnou smlouvu a asistenční kartu zasíláme spolu se všeobecnými pojistnými podmínkami e-mailem ihned po sjednání.
Pokrývá pojištění i těhotenství?
Cestovní pojištění kryje komplikace v těhotenství do 26. týdne včetně. Komplikace v pozdějším týdnu nebo při rizikovém těhotenství spadají spolu s porodem do výluk z pojištění.
Vztahuje se odpovědnost za způsobenou škodu i na zapůjčené vozidlo?
Ne, vypůjčené věci spadají do výluk z pojištění, stejně jako řízení a provoz motorového vozidla.
Pokrývá pojištění odpovědnosti i škodu, k níž došlo při práci?
Ne, pojištění odpovědnosti za škodu zahrnuje pouze škodu způsobenou v rámci běžného občanského života.
Vztahuje se pojištění zavazadel i na leteckou přepravu?
Cestovní pojištění zavazadel nepokrývá škody na zavazadlech v době, kdy jsou svěřena dopravci.
Musím si na lyžování po vyznačených trasách sjednávat připojištění rizikových sportů?
Lyžování a snowboarding po vyznačených trasách do výšky 3000 m.n.m. (vyjma skoků) řadíme mezi běžné sporty, které jsou v cestovním pojištění automaticky zahrnuty.
Lze u vás pojistit i lyžování mimo sjezdovky (tzv. freeride)?
Ano, tento sport je řazen mezi rizikové a je možné jej v rámci cestovního pojištění do zahraničí připojistit.
Je možné si pojistit i potápění v zahraničí?
Ano, naše cestovní pojištění pokrývá i potápění v zahraničí. Je zde však důležité, do jaké hloubky se budete potápět. Potápění rozdělujeme do kategorií sportů následovně:
  • potápění s použitím dýchacího přístroje do míst s hloubkou do 10 metrů s instruktorem, nebo bez instruktora, avšak pouze za předpokladu, že osoba je držitelem potřebného certifikátu provozovat danou aktivitu (běžný sport – zahrnuto v základní variantě cestovního pojištění);
  • potápění s použitím dýchacího přístroje do míst s hloubkou nad 10 metrů s instruktorem, nebo bez instruktora, avšak pouze za předpokladu, že osoba je držitelem potřebného certifikátu provozovat danou aktivitu (rizikový sport – možnost připojištění);
  • potápění se žraloky (rizikový sport - možnost připojištění);
  • jeskynní potápění (nepojistitelný sport);
  • potápění pod ledem (nepojistitelný sport);
  • technické potápění (nepojistitelný sport).
Je možné si u vás při cestování pojistit jachting?
Cestovní pojištění zahrnuje i jachting v zahraničí. Záleží však, o jaký typ plavby se jedná. Jachting rozdělujeme do kategorie sportů následovně:
  • jachting - kromě oceánské plavby (rizikový sport - možnost připojištění);
  • jachting - oceánská plavba (nepojistitelný sport).


Právník po ruce

Na co všechno se Právník po ruce vztahuje?
Na celou řadu situací z občanského života včetně těch, které se pojí s řízením automobilu. Řešíme reklamace, spory s pojišťovnami, sousedy nebo zaměstnavateli, pokuty a mnoho dalšího. V ceně je také okamžitá právní konzultace po telefonu, například když ve vyhrocené situaci potřebujete rychle právní argumenty. Pro kompletní přehled doporučujeme nahlédnout do Všeobecných pojistných podmínek
Jak mám chápat limit 500 000 Kč?
Na každou pojistnou událost (každý případ) můžete čerpat až 500 000Kč. Ty pokrývají náklady spojené s celým řízením. Spadají do nich náklady na právníky, soudní a znalecké posudky, ale také náklady protistrany, pokud byste spor náhodou prohráli.
Je váš právnický tým opravdu dobrý?
Naši právníci mají za sebou stovky specializovaných případů z mnoha právních odvětví a naši klienti s nimi mají skvělé zkušenosti. Využíváme i specialisty z partnerských advokátních kanceláří. Ale vždy máte možnost zvolit si i právníka vlastního.
Vztahuje se pojištění i na mou rodinu nebo děti z předchozího manželství?
Ano, Právník po ruce je určen i pro rodinu pojištěného. Jmenovitě je zahrnut manžel/ka pojištěného, druh/družka pojištěného, partner/partnerka podle jiného zákona upravujícího registrované partnerství a děti pojištěného až do věku 26 let za podmínky, že s pojištěným žijí min. posledních 12 měsíců ve společné domácnosti.
Kdy mohu začít používat Právníka po ruce?
Právník po ruce se vztahuje na události, které vznikly až po jeho sjednání (stejně jako jiná pojištění). Hned po uzavření ale můžete začít využívat vzorové smlouvy a dohled nad nemovitostí v katastru.
Pomůže mi tento produkt při aktuálně řešeném problému?
Rodinný právník je nabízen formou pojištění a nevztahuje se na události, které započaly před jeho sjednáním.


Zdravotní pojištění cizinců

Naše zdravotní pojištění cizinců je rozděleno na dva typy:

Jedu do České republiky pracovat, vztahuje se zdravotní pojištění cizinců i na pracovní pobyt?
Ano, oba typy zdravotního pojištění kryjí turistické, studijní i pracovní pobyty na území České republiky.
Platí zdravotní pojištění cizinců i na území Schengenského prostoru?
Oba typy pojištění platí na území Schengenského prostoru. Délka jednotlivého pobytu mimo území ČR však nesmí přesáhnout 30 dní.
Vztahuje se pojištění i na těhotenství a porod?
NNP pokrývá pouze komplikace do 18. týdne včetně. Komplikace po 18. týdnu těhotenství, porod, komplikace rizikového těhotenství i šestinedělí nejsou v pojištění zahrnuty.

KZP ve variantě Standard zahrnuje péči v těhotenství po 3měsíční čekací době ode dne začátku pojistné doby a porod po uplynutí 8měsíční čekací doby ode dne začátku pojištění. Varianta Matka zahrnuje péči v těhotenství i porod bez čekacích dob, přičemž je součástí i případná další poporodní zdravotní péče o novorozence. Pokud je Komplexní zdravotní pojištění uplatněno na území Schengenu mimo ČR, platí pro něj stejné podmínky jako u pojištění Nutné a neodkladné péče.

Splňují obě varianty zdravotního pojištění podmínky pro udělení víza do ČR?
Ano, naše zdravotní pojištění cizinců splňuje podmínky pro povolení k pobytu na území České republiky.
Jaký je nejvyšší limit pojistného plnění?
Celkový limit u obou typů zdravotního pojištění je stanoven na 60 000 EUR.
Jak mám postupovat při škodné události?
Před každou návštěvou lékaře doporučujeme kontaktovat naši asistenční linku. Telefonní kontakt budete mít k dispozici na asistenční kartičce, kterou vám pošleme na e-mail po obdržení platby za pojištění. Naši operátoři se s vámi v případě vzniku škody domluví na dalším postupu.
Mohu dostat seznam smluvních zdravotnických zařízení?
Seznam smluvních zdravotnických zařízení před vznikem události nezasíláme.