Úvodní stránka > Rady a tipy > Otázky a odpovědi

Otázky a odpovědi


Cestovní pojištění

Platí cestovní pojištění i na území Evropy či Egypta?
Ano, zóna Evropa zahrnuje Evropu, a dále také Izrael, Gruzii, Turecko, Tunisko, Kanárské ostrovy a Egypt.
Zahrnuje zóna Evropa i celé Rusko? Je možné tento údaj uvést do smlouvy jako potvrzení o pojištění?
Zóna Evropa zahrnuje celé území Ruska (evropskou i asijskou část). Tento údaj do smlouvy bohužel uvést nemůžeme. Na vyžádání vám však rádi připravíme potvrzení o pojištění zvlášť, a to v českém nebo anglickém jazyce.
Vztahuje se cestovní pojištění i na území České republiky?
Ne, cestovní pojištění je možné uplatnit pouze při škodách vzniklých mimo území ČR.
Zahrnuje cestovní pojištění i zásah horské služby a přepravu vrtulníkem?
Pokud je ohroženo zdraví nebo život pojištěného, pokrývá cestovní pojištění i záchranné a vyprošťovací práce a nezbytnou přepravu vrtulníkem k ošetření.
Je cestovní pojištění účinné již v den sjednání?
Varianta krátkodobého cestovního pojištění může být účinná již 4 hodiny po sjednání. Je však nezbytné, aby do 4 hodin od sjednání byla provedena samotná platba (zadání neodvolatelného bankovního příkazu).
Čím se rozumí zaplacení smlouvy při metodě platby bankovním převodem?
Zaplacením pojistného se rozumí zadání neodvolatelného bankovního příkazu.
Kdy a jakou cestou dostanu doklady k cestovnímu pojištění?
Pojistnou smlouvu a asistenční kartu zasíláme spolu se všeobecnými pojistnými podmínkami e-mailem ihned po sjednání.
Pokrývá pojištění i těhotenství?
Cestovní pojištění kryje komplikace v těhotenství do 26. týdne včetně. Komplikace v pozdějším týdnu nebo při rizikovém těhotenství spadají spolu s porodem do výluk z pojištění.
Vztahuje se odpovědnost za způsobenou škodu i na zapůjčené vozidlo?
Ne, vypůjčené věci spadají do výluk z pojištění, stejně jako řízení a provoz motorového vozidla.
Pokrývá pojištění odpovědnosti i škodu, k níž došlo při práci?
Ne, pojištění odpovědnosti za škodu zahrnuje pouze škodu způsobenou v rámci běžného občanského života.
Vztahuje se pojištění zavazadel i na leteckou přepravu?
Cestovní pojištění zavazadel nepokrývá škody na zavazadlech v době, kdy jsou svěřena dopravci.
Musím si na lyžování po vyznačených trasách sjednávat připojištění rizikových sportů?
Lyžování a snowboarding po vyznačených trasách do výšky 3000 m.n.m. (vyjma skoků) řadíme mezi běžné sporty, které jsou v cestovním pojištění automaticky zahrnuty.
Lze u vás pojistit i lyžování mimo sjezdovky (tzv. freeride)?
Ano, tento sport je řazen mezi rizikové a je možné jej v rámci cestovního pojištění do zahraničí připojistit.
Je možné si pojistit i potápění v zahraničí?
Ano, naše cestovní pojištění pokrývá i potápění v zahraničí. Je zde však důležité, do jaké hloubky se budete potápět. Potápění rozdělujeme do kategorií sportů následovně:
  • potápění s použitím dýchacího přístroje do míst s hloubkou do 10 metrů s instruktorem, nebo bez instruktora, avšak pouze za předpokladu, že osoba je držitelem potřebného certifikátu provozovat danou aktivitu (běžný sport – zahrnuto v základní variantě cestovního pojištění);
  • potápění s použitím dýchacího přístroje do míst s hloubkou nad 10 metrů s instruktorem, nebo bez instruktora, avšak pouze za předpokladu, že osoba je držitelem potřebného certifikátu provozovat danou aktivitu (rizikový sport – možnost připojištění);
  • potápění se žraloky (rizikový sport - možnost připojištění);
  • jeskynní potápění (nepojistitelný sport);
  • potápění pod ledem (nepojistitelný sport);
  • technické potápění (nepojistitelný sport).
Je možné si u vás při cestování pojistit jachting?
Cestovní pojištění zahrnuje i jachting v zahraničí. Záleží však, o jaký typ plavby se jedná. Jachting rozdělujeme do kategorie sportů následovně:
  • jachting - kromě oceánské plavby (rizikový sport - možnost připojištění);
  • jachting - oceánská plavba (nepojistitelný sport).

 

Rodinný právník je nabízen formou pojištění a nevztahuje se na události, které započaly před jeho sjednáním.

Zdravotní pojištění cizinců

Naše zdravotní pojištění cizinců je rozděleno na dva typy:

Jedu do České republiky pracovat, vztahuje se zdravotní pojištění cizinců i na pracovní pobyt?
Ano, oba typy zdravotního pojištění kryjí turistické, studijní i pracovní pobyty na území České republiky.
Platí zdravotní pojištění cizinců i na území Schengenského prostoru?
Oba typy pojištění platí na území Schengenského prostoru. Délka jednotlivého pobytu mimo území ČR však nesmí přesáhnout 30 dní.
Vztahuje se pojištění i na těhotenství a porod?
NNP pokrývá pouze komplikace do 18. týdne včetně. Komplikace po 18. týdnu těhotenství, porod, komplikace rizikového těhotenství i šestinedělí nejsou v pojištění zahrnuty.

KZP ve variantě Standard zahrnuje péči v těhotenství po 3měsíční čekací době ode dne začátku pojistné doby a porod po uplynutí 8měsíční čekací doby ode dne začátku pojištění. Varianta Matka zahrnuje péči v těhotenství i porod bez čekacích dob, přičemž je součástí i případná další poporodní zdravotní péče o novorozence. Pokud je Komplexní zdravotní pojištění uplatněno na území Schengenu mimo ČR, platí pro něj stejné podmínky jako u pojištění Nutné a neodkladné péče.

Splňují obě varianty zdravotního pojištění podmínky pro udělení víza do ČR?
Ano, naše zdravotní pojištění cizinců splňuje podmínky pro povolení k pobytu na území České republiky.
Jaký je nejvyšší limit pojistného plnění?
Celkový limit u obou typů zdravotního pojištění je stanoven na 60 000 EUR.
Jak mám postupovat při škodné události?
Před každou návštěvou lékaře doporučujeme kontaktovat naši asistenční linku. Telefonní kontakt budete mít k dispozici na asistenční kartičce, kterou vám pošleme na e-mail po obdržení platby za pojištění. Naši operátoři se s vámi v případě vzniku škody domluví na dalším postupu.
Mohu dostat seznam smluvních zdravotnických zařízení?
Seznam smluvních zdravotnických zařízení před vznikem události nezasíláme.