Nizozemsko

Povinná výbava motoristů v Holandsku

Povinná výbava vozidel v Holansku a základní informace pro motoristy

 Jezdí se vpravo jako u nás.

Rychlostní limity

  • v zastavěných oblastech 50 km/h
  • ostatní komunikace mimo zastavěné oblasti 80 km/h
  • hlavní komunikace mimo zastavěné oblasti 100km/h
  • na dálnicích 130 km/h

Silniční daně a mýtné

Nizozemí je zemí, kde se neplatí dálniční poplatky.

Parkování

V noci nemusí být zaparkované vozidlo osvětlené, pokud:
  • je zaparkováno v zastavěné oblasti do 30-ti metrů od pouličního osvětlení, které na něj přímo svítí,
  • je zaparkováno na parkovišti.
Přenocování v zaparkovaném vozidle je zakázáno, porušení tohoto zákazu může být policií pokutováno. Karavany jsou z tohoto pravidla vyloučeny, nicméně návštěvníkům je doporučeno informovat se předem, než se ve svém vozidle rozhodnou přenocovat.

Alkohol

Max. povolený limit alkoholu v krvi řidiče je 0,5 ‰.
Speciální limit 0,2 ‰ alkoholu v krvi je platný pro:
- nové řidiče po dobu prvních 5-ti let po získání řidičského průkazu,
- řidiče mopedu až do věku 24 let.

Ostatní

Chodec má přednost. Pokud chodec vykazuje úmysl použít přechod pro chodce, má absolutní přednost před všemi vozidly, včetně tramvají.

Povinná výbava vozidel v Holandsku

Bezpečnostní pásy

Pro motorová vozidla platí, že použití bezpečnostních pásů je povinné na všech sedadlech. 

Bezpečnostní helmy

Řidiči a cestující na motocyklu s nebo bez postranního vozíku, nebo na motocyklu, který je schopen překročit 25 km/h, musí nosit ochrannou helmu.

Dětské sedačky

Děti musí být přepravovány v odpovídajícím dětském zádržném systému do 12 let nebo 135 cm.

Světla

Celodenní svícení není povinné, pouze doporučované. Během noci je zakázáno jezdit pouze se zapnutými bočními nebo pozičními světly.

Výstražný trojúhelník

Výstražný trojúhelník není povinný. Nicméně nedostatečně osvětlená vozidla musí být při parkování v noci označená červeným reflexním výstražným trojúhelníkem.

Hasicí přístroj

Hasicí přístroj není v Nizozemí povinný.

Lékárnička

Lékárnička není povinná.

Zimní výbava

Použití pneumatik s hroty je zakázáno.

Vzorek pneumatik

Min. hloubka dezénu je 1,6 mm u osobních vozidel. 

Reflexní vesty

Reflexní vesta není povinná.

Kamery

Použití zařízení, které vyhledává radary nebo ruší policejní zařízení je zakázáno.

Emisní zóny

Není specifikováno.

Ostatní

Děti do 8 let věku musí být na jízdním kole přepravovány jen na speciálním dětském nosiči či vozíku za jízdním kolem.


Důležitá telefonní čísla

Evropské tísňové volání: 112
Hasiči: 112
Policie: 112
Záchranná služba: 112
 
sjednat cestovní pojištění se slevou 20%25