Řecko

Povinná výbava motoristů v Řecku

Povinná výbava vozidel v Řecku a základní informace pro motoristy

Jezdí se vpravo jako u nás.

Rychlostní limity

  • v zastavěných oblastech 50 km/h
  • ostatní komunikace mimo zastavěné oblasti 90 km/h
  • na dálnicích 130 km/h

Silniční daně a mýtné

Dálniční poplatky jsou vybírány při průjezdu mýtnou branou, a to většinou obsluhou v hotovosti. Kromě poplatků za průjezd dálnic je také zpoplatněn průjezd některých mostů a tunelů. Více informací najdete zde.

Parkování

Je zakázáno parkovat:
  • do 5 metrů od křižovatek
  • do 15 metrů od železničních přejezdů
  • do 15 metrů od zastávky městské hromadné přepravy
  • do 3 metrů od požárního hydrantu
  • do 5 metrů od značky STOP nebo semaforu.
V některých ulicích označuje speciální dopravní značení tu stranu silnice, na které smějí být vozidla zaparkovaná.

Alkohol

Je zakázáno řídit motorová vozidla pod vlivem alkoholu nebo toxických látek. Maximální povolená hranice obsahu alkoholu v krvi je 0,5 ‰. Její překročení se trestá pokutou a jedná se o trestní čin.
Nulová tolerance alkoholu v krvi se vztahuje na začínající řidiče, kteří vlastní řidičský průkaz po dobu kratší než 2 roky, na motocyklisty a řidiče užitkových nebo obchodních vozidel.

Ostatní

Při cestě do odlehlejších oblastí počítejte s omezenou možnosti dotankování paliva. Ve většině malých měst a vesnic bývají čerpací stanice rodinnými podniky, ve kterých lze platit pouze v hotovosti. Často také mají v neděli zavřeno.

Povinná výbava vozidel v Řecku

Bezpečnostní pásy

Pro motorová vozidla platí, že použití bezpečnostních pásů je povinné na všech sedadlech, pokud jsou jimi sedadla vybavena. Pokud je někdo ze zdravotních důvodů osvobozen od používání bezpečnostních pásů, musí mít při sobě lékařské potvrzení s překladem do řečtiny.

Bezpečnostní helmy

Řidiči motocyklů a jejich spolujezdci musí nosit helmy, ale bezpečnostní helma není povinná pro cestující v postranním vozíku.

Dětské sedačky

Děti musí být přepravovány v odpovídajícím dětském zádržném systému do 11 let věku nebo 135 cm výšky.  Děti od 12 let nebo vyšší než 135 cm mohou být přepravovány na běžných sedadlech s použitím bezpečnostních pásů. Umístění dětské sedačky na sedadle vedle řidiče je možné pouze tehdy, když je umístěna proti směru jízdy a přední airbag spolujezdce je deaktivován.

Světla

Není povinné celodenní svícení.

Výstražný trojúhelník

Je povinný pro všechna vozidla. Vozidlo při poruše musí být označeno výstražným trojúhelníkem 100 metrů za vozidlem.

Hasicí přístroj

Všechna vozidla registrovaná v Řecku nebo v zahraničí musí mít na palubě hasicí přístroj.

Lékárnička

Lékárnička je povinná pro všechna vozidla.

Zimní výbava

V Řecku nejsou povinné žádné zvláštní předpisy týkající se pneumatik s hroty. Sněhové řetězy mohou být použity, pokud jsou silnice pokryty sněhem nebo ledem, obvykle je to v období mezi listopadem a březnem. Maximální povolená rychlost pro automobily se sněžnými řetězy je 50 km/hod.

Vzorek pneumatik

Min. hloubka dezénu je 1,6 mm u pneumatik osobních vozidel.

Reflexní vesty

Reflexní vesty nejsou v Řecku povinné.

Kamery, GPS, Hands free

Není tolerována hands free sada do ucha.

Emisní zóny

Není specifikováno.

Ostatní

Platí tu zákaz kouření ve vozidle přepravující osobu mladší 12 let nebo těhotné ženy.

Důležitá telefonní čísla

Evropské tísňové volání: 112
Hasiči: 199/112
Policie: 100/112
Záchranná služba: 166
Záchranná služba Athény: 112

sjednat cestovní pojištění se slevou 20%25