Rumunsko

Povinná výbava motoristů v Rumunsku

Povinná výbava vozidel v Rumunsku a základní informace pro motoristy

Jezdí se vpravo jako u nás.

Rychlostní limity

  • v zastavěných oblastech 50 km/h
  • ostatní komunikace mimo zastavěné oblasti 90 km/h
  • rychlostní komunikace 100 km/h
  • na dálnicích 130 km/h
Maximální rychlost pro řidiče, který je držitelem řidičského průkazu po dobu kratší než 1 rok, je oproti běžným rychlostním limitům snížena o 20 km/h.

Silniční daně a mýtné

V Rumunsku je použití silniční a dálniční sítě zpoplatněno elektronickým systémem. Poplatek se platí na pobočkách Státního silničního správního úřadu na hraničních přechodech, na poštách, na čerpacích stanicích Petrom, MOL, Rompetrol a v prodejnách Scalla, Speedy, Medina a Pasaj. Řidič musí uvést podrobné údaje o vozidle, svoji totožnost a místo bydliště, počet dní strávených v Rumunsku a dle těchto informací se mu vypočítá poplatek. Vše se zaznamená do databáze silničního informačního centra CESTRIN.
 
Dopravní policie může prostřednictvím silničních kamer kontrolovat, zda projíždějící vozidla mají zaplacenou silniční daň. V opačném případě hrozí pokuta.

Parkování

Parkovat nebo zastavit se může na pravé straně silnice ve směru provozu a co nejblíže k chodníku nebo krajnici. Čáry na krajnicích označují parkovací omezení. V Rumunsku se nepoužívají žádné parkovací automaty. Každá obec má zaměstnance, kteří na parkovištích vydávají parkovací lístky. Parkování je zakázáno na národních hlavních silnicích.

Alkohol

Je zakázáno řídit motorová vozidla pod vlivem alkoholu nebo toxických látek.
V Rumunsku je trestným činem řídit vozidlo na veřejných komunikacích s jakoukoli hladinou alkoholu v krvi.

Povinná výbava vozidel v Rumunsku

Bezpečnostní pásy

Pro motorová vozidla platí, že použití bezpečnostních pásů je povinné na všech sedadlech, pokud jsou jimi sedadla vybavena. Děti do 12 let věku nesmí cestovat na předních sedadlech automobilů.

Bezpečnostní helmy

Ochranné helmy jsou povinné pro řidiče a cestující na motocyklech s objemem nad 50 ccm.

Dětské sedačky

Děti musí být přepravovány v odpovídajícím dětském zádržném systému do 12 let nebo 150 cm.

Světla

Celodenní svícení pro automobily je povinné mimo obydlené oblasti.
Motocykly musí svítit 24 hodin denně na všech silnicích.

Výstražný trojúhelník

Je povinný pro všechna vozidla s více než 2 koly.

Hasicí přístroj

V Rumunsku je povinnost vozit hasicí přístroj ve dvoustopém vozidle.

Lékárnička

Lékárnička je povinná pro všechna soukromá vozidla.

Zimní výbava

V Rumunsku jsou pneumatiky s hroty zakázané. Sněhové řetězy se doporučují pro cesty do hor.

Vzorek pneumatik

Min. hloubka dezénu je 1,5 mm u osobních vozidel.

Reflexní vesty

Reflexní vesta je povinná pro každého, kdo vystupuje při mimořádné události z motorového vozidla.

Kamery

Není specifikováno.

Emisní zóny

Není specifikováno.
 

Důležitá telefonní čísla

Evropské tísňové volání: 112
Hasiči: 981/112
Policie: 955/112
Záchranná služba: 961 /112

 
sjednat cestovní pojištění se slevou 20%25