Získáváte slevu 20 %
Cestovní pojištění ve variantě EXCELENT Vás chrání v případě nemoci covid-19 pokud cestujete kamkoliv na světe a má nejvyšší limity pojistného krytí. Více informací na stránce COVID-19.

Typ cestovního pojištění

Chci rodinné cestovní pojištění

Pro koho je pojištění určené?

dospělí (do 69 let včetně)
dětí (do 18 let)
seniorů (od 70 let)
 • Evropa
  Zóna „Evropa“ zahrnuje všechny evropské státy a také Izrael, Turecko, Tunisko, Gruzii, Kanárské ostrovy, Egypt, Maroko, celé Rusko (včetně asijské části) kromě České republiky
 • Česká republika
  Zóna Česká republika zahrnuje cesty pouze na území Česka.
 • Celý svět
  Zóna „Svět“ je univerzální volbou, pokud cestujete kamkoliv mimo zónu „Evropa“ kromě České republiky.
 • Svět bez zemí USA a Kanady
  Zóna zahrnuje všechny státy světa kromě USA, Kanady a České republiky.
 • Vybrat konkrétní zemi
  Váháte se zařazením nebo se chystáte navštívit více zemí? Vyberte ze seznamu nejvzdálenější místo, kam se plánujete podívat.
 • Pojištění manuálních prací v rámci pracovních cest jsme schopni zajistit pouze klientům od 18 do 70 let.
  Chci odjet
  Vracím se
  Po
  Út
  St
  Čt
  So
  Ne
  Chci odjet
  Vracím se
  Po
  Út
  St
  Čt
  So
  Ne
  Chci odjet
  Vracím se
  Po
  Út
  St
  Čt
  So
  Ne
  Pojištění se nevztahuje na země nebo oblasti, kam Ministerstvo zahraničních věcí ČR nedoporučuje nebo zakazuje cestovat kvůli válečným, politickým nebo ekonomickým nepokojům. Informace o rizikovosti dané země zkontrolujte na www.mzv.cz. V případě onemocnění COVID-19 se řiďte informacemi na naší stránce.
  Excelent
  {0}
  {0} Měsíčně Ročně

  Dlouhodobé pojištění - pro více cest
  Pravidelná platba - měsíčně
  Dlouhodobé pojištění - pro více cest
  Pravidelná platba - ročně
  Krátkodobé pojištění -
  Vaše cena se slevou {0} %
  Dlouhodobé pojištění - pro více cest
  Pravidelná platba - měsíčně
  Vaše cena se slevou {0} %
  Dlouhodobé pojištění - pro více cest
  Pravidelná platba - ročně
  Vaše cena se slevou {0} %
  Krátkodobé pojištění -
  Vaše cena se slevou {0}
  Dlouhodobé rodinné pojištění pravidelná platba – měsíčně
  Vaše cena se slevou {0}
  Dlouhodobé rodinné pojištění pravidelná platba – ročně
  Vaše cena se slevou {0}
  Pojištění léčebných výloh
  Pojištění léčebných výloh

  Když se v zahraničí zraníte nebo onemocníte, naše pojištění léčebných výloh se postará o náklady na ošetření, léčbu, léky i nezbytné převozy (zásah horské služby či transport vrtulníkem). Postaráme se o to, abyste se ze zahraničí vrátili bezpečně domů. Pokud se jedná o dítě nebo převoz není dočasně možný, zajistíme i dopravu a ubytování doprovázející osoby.

  500 000 000 Kč
  Celkový limit
  500 000 000 Kč
  repatriace a transporty
  reálné náklady do limitu PLV
  zuby - dílčí limit
  20 000 Kč
  pojištění zásahu horské služby při pojistné události
  reálné náklady do limitu PLV
  návštěva rodinného příslušníka - doprava
  reálné náklady do limitu PLV
  návštěva rodinného příslušníka - ubytování - dílčí limit
  200 € / noc; max. 10 nocí
  Dílčí limit pro léčebné výlohy související s onemocněním COVID-19 – v oblastech, kam Ministerstvo zahraničních věcí České republiky nebo Světová zdravotnická organizace nebo obdobná instituce nedoporučuje cestovat nebo doporučuje tyto cesty odložit.
  25 000 000 Kč

  na území zvoleném v pojistné smlouvě
  Náklady na ubytování a stravu související s nařízenou preventivní karanténou v souvislosti s onemocněním COVID-19, která neprobíhá v rámci dohodnutého ubytování a stravování pojištěného nebo na náklady místních úřadů
  30 000 Kč, spoluúčast 20%
  Náklady na návrat po ukončení nařízené preventivní karantény v souvislosti s onemocněním COVID-19 mimo území České republiky, pokud pro návrat nebylo možné využít původně plánovaný způsob dopravy
  30 000 Kč, spoluúčast 20%
  Pojištění odpovědnosti za škodu
  Pojištění odpovědnosti za škodu

  Vztahuje se na škodu na zdraví nebo na majetku, které způsobíte třetí osobě při běžných činnostech (sport, rekreace či zábava). Pomůžeme Vám pokrýt nároky třetích osob nebo cizích pojišťoven, jež se domáhají zaplacení škody.

  Odpovědnost za nemajetkovou újmu na zdraví
  25 000 000 Kč
  Odpovědnost za škodu na věci
  10 000 000 Kč
  Odpovědnost - ušlý zisk
  1 000 000 Kč
  Spoluúčast
  5 000 Kč
  Pojištění asistenčních služeb
  Pojištění asistenčních služeb

  Naši specialisté jsou Vám k dispozici 24 hodin denně. Jsme připraveni poradit Vám v jakékoliv situaci, která může v souvislosti s Vaší cestou nebo pobytem v zahraničí nastat. Asistence Lifestyle Vám navíc umožní užít si cestu do zahraničí opravdu bez starostí. Zařídíme za Vás rezervace jízdenek i vstupenek na kulturní akce a vybereme vhodné ubytování. Pomůžeme také najít to nejlepší místo pro Vaše pracovní jednání. Pojištění právní ochrany vám pomůže v případě trestního a přestupkového řízení po dopravní nehodě nebo při sporu o náhradu škody.

  Turistické a lékařské informace
  Telefonická pomoc v nouzi
  Lifestyle asistence
  Pojištění právní ochrany
  Pojištění právní ochrany

  Pomůžeme vám ve složitých nebo naléhavých situacích, kdy vám někdo způsobí újmu v zahraničí nebo jste například po dopravní nehodě obviněný z přestupku či trestného činu.

  Pojištění právní ochrany
  100 000 Kč
  Úrazové pojištění
  Úrazové pojištění

  Pojistné plnění v případě trvalých následků nebo smrti následkem úrazu.

  Smrt úrazem
  500 000 Kč
  Trvalé následky úrazu
  1 000 000 Kč
  Pojištění zavazadel
  Pojištění zavazadel

  Vztahuje se na Vaše cestovní zavazadla a věci osobní potřeby. Pomůžeme Vám zmírnit škody při poškození nebo zničení zavazadel a jejich obsahu. Pojištění pokrývá také ztrátu nebo odcizení osobních dokladů.

  Pojištění zavazadel – celkový limit
  40 000 Kč
  Pojištění zavazadel – limit na věc
  20 000 Kč
  Ztráta osobních dokladů - dílčí limit
  4 000 Kč
  Elektronika, sportovní vybavení - dílčí limit
  20 000 Kč
  Pojištění obchodního vybavení – celkový limit
  40 000 Kč
  Pojištění cestování letadlem
  Pojištění cestování letadlem

  Pokud dojde ke zpoždění Vašeho letu (popř. zavazadel) o více jak 6 hodin, nebo pokud je Váš let zrušen a do 6 hodin Vám není poskytnut náhradní, naše pojištění pokryje náklady na nutné občerstvení, nákup ošacení, hygienických potřeb a další související výdaje.

  Pojištění zpoždění zavazadel
  5 000 Kč
  Pojištění zpoždění a zrušení letu
  (o více než 6 hodin)
  (20 EUR) 500 Kč / hodinu; max. (400 EUR) 10 000 Kč
  Pojištění domácích mazlíčků
  Pojištění domácích mazlíčků

  Slouží k úhradě nákladů na veterinární léčbu domácího mazlíčka (psa a kočky), které si s sebou berete na vaši zahraniční dovolenou. Budou vám uhrazeny jak náklady na neodkladnou veterinární péči, tak náklady na dopravu k veterináři. Společně s tím máte zároveň i krytí z pojištění odpovědnosti, pokud váš domácí mazlíček způsobí škodu. Známe je.

  Pojištění veterinární péče
  20 000 Kč
  Doprava zvířete k veterináři
  20 000 Kč
  Rozšíření krytí z pojištění odpovědnosti pro škody způsobené zvířetem
  Do limitu pojištění odpovědnosti
  Komfort
  {0}
  {0} Měsíčně Ročně

  Dlouhodobé pojištění - pro více cest
  Pravidelná platba - měsíčně
  Dlouhodobé pojištění - pro více cest
  Pravidelná platba - ročně
  Krátkodobé pojištění -
  Vaše cena se slevou {0} %
  Dlouhodobé pojištění - pro více cest
  Pravidelná platba - měsíčně
  Vaše cena se slevou {0} %
  Dlouhodobé pojištění - pro více cest
  Pravidelná platba - ročně
  Vaše cena se slevou {0} %
  Krátkodobé pojištění -
  Vaše cena se slevou {0}
  Dlouhodobé rodinné pojištění pravidelná platba – měsíčně
  Vaše cena se slevou {0}
  Dlouhodobé rodinné pojištění pravidelná platba – ročně
  Vaše cena se slevou {0}
  Pojištění léčebných výloh
  Pojištění léčebných výloh

  Když se v zahraničí zraníte nebo onemocníte, naše pojištění léčebných výloh se postará o náklady na ošetření, léčbu, léky i nezbytné převozy (zásah horské služby či transport vrtulníkem). Postaráme se o to, abyste se ze zahraničí vrátili bezpečně domů. Pokud se jedná o dítě nebo převoz není dočasně možný, zajistíme i dopravu a ubytování doprovázející osoby.

  5 000 000 Kč
  Celkový limit
  5 000 000 Kč
  repatriace a transporty
  reálné náklady do limitu PLV
  zuby - dílčí limit
  11 000 Kč
  pojištění zásahu horské služby při pojistné události
  reálné náklady do limitu PLV
  návštěva rodinného příslušníka - doprava
  reálné náklady do limitu PLV
  návštěva rodinného příslušníka - ubytování - dílčí limit
  150 € / noc; max. 10 nocí
  Dílčí limit pro léčebné výlohy související s onemocněním COVID-19 – v oblastech, kam Ministerstvo zahraničních věcí České republiky nebo Světová zdravotnická organizace nebo obdobná instituce nedoporučuje cestovat nebo doporučuje tyto cesty odložit.
  Náklady na ubytování a stravu související s nařízenou preventivní karanténou v souvislosti s onemocněním COVID-19, která neprobíhá v rámci dohodnutého ubytování a stravování pojištěného nebo na náklady místních úřadů
  15 000 Kč, spoluúčast 20%
  Náklady na návrat po ukončení nařízené preventivní karantény v souvislosti s onemocněním COVID-19 mimo území České republiky, pokud pro návrat nebylo možné využít původně plánovaný způsob dopravy
  15 000 Kč, spoluúčast 20%
  Pojištění odpovědnosti za škodu
  Pojištění odpovědnosti za škodu

  Vztahuje se na škodu na zdraví nebo na majetku, které způsobíte třetí osobě při běžných činnostech (sport, rekreace či zábava). Pomůžeme Vám pokrýt nároky třetích osob nebo cizích pojišťoven, jež se domáhají zaplacení škody.

  Odpovědnost za nemajetkovou újmu na zdraví
  1 000 000 Kč
  Odpovědnost za škodu na věci
  500 000 Kč
  Odpovědnost - ušlý zisk
  Spoluúčast
  5 000 Kč
  Pojištění asistenčních služeb
  Pojištění asistenčních služeb

  Naši specialisté jsou Vám k dispozici 24 hodin denně. Jsme připraveni poradit Vám v jakékoliv situaci, která může v souvislosti s Vaší cestou nebo pobytem v zahraničí nastat. Asistence Lifestyle Vám navíc umožní užít si cestu do zahraničí opravdu bez starostí. Zařídíme za Vás rezervace jízdenek i vstupenek na kulturní akce a vybereme vhodné ubytování. Pomůžeme také najít to nejlepší místo pro Vaše pracovní jednání. Pojištění právní ochrany vám pomůže v případě trestního a přestupkového řízení po dopravní nehodě nebo při sporu o náhradu škody.

  Turistické a lékařské informace
  Telefonická pomoc v nouzi
  Lifestyle asistence
  Pojištění právní ochrany
  Pojištění právní ochrany

  Pomůžeme vám ve složitých nebo naléhavých situacích, kdy vám někdo způsobí újmu v zahraničí nebo jste například po dopravní nehodě obviněný z přestupku či trestného činu.

  Pojištění právní ochrany
  20 000 Kč
  Úrazové pojištění
  Úrazové pojištění

  Pojistné plnění v případě trvalých následků nebo smrti následkem úrazu.

  Smrt úrazem
  250 000 Kč
  Trvalé následky úrazu
  500 000 Kč
  Pojištění zavazadel
  Pojištění zavazadel

  Vztahuje se na Vaše cestovní zavazadla a věci osobní potřeby. Pomůžeme Vám zmírnit škody při poškození nebo zničení zavazadel a jejich obsahu. Pojištění pokrývá také ztrátu nebo odcizení osobních dokladů.

  Pojištění zavazadel – celkový limit
  20 000 Kč
  Pojištění zavazadel – limit na věc
  10 000 Kč
  Ztráta osobních dokladů - dílčí limit
  4 000 Kč
  Elektronika, sportovní vybavení - dílčí limit
  10 000 Kč
  Pojištění obchodního vybavení – celkový limit
  Pojištění cestování letadlem
  Pojištění cestování letadlem

  Pokud dojde ke zpoždění Vašeho letu (popř. zavazadel) o více jak 6 hodin, nebo pokud je Váš let zrušen a do 6 hodin Vám není poskytnut náhradní, naše pojištění pokryje náklady na nutné občerstvení, nákup ošacení, hygienických potřeb a další související výdaje.

  Pojištění zpoždění zavazadel
  Pojištění zpoždění a zrušení letu
  (o více než 6 hodin)
  Pojištění domácích mazlíčků
  Pojištění domácích mazlíčků

  Slouží k úhradě nákladů na veterinární léčbu domácího mazlíčka (psa a kočky), které si s sebou berete na vaši zahraniční dovolenou. Budou vám uhrazeny jak náklady na neodkladnou veterinární péči, tak náklady na dopravu k veterináři. Společně s tím máte zároveň i krytí z pojištění odpovědnosti, pokud váš domácí mazlíček způsobí škodu. Známe je.

  Pojištění veterinární péče
  Doprava zvířete k veterináři
  Rozšíření krytí z pojištění odpovědnosti pro škody způsobené zvířetem
  Reference
  {0}
  {0} Měsíčně Ročně

  Dlouhodobé pojištění - pro více cest
  Pravidelná platba - měsíčně
  Dlouhodobé pojištění - pro více cest
  Pravidelná platba - ročně
  Krátkodobé pojištění -
  Vaše cena se slevou {0} %
  Dlouhodobé pojištění - pro více cest
  Pravidelná platba - měsíčně
  Vaše cena se slevou {0} %
  Dlouhodobé pojištění - pro více cest
  Pravidelná platba - ročně
  Vaše cena se slevou {0} %
  Krátkodobé pojištění -
  Vaše cena se slevou {0}
  Dlouhodobé rodinné pojištění pravidelná platba – měsíčně
  Vaše cena se slevou {0}
  Dlouhodobé rodinné pojištění pravidelná platba – ročně
  Vaše cena se slevou {0}
  Pojištění léčebných výloh
  Pojištění léčebných výloh

  Když se v zahraničí zraníte nebo onemocníte, naše pojištění léčebných výloh se postará o náklady na ošetření, léčbu, léky i nezbytné převozy (zásah horské služby či transport vrtulníkem). Postaráme se o to, abyste se ze zahraničí vrátili bezpečně domů. Pokud se jedná o dítě nebo převoz není dočasně možný, zajistíme i dopravu a ubytování doprovázející osoby.

  2 500 000 Kč
  Celkový limit
  2 500 000 Kč
  repatriace a transporty
  reálné náklady do limitu PLV
  zuby - dílčí limit
  6 000 Kč
  pojištění zásahu horské služby při pojistné události
  reálné náklady do limitu PLV
  návštěva rodinného příslušníka - doprava
  reálné náklady do limitu PLV
  návštěva rodinného příslušníka - ubytování - dílčí limit
  100 € / noc; max. 10 nocí
  Dílčí limit pro léčebné výlohy související s onemocněním COVID-19 – v oblastech, kam Ministerstvo zahraničních věcí České republiky nebo Světová zdravotnická organizace nebo obdobná instituce nedoporučuje cestovat nebo doporučuje tyto cesty odložit.
  Náklady na ubytování a stravu související s nařízenou preventivní karanténou v souvislosti s onemocněním COVID-19, která neprobíhá v rámci dohodnutého ubytování a stravování pojištěného nebo na náklady místních úřadů
  Náklady na návrat po ukončení nařízené preventivní karantény v souvislosti s onemocněním COVID-19 mimo území České republiky, pokud pro návrat nebylo možné využít původně plánovaný způsob dopravy
  Pojištění odpovědnosti za škodu
  Pojištění odpovědnosti za škodu

  Vztahuje se na škodu na zdraví nebo na majetku, které způsobíte třetí osobě při běžných činnostech (sport, rekreace či zábava). Pomůžeme Vám pokrýt nároky třetích osob nebo cizích pojišťoven, jež se domáhají zaplacení škody.

  Odpovědnost za nemajetkovou újmu na zdraví
  Odpovědnost za škodu na věci
  Odpovědnost - ušlý zisk
  Spoluúčast
  Pojištění asistenčních služeb
  Pojištění asistenčních služeb

  Naši specialisté jsou Vám k dispozici 24 hodin denně. Jsme připraveni poradit Vám v jakékoliv situaci, která může v souvislosti s Vaší cestou nebo pobytem v zahraničí nastat. Asistence Lifestyle Vám navíc umožní užít si cestu do zahraničí opravdu bez starostí. Zařídíme za Vás rezervace jízdenek i vstupenek na kulturní akce a vybereme vhodné ubytování. Pomůžeme také najít to nejlepší místo pro Vaše pracovní jednání. Pojištění právní ochrany vám pomůže v případě trestního a přestupkového řízení po dopravní nehodě nebo při sporu o náhradu škody.

  Turistické a lékařské informace
  Telefonická pomoc v nouzi
  Lifestyle asistence
  Pojištění právní ochrany
  Pojištění právní ochrany

  Pomůžeme vám ve složitých nebo naléhavých situacích, kdy vám někdo způsobí újmu v zahraničí nebo jste například po dopravní nehodě obviněný z přestupku či trestného činu.

  Pojištění právní ochrany
  Úrazové pojištění
  Úrazové pojištění

  Pojistné plnění v případě trvalých následků nebo smrti následkem úrazu.

  Smrt úrazem
  Trvalé následky úrazu
  Pojištění zavazadel
  Pojištění zavazadel

  Vztahuje se na Vaše cestovní zavazadla a věci osobní potřeby. Pomůžeme Vám zmírnit škody při poškození nebo zničení zavazadel a jejich obsahu. Pojištění pokrývá také ztrátu nebo odcizení osobních dokladů.

  Pojištění zavazadel – celkový limit
  Pojištění zavazadel – limit na věc
  Ztráta osobních dokladů - dílčí limit
  Elektronika, sportovní vybavení - dílčí limit
  Pojištění obchodního vybavení – celkový limit
  Pojištění cestování letadlem
  Pojištění cestování letadlem

  Pokud dojde ke zpoždění Vašeho letu (popř. zavazadel) o více jak 6 hodin, nebo pokud je Váš let zrušen a do 6 hodin Vám není poskytnut náhradní, naše pojištění pokryje náklady na nutné občerstvení, nákup ošacení, hygienických potřeb a další související výdaje.

  Pojištění zpoždění zavazadel
  Pojištění zpoždění a zrušení letu
  (o více než 6 hodin)
  Pojištění domácích mazlíčků
  Pojištění domácích mazlíčků

  Slouží k úhradě nákladů na veterinární léčbu domácího mazlíčka (psa a kočky), které si s sebou berete na vaši zahraniční dovolenou. Budou vám uhrazeny jak náklady na neodkladnou veterinární péči, tak náklady na dopravu k veterináři. Společně s tím máte zároveň i krytí z pojištění odpovědnosti, pokud váš domácí mazlíček způsobí škodu. Známe je.

  Pojištění veterinární péče
  Doprava zvířete k veterináři
  Rozšíření krytí z pojištění odpovědnosti pro škody způsobené zvířetem
  Volím variantu
  Excelent
  Komfort
  Reference
  Pojištění léčebných výloh
  Pojištění léčebných výloh

  Když se v zahraničí zraníte nebo onemocníte, naše pojištění léčebných výloh se postará o náklady na ošetření, léčbu, léky i nezbytné převozy (zásah horské služby či transport vrtulníkem). Postaráme se o to, abyste se ze zahraničí vrátili bezpečně domů. Pokud se jedná o dítě nebo převoz není dočasně možný, zajistíme i dopravu a ubytování doprovázející osoby.

  500 000 000 Kč
  5 000 000 Kč
  2 500 000 Kč
  Celkový limit
  500 000 000 Kč
  5 000 000 Kč
  2 500 000 Kč
  repatriace a transporty
  reálné náklady do limitu PLV
  reálné náklady do limitu PLV
  reálné náklady do limitu PLV
  zuby - dílčí limit
  20 000 Kč
  11 000 Kč
  6 000 Kč
  pojištění zásahu horské služby při pojistné události
  reálné náklady do limitu PLV
  reálné náklady do limitu PLV
  reálné náklady do limitu PLV
  návštěva rodinného příslušníka - doprava
  reálné náklady do limitu PLV
  reálné náklady do limitu PLV
  reálné náklady do limitu PLV
  návštěva rodinného příslušníka - ubytování - dílčí limit
  200 € / noc; max. 10 nocí
  150 € / noc; max. 10 nocí
  100 € / noc; max. 10 nocí
  Dílčí limit pro léčebné výlohy související s onemocněním COVID-19 – v oblastech, kam Ministerstvo zahraničních věcí České republiky nebo Světová zdravotnická organizace nebo obdobná instituce nedoporučuje cestovat nebo doporučuje tyto cesty odložit.
  25 000 000 Kč

  na území zvoleném v pojistné smlouvě
  Náklady na ubytování a stravu související s nařízenou preventivní karanténou v souvislosti s onemocněním COVID-19, která neprobíhá v rámci dohodnutého ubytování a stravování pojištěného nebo na náklady místních úřadů
  30 000 Kč, spoluúčast 20%
  15 000 Kč, spoluúčast 20%
  Náklady na návrat po ukončení nařízené preventivní karantény v souvislosti s onemocněním COVID-19 mimo území České republiky, pokud pro návrat nebylo možné využít původně plánovaný způsob dopravy
  30 000 Kč, spoluúčast 20%
  15 000 Kč, spoluúčast 20%
  Pojištění odpovědnosti za škodu
  Pojištění odpovědnosti za škodu

  Vztahuje se na škodu na zdraví nebo na majetku, které způsobíte třetí osobě při běžných činnostech (sport, rekreace či zábava). Pomůžeme Vám pokrýt nároky třetích osob nebo cizích pojišťoven, jež se domáhají zaplacení škody.

  Odpovědnost za nemajetkovou újmu na zdraví
  25 000 000 Kč
  1 000 000 Kč
  Odpovědnost za škodu na věci
  10 000 000 Kč
  500 000 Kč
  Odpovědnost - ušlý zisk
  1 000 000 Kč
  Spoluúčast
  5 000 Kč
  5 000 Kč
  Pojištění asistenčních služeb
  Pojištění asistenčních služeb

  Naši specialisté jsou Vám k dispozici 24 hodin denně. Jsme připraveni poradit Vám v jakékoliv situaci, která může v souvislosti s Vaší cestou nebo pobytem v zahraničí nastat. Asistence Lifestyle Vám navíc umožní užít si cestu do zahraničí opravdu bez starostí. Zařídíme za Vás rezervace jízdenek i vstupenek na kulturní akce a vybereme vhodné ubytování. Pomůžeme také najít to nejlepší místo pro Vaše pracovní jednání. Pojištění právní ochrany vám pomůže v případě trestního a přestupkového řízení po dopravní nehodě nebo při sporu o náhradu škody.

  Turistické a lékařské informace
  Telefonická pomoc v nouzi
  Lifestyle asistence
  Pojištění právní ochrany
  Pojištění právní ochrany

  Pomůžeme vám ve složitých nebo naléhavých situacích, kdy vám někdo způsobí újmu v zahraničí nebo jste například po dopravní nehodě obviněný z přestupku či trestného činu.

  Pojištění právní ochrany
  100 000 Kč
  20 000 Kč
  Úrazové pojištění
  Úrazové pojištění

  Pojistné plnění v případě trvalých následků nebo smrti následkem úrazu.

  Smrt úrazem
  500 000 Kč
  250 000 Kč
  Trvalé následky úrazu
  1 000 000 Kč
  500 000 Kč
  Pojištění zavazadel
  Pojištění zavazadel

  Vztahuje se na Vaše cestovní zavazadla a věci osobní potřeby. Pomůžeme Vám zmírnit škody při poškození nebo zničení zavazadel a jejich obsahu. Pojištění pokrývá také ztrátu nebo odcizení osobních dokladů.

  Pojištění zavazadel – celkový limit
  40 000 Kč
  20 000 Kč
  Pojištění zavazadel – limit na věc
  20 000 Kč
  10 000 Kč
  Ztráta osobních dokladů - dílčí limit
  4 000 Kč
  4 000 Kč
  Elektronika, sportovní vybavení - dílčí limit
  20 000 Kč
  10 000 Kč
  Pojištění obchodního vybavení – celkový limit
  40 000 Kč
  Pojištění cestování letadlem
  Pojištění cestování letadlem

  Pokud dojde ke zpoždění Vašeho letu (popř. zavazadel) o více jak 6 hodin, nebo pokud je Váš let zrušen a do 6 hodin Vám není poskytnut náhradní, naše pojištění pokryje náklady na nutné občerstvení, nákup ošacení, hygienických potřeb a další související výdaje.

  Pojištění zpoždění zavazadel
  5 000 Kč
  Pojištění zpoždění a zrušení letu
  (o více než 6 hodin)
  (20 EUR) 500 Kč / hodinu; max. (400 EUR) 10 000 Kč
  Pojištění domácích mazlíčků
  Pojištění domácích mazlíčků

  Slouží k úhradě nákladů na veterinární léčbu domácího mazlíčka (psa a kočky), které si s sebou berete na vaši zahraniční dovolenou. Budou vám uhrazeny jak náklady na neodkladnou veterinární péči, tak náklady na dopravu k veterináři. Společně s tím máte zároveň i krytí z pojištění odpovědnosti, pokud váš domácí mazlíček způsobí škodu. Známe je.

  Pojištění veterinární péče
  20 000 Kč
  Doprava zvířete k veterináři
  20 000 Kč
  Rozšíření krytí z pojištění odpovědnosti pro škody způsobené zvířetem
  Do limitu pojištění odpovědnosti
  Běžná cena
  194 Kč
  98 Kč
  44 Kč
  Vaše cena se slevou {0} % Cena
  776 Kč
  387 Kč
  173 Kč
  Dlouhodobé pojištění - pro více cest
  Pravidelná platba - měsíčně
  Dlouhodobé pojištění - pro více cest
  Pravidelná platba - ročně
  Krátkodobé pojištění -
  Vaše cena se slevou {0} %
  Dlouhodobé pojištění - pro více cest
  Pravidelná platba - měsíčně
  Vaše cena se slevou {0} %
  Dlouhodobé pojištění - pro více cest
  Pravidelná platba - ročně
  Vaše cena se slevou {0} %
  Krátkodobé pojištění -
  Vaše cena se slevou {0}
  Dlouhodobé rodinné pojištění pravidelná platba – měsíčně
  Vaše cena se slevou {0}
  Dlouhodobé rodinné pojištění pravidelná platba – ročně
  Vaše cena se slevou {0}

  Připojištění

  Detail
  Pojištění rizikových sportů

  Pojištění rizikových sportů

  Díky našemu připojištění rizikových sportů budete moci podnikat své oblíbené aktivity takřka bez omezení! Toto připojištění zvolte, pokud se budete v zahraničí věnovat rizikovým sportům (jejich přehled najdete v přiloženém dokumentu).

  Nastavit pojištění individuálně
  Chci nastavit připojištění pro každého účastníka zvlášť
  Dospělí
  Děti
  Senioři
  Detail
  Pojištění práce a studium

  Pojištění práce a studium

  Doporučujeme všem, kteří jedou do zahraničí za prací nebo za studiem. Toto připojištění je vhodné pro všechny, ať jste zaměstnanec, student, nebo živnostník.

  Nastavit pojištění individuálně
  Chci nastavit připojištění pro každého účastníka zvlášť
  Dospělí
  Děti
  Senioři
  Detail
  Pojištění Drink povolen

  Pojištění Drink povolen

  S tímto připojištěním se nemusíte bát dát si koktejl na pláži, svařák na sjezdovce nebo zkrátka jen pivo po večeři. Můžete být v klidu až do 0,8 promile (odpovídá to zhruba čtyřem pivům nebo panákům).

  Nastavit pojištění individuálně
  Chci nastavit připojištění pro každého účastníka zvlášť
  Dospělí
  Děti
  Senioři
  Detail
  Autoasistence na cestách

  Autoasistence na cestách

  Připojištění je vhodné pro všechny, kteří jedou na dovolenou autem. Zajistí vám opravu na místě nebo odtah do servisu, následnou opravu vozu a v případě vážné závady převoz auta a posádky zpět domů.

  Detail
  Půjčení auta bez starostí

  Půjčení auta bez starostí

  Pokud si plánujete v zahraničí půjčit automobil, motorku nebo skútr, je tohle připojištění učené přímo pro vás. V případě nehody vozu vám pokryjeme spoluúčast, kterou po vás bude chtít půjčovna.

  Detail
  Připojištění chronických onemocnění

  Připojištění chronických onemocnění

  Rozšiřuje pojištění léčebných výloh i na chronická onemocnění. Pokrývá úhradu nákladů spojených s poskytnutím akutní a neodkladné péče.

  Nastavit pojištění individuálně
  Chci nastavit připojištění pro každého účastníka zvlášť
  Dospělí
  Děti
  Senioři
  Detail
  Ipus.TRI.Lookups.Supplementaries.Children.Help.Title

  Ipus.TRI.Lookups.Supplementaries.Children.Help.Title

  Ipus.TRI.Lookups.Supplementaries.Children.Help.Text

  Detail
  Ipus.TRI.Lookups.Supplementaries.CardMisuse.Help.Title

  Ipus.TRI.Lookups.Supplementaries.CardMisuse.Help.Title

  Ipus.TRI.Lookups.Supplementaries.CardMisuse.Help.Text

  Detail
  Asistence mobilního telefonu

  Asistence mobilního telefonu

  Toto připojištění od nás získáváte jako dárek zdarma.
  Co když se vám na cestách porouchá mobil nebo vám ho při procházce městem vytáhne z kapsy zloděj? S tímto připojištěním nebudete muset řešit koupi nového přístroje, doručíme vám náhradní.

  Detail
  Ipus.TRI.Lookups.Supplementaries.SunnyDays.Help.Title

  Ipus.TRI.Lookups.Supplementaries.SunnyDays.Help.Title

  Ipus.TRI.Lookups.Supplementaries.SunnyDays.Help.Text

  Detail
  Ipus.TRI.Lookups.Supplementaries.SportEquipment.Help.Title

  Ipus.TRI.Lookups.Supplementaries.SportEquipment.Help.Title

  Ipus.TRI.Lookups.Supplementaries.SportEquipment.Help.Text

  Detail
  Pojištění domácnosti

  Pojištění domácnosti

  Toto připojištění od nás získáváte jako dárek zdarma.
  Máte strach o svou domácnost, když jste na dovolené? My vám na ni dohlédneme. V případě prasklého potrubí zajistíme instalatéra, při rozbití okna sklenáře a při zkratu obvodů elektrikáře. Zároveň Vám uhradíme odcizené cennosti nebo elektroniku, když se k vám vloupá zloděj.

  Detail
  Zdravotní asistence

  Zdravotní asistence

  Toto připojištění od nás získáváte jako dárek zdarma.
  Připojištění Zdravotní asistence vám usnadní zotavování po úrazech nebo nemocech, které se vám staly v zahraničí. Ocení ho především ti, kteří plánují aktivní dovolenou a chtějí v rámci cesty do zahraničí provozovat sporty, turistiku a podobné aktivity.

  Ke sjednání pojištění potřebujeme úplně všechny výše uvedené údaje. Nebojte, je to chvilka. Ke sjednání pojištění potřebujeme správně vyplněné výše uvedené údaje. Nebojte, je to chvilka.
  Excelent
  1 osoba sleva 20 %
  776 Kč
  Vyplnit osobní údaje
  Přijímáme platební karty
  Plaťte pohodlně on-line
  Platba kartou online Google Pay Česká spořitelna Komerční banka mTransfer Fio banka Moneta Money Bank Raiffeisenbank ePlatby Československá obchodní banka UniCredit
  Excelent 1 osoba sleva 20 %
  776 Kč
  Jaké pojištění si mohu sjednat?

  Jednorázové cestovní pojištění – nejběžnější typ pojištění pro cestu do zahraničí, která může trvat od jednoho dne až do jednoho roku. Pojištění více cest – pokud jezdíte za hranice často, určitě zvažte tuto variantu. Zbaví Vás starostí na každé z Vašich cest. Pojištění je platné pro všechny výjezdy v neomezeném počtu a délce od jednoho do devadesáti dnů. Hradí se pohodlně formou měsíčních nebo ročních plateb.

  Kam se mohu pojistit?

  Kamkoliv chcete! Obecně rozlišujeme při sjednávání rozšířenou zónu "Evropa" (zahrnuje všechny evropské státy a navíc Egypt, Izrael, Gruzii, Turecko, Tunisko a Kanárské ostrovy) a zónu "Svět", která kompletně pokrývá zbývající destinace. Pokud s volbou váháte nebo si nejste jisti zařazením, není nic snazšího, než vybrat cíl přímo ze seznamu předdefinovaných destinací. Podíváte-li se během cesty do více zemí, zvolte cíl podle nejvzdálenější lokace, kterou se chystáte navštívit.

  Koho je možné pojistit?

  Kohokoliv! Pojistit je u nás možné děti (od 0 do 17 let), dospělé osoby (do 69 let) i seniory (70 a více let), za určitých podmínek včetně cizinců (jste-li například ze Slovenska, můžete být na jedné pojistné smlouvě s občanem ČR). Pro děti a seniory jen není možné sjednat připojištění manuálních prací v rámci pracovních cest.

  Odkdy jsem pojištěný?

  Pokud sjednáváte pojištění na poslední chvíli, poskytujeme Vám pojistnou ochranu už čtyři hodiny po sjednání a provedení platby. Zaplatíte-li tedy pojištění ihned při sjednání (kartou nebo online bankovním převodem) například dnes v pravé poledne, už ve čtyři hodiny jste pojištěni.

  Nevím si rady. Pomůžete mi?

  Samozřejmě! V pracovní době (Po–Pá od 8 do 17 hodin) Vám se sjednáním cestovního pojištění moc rádi pomůžeme na naší zákaznické lince +420 272 099 990. Využít můžete také e-mailovou adresu zakaznickalinka@axa-assistance.cz. Odpovíme Vám co nejdříve.

  Kdo je AXA Assistance?

  Jsme hrdou součástí koncernu AXA. Máme pobočky ve více než 30 zemích světa, ročně vyřídíme přes devět milionů asistenčních případů, na kterých pracuje přes šest tisíc zaměstnanců.