Vše začíná u našich zákazníků


Jsme jednou z největších globálních pojišťoven a naším posláním je přispívat k lidskému pokroku ochranou toho, co je důležité.
 
Ochrana vždy tvořila jádro našeho podnikání, jelikož pomáháme jednotlivcům, obchodům a společnostem k prosperitě. AXA byla vždy lídrem, inovátorem a podnikavou společností, která podporuje pokrok ve všech smyslech toho slova.

Naše poslání je také propojeno s kořeny skupiny. Od počátků bylo cílem AXA vystupovat v zájmu všeobecného dobra. Od akcí zaměřených na solidaritu s AXA Hearts In Action , přes práci na problémech prevence s AXA Research Fund  až k boji proti klimatickým změnám AXA vždy brala ohledy na sociální poměry ve svém okolí a byla si vědoma odpovědnosti pojistitele: odpovědnosti za to jít třeba i proti proudu s jediným cílem: lépe porozumět rizikům a mít na srdci jen jedno: zajistit lepší ochranu.
 
  • Jsme posilou pro 108 milionů zákazníků. 

  • Díky pobočkám v 57 zemích je AXA vedoucím globálním pojistitelem.

  • 160 000 zaměstnanců, kteří jsou tady jenom pro vás.


Naše hodnoty

Naše hodnoty odrážejí kulturu, kterou týmy skupiny po celém světě žijí a vyjadřují den co den. Síla firemní kultury AXA a její výjimečná více než 40letá kontinuita mohou být rovněž důkazem, že se pevně drží svých hodnot napříč epochami. Odvaha, integrita, jedna AXA a zákazník na prvním místě, to jsou čtyři ústřední hodnoty, které skupina přijala v roce 2016.
 

Naše vize

Abychom naplnili návrh další hodnoty AXA „od plátce k partnerství“, poskytneme nové služby zahrnující tradiční pojistné krytí a vybudujeme nové obchodní modely pro zvýšení ochrany našich zákazníků. 
Poslání, hodnoty a vize sdílí úplně všichni zaměstnanci napříč naší organizací, neboť poskytujeme naše služby a řešení na míru každému ze 108 milionů zákazníků po celém světě a každému vždy věnujeme plnou pozornost, přestože žijeme v neustále se měnícím a rychle se rozvíjejícím světě.

Na naši vizi a hodnoty se můžete podívat i na YouTube
 
Share this article: