GDPR

GDPR

Ochrana osobních údajů

Řádné zpracování Vašich osobních údajů je pro naši společnost velice důležité. Proto klademe velkou váhu na jejich ochranu. Rádi bychom Vás ujistili, že ve skupině AXA dodržujeme přísná pravidla stanovující, kteří zaměstnanci mají k Vašim osobním údajům přístup a které osobní údaje je možné zpracovávat.

Na těchto stránkách naleznete informace o tom, jak osobní údaje zpracováváme, co je třeba udělat, abyste, jako subjekty údajů, mohli uplatnit svá práva vůči nám a také výsledky posouzení vlivu na ochranu osobních údajů. 
 

Informační memoranda

Na této stránce naleznete zejména podrobné informace o tom, proč a pro jaké účely Vaše osobní údaje zpracováváme, o právech, která v souvislosti s jejich zpracováním máte, ale i jiné informace, které pro Vás mohou být ve spojení se zpracováním Vašich osobních údajů důležité.
V závislosti na tom, v jakém vztahu vůči naší společnosti jste (např.: pojištěný, dodavatel, zaměstnanec, a.j.), jsou pro Vás relevantní odlišné účely zpracování Vašich osobních údajů. Pro Vaše řádné a zákonné informování si prosím vyberte příslušný dokument, který nejlépe odpovídá Vašemu statusu subjektu údajů.
Pokud si nejste jistí, který dokument nejlépe odpovídá Vašemu vztahu s námi, můžete nás kontaktovat prostřednictvím formuláře.

 Informační memorandum o zpracování osobních údajů při sjednání pojištění
 Informační memorandum o zpracování osobních údajů v souvislosti s uzavřením smlouvy
 Informační memorandum o zpracování osobních údajů v souvislosti s marketingovou komunikací
 Informační memorandum o zpracování osobních údajů v souvislosti s šetřením pojistné události
 Informační memorandum o zpracování osobních údajů prostřednictvím dodavatelů a jejich zástupců - AXA Assistance
 Informační memorandum o zpracování osobních údajů prostřednictvím dodavatelů a jejich zástupců - IPA
 Informační memorandum o zpracování osobních údajů prostřednictvím pojišťovacích zprostředkovateleů a jejich zástupců
 Informační memorandum o zpracování osobních údajů v souvislosti se zaměstnáním u AXA Assistance
 Informační memorandum o zpracování osobních údajů zájemců o zaměstnání u AXA Assistance

 

Žádosti

Na této stránce najdete šablonu žádostí, která slouží pro uplatnění Vašich práv, které Vám zajišťuje platná legislativa na ochranu osobních údajů. 

Vaši žádost jsme schopni zpracovat, pouze pokud jsme si jisti, že jednáme se správným subjektem údajů nebo jeho zplnomocněným zástupcem.

Vyplněný formulář prosím pošlete elektronicky na adresu: ochranaudaju@axa-assistance.cz nebo poštou na adresu: AXA ASSISTANCE, Office Park Nová Karolina, 28. října 3348/65, 702 00, Ostrava, Czech Republic.

Vaše žádost bude zpracována v maximální době 30 dnů. Tato doba začíná běžet datem přijetí Vaší žádosti.

Neváhejte nás kontaktovat, pokud potřebujete další pomoc v této věci.

 GDPR Žádost týkající se osobních údajů

DPIA

Na této stránce budeme postupně publikovat relevantní výsledky posouzení vlivu na ochranu osobních údajů.