GDPR

Ochrana osobních údajů

Řádné zpracování Vašich osobních údajů je pro naši společnost velice důležité. Proto klademe velkou váhu na jejich ochranu. Rádi bychom Vás ujistili, že ve skupině AXA dodržujeme přísná pravidla stanovující, kteří zaměstnanci mají k Vašim osobním údajům přístup a které osobní údaje je možné zpracovávat.

V přiložených dokumentech naleznete informace o tom, jak osobní údaje zpracováváme, co je třeba udělat, abyste, jako subjekty údajů, mohli uplatnit svá práva vůči nám a také výsledky posouzení vlivu na ochranu osobních údajů. 

Žádosti

Zde naleznete šablonu žádostí, která slouží pro uplatnění Vašich práv, které Vám zajišťuje platná legislativa na ochranu osobních údajů. 

Vaši žádost jsme schopni zpracovat, pouze pokud jsme si jisti, že jednáme se správným subjektem údajů nebo jeho zplnomocněným zástupcem.

Vyplněný formulář prosím pošlete elektronicky na adresu: ochranaudaju@axa-assistance.cz nebo poštou na adresu: AXA ASSISTANCE, Office Park Nová Karolina, 28. října 3348/65, 702 00, Ostrava, Czech Republic.

Vaše žádost bude zpracována v maximální době 30 dnů. Tato doba začíná běžet datem přijetí Vaší žádosti.

Neváhejte nás kontaktovat, pokud potřebujete další pomoc v této věci.
 


Závazná podniková pravidla AXA Partners
 


✉️ Chcete se odhlásit z odběru newsletteru AXA - klikněte zde.

 

Informační memoranda

Zde naleznete zejména podrobné informace o tom, proč a pro jaké účely Vaše osobní údaje zpracováváme, o právech, která v souvislosti s jejich zpracováním máte, ale i jiné informace, které pro Vás mohou být ve spojení se zpracováním Vašich osobních údajů důležité.
V závislosti na tom, v jakém vztahu vůči naší společnosti jste (např.: pojištěný, dodavatel, zaměstnanec, a.j.), jsou pro Vás relevantní odlišné účely zpracování Vašich osobních údajů. Pro Vaše řádné a zákonné informování si prosím vyberte příslušný dokument, který nejlépe odpovídá Vašemu statusu subjektu údajů.
Pokud si nejste jistí, který dokument nejlépe odpovídá Vašemu vztahu s námi, můžete nás kontaktovat prostřednictvím formuláře.

DPIA

Na této stránce budeme postupně publikovat relevantní výsledky posouzení vlivu na ochranu osobních údajů.

Stalo se vám něco v zahraničí a platili jste to z vlasntí kapsy?

Pro proplacení nákladů, nám e-mailem zašlete:

Ochrana osobních údajů

Řádné zpracování Vašich osobních údajů je pro naši společnost velice důležité. Proto klademe velkou váhu na jejich ochranu. Rádi bychom Vás ujistili, že ve skupině AXA dodržujeme přísná pravidla stanovující, kteří zaměstnanci mají k Vašim osobním údajům přístup a které osobní údaje je možné zpracovávat.

V přiložených dokumentech naleznete informace o tom, jak osobní údaje zpracováváme, co je třeba udělat, abyste, jako subjekty údajů, mohli uplatnit svá práva vůči nám a také výsledky posouzení vlivu na ochranu osobních údajů. 

Žádosti

Zde naleznete šablonu žádostí, která slouží pro uplatnění Vašich práv, které Vám zajišťuje platná legislativa na ochranu osobních údajů. 

Vaši žádost jsme schopni zpracovat, pouze pokud jsme si jisti, že jednáme se správným subjektem údajů nebo jeho zplnomocněným zástupcem.

Vyplněný formulář prosím pošlete elektronicky na adresu: ochranaudaju@axa-assistance.cz nebo poštou na adresu: AXA ASSISTANCE, Office Park Nová Karolina, 28. října 3348/65, 702 00, Ostrava, Czech Republic.

Vaše žádost bude zpracována v maximální době 30 dnů. Tato doba začíná běžet datem přijetí Vaší žádosti.

Neváhejte nás kontaktovat, pokud potřebujete další pomoc v této věci.
 

 

Informační memoranda

Zde naleznete zejména podrobné informace o tom, proč a pro jaké účely Vaše osobní údaje zpracováváme, o právech, která v souvislosti s jejich zpracováním máte, ale i jiné informace, které pro Vás mohou být ve spojení se zpracováním Vašich osobních údajů důležité.
V závislosti na tom, v jakém vztahu vůči naší společnosti jste (např.: pojištěný, dodavatel, zaměstnanec, a.j.), jsou pro Vás relevantní odlišné účely zpracování Vašich osobních údajů. Pro Vaše řádné a zákonné informování si prosím vyberte příslušný dokument, který nejlépe odpovídá Vašemu statusu subjektu údajů.
Pokud si nejste jistí, který dokument nejlépe odpovídá Vašemu vztahu s námi, můžete nás kontaktovat prostřednictvím formuláře.

DPIA

Na této stránce budeme postupně publikovat relevantní výsledky posouzení vlivu na ochranu osobních údajů.