Hlášení události

K nahlášení škodní události využijte náš systém Saxana:

Chci využít asistenční služby v zahraničí
Chci nahlásit škodnou událost
Kontakt asistenční služby
Převoz do nemocnice
Prvotřídní ošetření
Návrat domů
Odeslání dokumentů
Vyřízení papírů
Proplacení nákladů

Co dělat v případě, kdy se vám v zahraničí něco stalo? Zavolejte naši asistenční službu, která je tu pro vás 24 hodin denně.

Operátor vás vyslechne a poté podle situace:

 • Doporučí nemocnici nebo lékaře v okolí 
 • S ohledem na váš zdravotní stav zajistí adekvátní ošetření
 • Pomůže i s organizací návratu do vlasti (repatriaci) 
 • Provede zálohovou platbu nebo vystaví platební garanci
 • Vyšle na místo technika nebo zorganizuje odtah vozidla do servisu (pokud máte technické připojištění)
 • Pomůže vám  zajistit pomoc s překladem 

Stalo se vám něco v zahraničí a platili jste to z vlastní kapsy?
 

Pokud hlásíte škodnou událost e-mailem, pošlete nám také do e-mailu: 

 • Kopie faktur za léky a ošetření (originály si uchovejte)
 • Kopie lékařských zpráv
 • Veškeré další související podklady
Pokud si nepřejete zasílat vaše citlivé údaje emailem, můžete pro registraci škodní události využít portál https://saxana.axa-assistance.cz/Travel, nebo je poslat poštou na  adresu AXA ASSISTANCE CZ, s.r.o., Office Park Nová Karolina, 28. října 3348/65, 702 00 Ostrava, Česká republika.

Stalo se vám něco v zahraničí a platili jste to z vlastní kapsy?

Pro proplacení nákladů, nám e-mailem zašlete:

 • kopie faktur za léky a ošetření (originály si uchovejte)
 • kopie lékařských zpráv
 • veškeré další související podklady
Pokud si nepřejete zasílat vaše citlivé údaje emailem, můžete pro registraci škodní události využít portál https://saxana.axa-assistance.cz/Travel, nebo je poslat poštou na  adresu AXA ASSISTANCE CZ, s.r.o., Office Park Nová Karolina, 28. října 3348/65, 702 00 Ostrava, Česká republika.

Co dělat v případě, kdy se vám v zahraničí něco stalo? Zavolejte naši asistenční službu, která je tu pro vás 24 hodin denně.

Operátor vás vyslechne a poté podle situace:

 • Doporučí nemocnici nebo lékaře v okolí 
 • S ohledem na váš zdravotní stav zajistí adekvátní ošetření
 • Pomůže i s organizací návratu do vlasti (repatriaci) 
 • Provede zálohovou platbu nebo vystaví platební garanci
 • Vyšle na místo technika nebo zorganizuje odtah vozidla do servisu (pokud máte technické připojištění)
 • Pomůže vám  zajistit pomoc s překladem 

Hlášení události - vyřízení případu

Lhůty vyřízení
Vyřízení vašeho případu
Legislativa České republiky nám stanovuje lhůtu 90 dnů na vyřízení. Vše se ale snažíme vyřídit v co nejkratším čase.

Žádost o přezkoumání
Na přezkoumání události nám zákon stanovuje lhůtu 30 dní. Snažíme se ale vše prošetřit co nejrychleji. Požádáme vás o vyčkání na kontakt z naší strany.
Přezkoumání případu
V případě, že nesouhlasíte s naším stanoviskem k události, můžete zažádat o její přezkoumání.
Kontaktujte nás e-mailem na claims.travel@axa-assistance.cz nebo nám zašlete dopis na adresu AXA ASSISTANCE CZ, s.r.o., Office Park Nová Karolina, 28. října 3348/65, 702 00 Ostrava, Česká republika

Ke své žádosti přiložte tyto nezbytně nutné náležitosti:  
 1. Dokumenty (posudky, lékařské zprávy, protokoly), které vnesou do případu nové skutečnosti a fakta (bez těchto dokumentů nebude možné událost znovu posoudit).
 2. Referenční číslo události (uveďte do předmětu e-mailu či dopisu).
 3. Podrobný popis, s čím konkrétně nesouhlasíte a jaké skutečnosti žádáte přezkoumat.