Travel 4 Business

Vaše jistota při pracovních cestách.
Naše cestovní pojištění vás chrání v zahraničí také v případě nemoci COVID-19 do výše limitu léčebných výloh. Při cestách do zahraničí se řiďte aktuálním doporučením Ministerstva zahraničních věcí.  
Neuvádíte
konkrétní jména
Stačí jen vědět
počet pracovníků
Krytí léčebných výloh až
do výše 500 milionů Kč
Jednoduché sjednání
Travel 4 Business
Travel 4 Business
Nový produkt pro spediční společnosti
 
Výhody pojištění Travel 4 Bussines:
  • krytí léčebných výloh a repatriace pro případ onemocnění koronavirem COVID-19
  • optimální ochrana při nejpravděpodobnějších komplikacích, které mohou během cesty nastat
  • kompenzace pobytu v nemocnici v zahraničí
  • profesionální asistenční služby širokého rozsahu
  • kryje i tuzemské pracovní cesty
  • velmi zjednodušená administrativa
  • nechejte se přesvědčit, že naše pojištení je více než služba.  
Zaměstnanci vaší firmy jezdí často pracovně do zahraničí, a vy si chcete být jisti, že mají adekvátní pojištění, které ochrání je i firemní zájmy? Ušetříme vám starosti, abyste se mohli v klidu zaměřit na prosperitu své firmy. Pojistíme všechny vaše pracovníky. 

V případě zájmu o naše služby nás prosím kontaktujte pomocí tlačítka „Chci nezávaznou nabídku“.
Dejte nám kontakt a počet zaměstnanců, kteří ve vaší společnosti aktivně cestují, a my vám připravíme nezávaznou nabídku cestovního pojištění zaměstnanců. Přesně pro vaši společnost!

Podrobnější informace

Pojištění léčebných výloh
Představuje základní součást pojištění, které chrání před výdaji za léčbu akutního onemocnění v zahraničí. Varianta Excelent nabízí krytí léčebných výloh až do výše 500 milionů Kč.
Odpovědnost za škodu
Toto pojištění pokrývá škody v běžném životě (nikoliv při výkonu práce), kterou pojištěný způsobil třetí straně, a to až do výše limitů stanovených u každé varianty. 
Úrazové pojištění
Zahrnuje finanční plnění v případě smrti úrazem, včetně trvalých následků do limitu až 600 000 Kč.
Pojištění zavazadel
Vztahuje se na cestovní zavazadla a věci osobní potřeby obvyklé pro daný účel cesty. Pokrývá poškození, zničení, odcizení zavazadel (krádeží vloupáním nebo loupeží), popř. jejich obsahu, a to včetně ztráty nebo odcizení osobních dokladů. Pojištění současně zahrnuje i krytí obchodního vybavení.
Pojištění předčasného návratu
Pojištění předčasného návratu pokrývá náklady na dřívější návrat ze zahraničí, k němuž došlo ze zvlášť závažných důvodů (úmrtí či hospitalizace osoby blízké pojištěnému, vzniklá škoda na majetku na území ČR), přičemž není možné využít původně plánovaný dopravní prostředek.
Pojištění asistenčních služeb
Zahrnuje poskytování rad a informací pojištěnému při událostech souvisejících s cestou či pobytem v zahraničí. K dispozici jsme 24 hodin denně v několika světových jazycích.
Pojištění zpoždění zavazadel
Je určeno především pro letecké zahraniční cesty. Nárok na pojistné plnění vzniká v případě zpoždění dodání zavazadel dopravcem.
Zpoždění a zrušení letu
Pojištění zpoždění a zrušení letu se vztahuje na komplikace spojené se zpožděním odletu oproti údaji letového řádu, popř. s úplným zrušením letu. Zahrnuje úhradu výdajů na občerstvení a základní hygienické potřeby (toto pojištění zahrnuje pouze varianta Excelent).
Pojištění vyslání náhradního pracovníka
Zahrnuje krytí nákladů na dopravu náhradního pracovníka na konkrétní místo jednání či výkonu v zahraničí, kde byl původně vyslaný zaměstnanec např. zraněn a hospitalizován v nemocnici nebo pokud se musel předčasně vrátit ze závažných důvodů. Díky pojištění léčebných výloh současně uhradíme i výdaje na dopravu prvotně vyslaného – zraněného – pracovníka ze zahraničí zpět domů.
Pojištění právní asistence
Předmětem pojištění právní ochrany je ochrana oprávněných zájmů pojištěného.

Dokumenty ke stažení

Máte zájem o naše služby? Kontaktujte nás.