Otázky a odpovědi
Otázky a odpovědi
Kryje cestovní pojištění COVID?

Informace ke krytí COVID naleznete na stránce https://www.axa-assistance.cz/covid-19/.

Kde všude platí územní rozsah Evropa?
Zóna Evropa zahrnuje územní oblast Evropy, a dále také Rusko (vč. asijské části), Izrael, Gruzii, Turecko, Tunisko, Kanárské ostrovy, Egypt a Maroko.
Zahrnuje zóna Evropa i celé Rusko? Je možné tento údaj uvést do smlouvy jako potvrzení o pojištění?
Zóna Evropa zahrnuje celé území Ruska (evropskou i asijskou část). Tento údaj do smlouvy bohužel uvést nemůžeme. Na vyžádání vám však rádi připravíme potvrzení o pojištění zvlášť, a to v českém nebo anglickém jazyce.
Zahrnuje zóna Evropa i Velkou Británii?
Ano, zóna Evropa zahrnuje všechny státy, které patří pod územní oblast Evropy a dále také Izrael, Turecko, Tunisko, Gruzii, Kanárské ostrovy, Egypt, Maroko, celé Rusko (včetně asijské části) kromě České republiky.
 
Vztahuje se cestovní pojištění i na území České republiky?
Ne, pokud si nezvolíte, že vaším cílem je Česká republika.
Zahrnuje cestovní pojištění i zásah horské služby a přepravu vrtulníkem?
Pokud je ohroženo zdraví nebo život pojištěného, pokrývá cestovní pojištění i záchranné a vyprošťovací práce a nezbytnou přepravu vrtulníkem k ošetření a to až do limitu léčebných výloh.
Je cestovní pojištění účinné již v den sjednání?
Varianta krátkodobého cestovního pojištění může být účinná již 4 hodiny po sjednání. Je však nezbytné, aby do 4 hodin od sjednání byla provedena samotná platba (zadání neodvolatelného bankovního příkazu). Cestovní pojištění ale můžete sjednat pouze před odjezdem z České republiky. Cestovní pojištění sjednané po překročení státních hranic České republiky bude považováno za neplatné. 
Čím se rozumí zaplacení smlouvy při metodě platby bankovním převodem?
Zaplacením pojistného se rozumí zadání neodvolatelného bankovního příkazu.
Kdy a jakou cestou dostanu doklady k cestovnímu pojištění?
Pojistnou smlouvu a asistenční kartu zasíláme spolu se všeobecnými pojistnými podmínkami e-mailem ihned po sjednání.
Pokrývá pojištění i těhotenství?
Cestovní pojištění kryje komplikace v těhotenství do 26. týdne včetně. Komplikace v pozdějším týdnu nebo při rizikovém těhotenství spadají spolu s porodem do výluk z pojištění.
Vztahuje se odpovědnost za způsobenou škodu i na zapůjčené vozidlo?
Ne, vypůjčené věci spadají do výluk z pojištění, stejně jako řízení a provoz motorového vozidla. Můžete si však pro vozidlo půjčené ze zahraniční autopůjčovny sjednat Připojištění spoluúčasti zapůjčeného vozidla.  
Pokrývá pojištění odpovědnosti i škodu, k níž došlo při práci?
Ne, pojištění odpovědnosti za škodu zahrnuje pouze škodu způsobenou v rámci běžného občanského života.
Vztahuje se pojištění zavazadel i na leteckou přepravu?
Cestovní pojištění zavazadel nepokrývá škody na zavazadlech v době, kdy jsou svěřena dopravci.
Musím si na lyžování po vyznačených trasách sjednávat připojištění rizikových sportů?
Lyžování a snowboarding po vyznačených trasách do výšky 3 500 m n. m. (vyjma skoků) řadíme mezi běžné sporty, které jsou v cestovním pojištění automaticky zahrnuty.
Lze u vás pojistit i lyžování mimo sjezdovky (tzv. freeride)?
Ano, tento sport je řazen mezi rizikové a je možné jej v rámci cestovního pojištění do zahraničí připojistit.
Je možné si pojistit i potápění v zahraničí?
Ano, naše cestovní pojištění pokrývá i potápění v zahraničí. Je zde však důležité, do jaké hloubky se budete potápět. Potápění rozdělujeme do kategorií sportů následovně:
  • potápění s použitím dýchacího přístroje do míst s hloubkou do 10 metrů s instruktorem, nebo bez instruktora, avšak pouze za předpokladu, že osoba je držitelem potřebného certifikátu provozovat danou aktivitu (běžný sport – zahrnuto v základní variantě cestovního pojištění);
  • potápění s použitím dýchacího přístroje do míst s hloubkou nad 10 metrů s instruktorem, nebo bez instruktora, avšak pouze za předpokladu, že osoba je držitelem potřebného certifikátu provozovat danou aktivitu (rizikový sport – možnost připojištění);
  • jeskynní potápění (nepojistitelný sport);
  • potápění pod ledem (nepojistitelný sport);
  • technické potápění (nepojistitelný sport).
Je možné si u vás při cestování pojistit jachting?
Cestovní pojištění zahrnuje i jachting v zahraničí. Záleží však, o jaký typ plavby se jedná. Jachting rozdělujeme do kategorie sportů následovně:
  • jachting - kromě oceánské plavby (rizikový sport - možnost připojištění);
  • jachting - oceánská plavba (nepojistitelný sport).
 
Jedu do České republiky pracovat, vztahuje se zdravotní pojištění cizinců i na pracovní pobyt?
Ano, oba typy zdravotního pojištění kryjí turistické, studijní i pracovní pobyty na území České republiky.
Platí zdravotní pojištění cizinců i na území Schengenského prostoru?
Oba typy pojištění platí na území Schengenského prostoru. Ať už máte jakýkoli produkt zdravotního pojištění cizinců, mimo území ČR jste kryti pouze v režimu Nutné a neodkladné péče. Délka jednotlivého pobytu mimo území ČR u Komplexního zdravotního pojištění však nesmí přesáhnout 30 dní.
Pro cizince cestující do ČR: Vztahuje se pojištění i na těhotenství a porod?
NNP (Zdravotní pojištění cizinců pro případ nutné a neodkladné péče) pokrývá pouze komplikace do 18. týdne včetně. Komplikace po 18. týdnu těhotenství, porod, komplikace rizikového těhotenství i šestinedělí nejsou v pojištění zahrnuty.

KZP (Komplexní zdravotní pojištění cizinců) ve variantě Standard zahrnuje péči v těhotenství po 3měsíční čekací době ode dne začátku pojistné doby a porod po uplynutí 8měsíční čekací doby ode dne začátku pojištění. Varianta Matka zahrnuje péči v těhotenství i porod bez čekacích dob, přičemž je součástí i případná další poporodní zdravotní péče o novorozence. Pokud je Komplexní zdravotní pojištění uplatněno na území Schengenu mimo ČR, platí pro něj stejné podmínky jako u pojištění Nutné a neodkladné péče.

Zdravotní pojištění cizinců: Splňují obě varianty zdravotního pojištění podmínky pro udělení víza do ČR?
Ano, naše zdravotní pojištění cizinců splňuje podmínky pro povolení k pobytu na území České republiky.
Zdravotní pojištění cizinců: Jaký je nejvyšší limit pojistného plnění?
Celkový limit u obou typů zdravotního pojištění je stanoven na 60 000 EUR.
Zdravotní pojištění cizinců: Jak mám postupovat při škodné události?
Před každou návštěvou lékaře doporučujeme kontaktovat naši asistenční linku. Telefonní kontakt budete mít k dispozici na asistenční kartičce, kterou vám pošleme na e-mail po obdržení platby za pojištění. Naši operátoři se s vámi v případě vzniku škody domluví na dalším postupu.
Mohu dostat seznam smluvních zdravotnických zařízení?
Seznam smluvních zdravotnických zařízení před vznikem události nezasíláme.