Právní informace a řešení sporů


Podmínky používání

Pozorně si, prosím, přečtěte následující ustanovení a podmínky. Vstupem na tuto internetovou stránku a na všechny další stránky potvrzujete, že jste srozuměn/a a souhlasíte s následujícími podmínkami používání a s právními informacemi spojenými jak s touto internetovou stránkou, tak s kterýmkoliv materiálem na ní. Pokud nesouhlasíte s ustanoveními a podmínkami uvedenými níže, nevstupujte na tuto internetovou stránku, ani na jakékoliv navazující stránky (dále „Stránka“).
 

Copyright

Všechny materiály, které jsou na této stránce k dispozici, jsou předmětem autorského práva AXA Group a/nebo jejích přímých nebo nepřímých dceřiných společností (dále společně uváděny jako „AXA Group"). Autorská práva třetích stran jsou vyhrazena. Uvedený materiál je volně přístupný pouze pro prohlížení. V případě kopírování tohoto materiálu nebo kterékoliv jeho části v jakékoliv písemné či elektronické podobě musí být uveden jasný odkaz na AXA Group. Další šíření tohoto materiálu je nadto podmíněno výslovným souhlasem AXA Group. Před dalšími kroky si prosím přečtěte podmínky používání této stránky a důležité právní informace.
 

Mimosoudní řešení sporů

K mimosoudnímu řešení spotřebitelského sporu je příslušná Česká obchodní inspekce www.coi.cz.
Pro mimosoudní řešení spotřebitelského sporu je rovněž možné využít platformu pro mimosoudní řešení sporů online zřízenou Evropskou komisí na adrese ec.europa.eu/consumers/odr/.