Jak se pojistit při cestách do zemí (nejen) Evropské unie

Cestovní pojištění v EU

Evropský průkaz zdravotního pojištění (EHIC) ne vždy pokryje všechny léčebné náklady v zahraničí. Ve kterých zemích lze tento institut využít?

Kam jet

Země EU
Země EU
Belgie, Bulharsko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Chorvatsko, Irsko, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko
Země ESVO
Země ESVO
Norsko, Lichtenštejnsko, Island, Švýcarsko.Tyto země nejsou členy EU, v rámci organizace ESVO ale s Unií v určitých oblastech spolupracují.  
Spojené království
Spojené království
 
Karta EHIC platí ve Spojeném království (Anglie, Wales, Skotsko, Severní Irsko) i po vystoupení země z EU. Podmínky poskytování zdravotní péče se ale v jednotlivých zemích velmi liší. 

Karta EHIC

K prokázání nároku na evropské zdravotní pojištění slouží karta EHIC od vaší pojišťovny.
Evropská průkazka zdravotního pojištění (neboli “modrá” kartička vaší pojišťovny) vám zajišťuje nezbytnou péči, pobýváte-li v zemích zmíněných výše. 
 
Slouží jako doklad, že jste pojištění v zemi EU, ESVO či Spojeného království.
 
Na toto evropské zdravotní pojištění se ale vztahuje hned několik omezení.

Omezení

Na cestovní pojištění v rámci systému EHIC se vztahuje řada omezení.
Díky evropskému pojištění vám musí lékař v zahraničí poskytnout stejnou péči, jakou dostávají občané dané země.
 
POZOR - neznamená to, že máte nárok na bezplatnou péči. Ve většině zemí totiž pacienti hradí mnohdy vysokou spoluúčast. Tu vám česká pojišťovna neproplatí.
 
EHIC lze využít pouze v zařízeních, které jsou součástí veřejného systému zdravotní péče. Nikoliv tedy na soukromých klinikách.
Rakousko
Většina zdravotnických zařízení je soukromých, kartu EHIC tedy neakceptují. Do systému EHIC nespadá ani zásah horské služby a transport vrtulníkem do nemocnice. Ve státních institucích se platí poplatek za hospitalizaci - zhruba 15 EUR na den v závislosti na spolkové zemi.
Itálie
EHIC využijete v nemocnicích, které mají smlouvu s italskou národní zdravotní službou - zkratky ASL, ATS, ASP. Některá města disponují středisky přímo pro turisty, kde lze EHIC využít. Zubařské ošetření není hrazeno v rámci evropského pojištění. Poplatek za hospitalizaci v nemocnici se neplatí.
Chorvatsko
V případě potřeby hledejte v Chorvatsku Dom zdravlja, neboli zdravotní středisko, kde by všichni lékaři měli být smluvní. Platí se spoluúčast ve výši 20 % na péči se stanovením minimální a maximální výše.
Německo
V Německu hledejte lékaře s označením "Alle Kassen" nebo "Kassenartz". Ti vás ošetří na základě karty EHIC. Při ošetření v nemocnici se platí spoluúčast ve výši 10 EUR za den za max. 28 dní v roce. Nadstandardní služby si platíte sami ze 100 %.
Řecko
Před cestou do Řecka myslete na to, že na menších ostrovech a v odlehlých částech je dostupnost lékařské péče nižší. Na pomoc tak můžete čekat o dost déle, než jste zvyklí z tuzemska.
Španělsko
V rámci veřejné zdravotní péče je ošetření zdarma. O takové ošetření ale musíte požádat. V hotelu vám totiž často zavolají lékaře soukromého, pokud se tak stane, požádejte o ošetření v rámci systému EHIC.
Slovensko
 
Kartičku EHIC lze využít v zařízeních, které mají smlouvu se slovenskou zdravotní pojišťovnou. Nelze z ní ale čerpat zásah horské služby. Hospitalizace není zpoplatněna. Za využití pohotovosti v nemocnici se platí poplatek ve výši 10 EUR.
Maďarsko
 
I v Maďarsku vyhledejte pro případ ošetření smluvního lékaře. Akutní zubní péče je poskytována zdarma, rovněž bez poplatku je akutní hospitalizace. Platí se pouze nadstandardní služby (např. jednolůžkový pokoj).
Švýcarsko
 
Ve Švýcarsku většina lékařů a nemocnic vyžaduje platbu v hotovosti. O refundaci si můžete poté zažádat u české pojišťovny. Před ošetřením se ujistěte, že ho lze provést v rámci systému EHIC. Platí se spoluúčast ve výši 92 CHF na lékařské ošetření a 15 CHF za den při hospitalizaci.

Nevýhody

Evropské pojištění nezahrnuje asistenční služby a repatriaci.
Kromě omezení, která souvisejí s evropským systémem zdravotního pojištění, jsou s ním spjaty i další nevýhody.
 
Absence asistenčních služeb - vše si budete muset zařídit sami.
 
Repatriace - nelze z něho proplatit ani repatriaci, tedy váš převoz zpět do ČR.
 
Repatriace ostatků - v případě úmrtí v zahraničí se o převoz musí postarat pozůstalí.

Cestovní pojištění

Komerční cestovní pojištění pokrývá všechna možná rizika.
Ať už se chystáte na dovolenou kamkoliv, sjednejte si komerční cestovní pojištění. Oproti systému EHIC má totiž řadu výhod.
 
Náklady na léčbu budou proplaceny i na soukromých klinikách.
 
Pojišťovna vám proplatí zákonné spoluúčasti.
 
Podmínky pojištění jsou totožné pro všechny státy.
Asistenční služby
Součástí cestovního pojištění jsou asistenční služby. V případě potřeby se o vás pojišťovna postará.
Repatriace
Z komerčního cestovního pojištění je hrazena také repatriace - převoz pojištěného po úrazu zpět do ČR a převoz ostatků v případě úmrtí v zahraničí.
Ostatní rizika
Cestovní pojištění do zahraničí kryje další možná rizika:

Pojištění odpovědnosti za škodu
Zpoždění zavazadel
Storno zájezdu
Osobní asistent
Pojištění právní ochrany
Výlohy na veterinární péči
Zásah horské služby

Cena

Celková cena cestovního pojištění závisí na pojištěných  rizicích.
Cestovní pojištění je produkt, díky kterému si dovolenou užijete v klidu.
 
Cena cestovního pojištění na 1 den se pohybuje řádově v několika desítkách korun v závislosti na rizicích, která jsou pokryta.
 
Pro výpočet můžete využít naši kalkulačku cestovního pojištění.