Připojištění
manuální práce

Pracujte v zahraničí bez starostí
O připojištění
O připojištění
Chystáte se do zahraničí za účelem manuální práce?
Toto připojištění vám zajistí účinnou ochranu před nepříjemnými situacemi.

Podrobnější informace

  • vztahuje se na zdravotní události, ke kterým došlo v souvislosti s manuální prací
  • lze sjednat v rámci varianty Komfort a Excelent, rozšiřuje krytí pojištění léčebných výloh a úrazového pojištění
  • manuální práce je podnikatelská činnost, výkon povolání nebo jiná výdělečná činnost jiného než administrativního nebo obchodního charakteru.
 
 
POJIŠTĚNÍ MANUÁLNÍ PRÁCE
EXCELENT
KOMFORT
Pojištění léčebných výloh​
Celkový limit
500 000 000 Kč
10 000 000 Kč
– asistenční služby
ano
ano
– doktor na telefonu
ano
x
– repatriace a transporty
do celkového limitu léčebných výloh
do celkového limitu léčebných výloh
– chronické onemocnění - dílčí limit
1 000 000 Kč
x
– zuby - dílčí limit
20 000 Kč
11 000 Kč
– zásah horské služby při pojistné události
do celkového limitu léčebných výloh
do celkového limitu léčebných výloh
– návštěva rodinného příslušníka – doprava
do celkového limitu léčebných výloh
do celkového limitu léčebných výloh
– návštěva rodinného příslušníka – ubytování - dílčí limit
200 € / noc; max. 10 nocí
150 € / noc; max. 10 nocí
– léčebné výlohy COVID -19 v oblastech, kam Ministerstvo zahraničních věcí České republiky nebo Světová zdravotnická organizace nebo obdobná instituce varuje cestovat - dílčí limit
25 000 000 Kč
x
– COVID-19 – ubytování a strava v rámci preventivní karantény - dílčí limity
30 000 Kč
15 000 Kč
– COVID-19 – návrat do České republiky – dílčí limit
30 000 Kč
15 000 Kč
Úrazové pojištění
– smrt úrazem
500 000 Kč
250 000 Kč
– Trvalé následky úrazu
1 000 000 Kč
500 000 Kč