Připojištění
storna cesty

Ochrana před stornopoplatky
O připojištění
O připojištění
Těšíte se na vysněnou dovolenou, ale ze závažných důvodů jste nuceni ji zrušit?
S naším připojištěním storna cesty se nemusíte obávat – vyměřené stornopoplatky
za vás uhradíme.
 
 od 3 % - tolik je výše ceny storno připojištění od ceny vašeho zájezdu, kterou uvedete během sjednání pojištění.

Jak připojištění storna funguje?

  • účinná ochrana proti neočekávanému zrušení cesty ze strany klienta
  • pokrývá stornovací poplatky, které požaduje cestovní kancelář nebo dopravce při zrušení cesty před vycestováním, se spoluúčastí klienta ve výši 20%
  • odjíždíte-li za méně než 15 dní před odjezdem lze storno cesty sjednat nejpozději v den úhrady ceny zájezdu nebo dovolené
  • v případě sjednání k opakovaným cestám platí pro všechny cesty uhrazené a uskutečněné v době platnosti pojištěn
  • připojištění storna se vztahuje na zrušení cesty před odjezdem pouze ze zvlášť závažného důvodu (např. úmrtí rodinného příslušníka nebo osoby cestující společně s pojištěným, jejich hospitalizace, onemocnění nebo úraz, v jehož důsledku není pojištěný nebo jeho spolucestující schopen dle ošetřujícího lékaře z objektivních důvodů cestovat; škody na majetku větší než 200 000 Kč)
  • v případě předčasného ukončení započaté cesty ze zvlášť závažného důvodu pokrývá také:
    1. náklady na zpáteční cestu (pokud byla cesta započata na území ČR)
    2. kompenzaci za každý den nevyužité dovolené
Detailní podmínky
 
 
PŘIPOJIŠTĚNÍ STORNA CESTY
LIMITY
Zrušení cesty
do výše limitu uvedeného na pojistné smlouvě, maximálně do výše 500 000 Kč
Zmeškání odjezdu
náklady na náhradní dopravu do výše limitu uvedeného v pojistné smlouvě
Předčasný návrat
náklady na cestu do ČR a 700 Kč/nevyužitý den, max. do limitu 5 000 Kč