Otázky a odpovědi
Vyberte produkt, co vás zajímá

Vyberte si fázi pojištění

K čemu máte dotaz

Otázky a odpovědi
ROZBALIT VŠE
Co dělat v případě pojistné události z pojištění odpovědnosti?
Slouží k úhradě škody, kterou jste jako pojištění způsobili třetí osobě a jste povinní ji uhradit. Nárok na pojistné plnění vzniká při škodách na zdraví, životě nebo na majetku (poškození, ztráta, zničení). Pojištění se nevztahuje na škody, které byly způsobeny osobě blízké (např. rodinný příslušník). Dále pojištění nepokrývá škody způsobené provozem anebo řízením motorového či nemotorového vozidla, plavidla nebo letadla. Současně se nevztahuje ani na škody na věcech půjčených, pronajatých či svěřených k užívání za úplatu (např. věci na leasing nebo vypůjčené od známého či kamaráda). Dále nejsou pokryty škody způsobené v souvislosti s podnikatelskou nebo jinou výdělečnou činností pojištěného.
Odpovědnost za ušlý zisk a škodu na vypůjčeném sportovním vybavení je součástí pouze varianty Komplex.
Pojistnou událost můžete nahlásit online na odkazu níže.
Co obsahuje připojištění drink povolen?
Připojištění Drink povolen je zahrnuto pouze ve variantě Komplex a platí až do 0,8 promile alkoholu v krvi (což přibližně odpovídá čtyřem pivům či panákům) naměřené nejpozději do 2 hodin od vzniku pojistné události. 
 
Co zahrnuje autoasistence?
Pojištění autoasistence je součástí pouze varianty pojištění Komplex a hradí opravu vozidla na místě  (příjezd asistenční služby + 60 minut práce) nebo odtah do nejbližšího servisu do limitu 2 500 Kč.
 
Co zahrnuje cykloasistence?
Pojištění cykloasistence je součástí pouze varianty pojištění Komplex a hradí opravu defektu na místě  (příjezd asistenční služby + 30 minut práce) nebo přepravu nepojízdného kola a pojištěné osoby do limitu 1 500 Kč.
 
Do kdy musím nahlásit událost?
Událost doporučujeme nahlásit pojistiteli bez zbytečného odkladu. Maximální doba pro nahlášení jsou čtyři roky. U nároků z pojištění trvalých následků může být hlášení provedeno po jejich ustálení, nejdříve však po 1 roce a nejdéle po 3 letech ode dne, kdy k úrazu došlo.
 
Došlo k pojistné události, jak jí můžu nahlásit?
Pro posouzení Vašich nároků, je nutné událost telefonicky zaregistrovat. Následně je důležité doložit potřebnou dokumentaci. Na základě těchto informací je možné posoudit, zda je Váš nárok v souladu s pojistnými podmínkami sjednaného pojištění.
 
Jak mi dáte vědět, že je šetření mojí události ukončeno?
Pošleme Vám informace e-mailem na kontaktní e-mail, který jste zadávali při hlášení události.
Jak probíhá řešení události?
Událost je nejprve potřeba telefonicky nahlásit. Po nahlášení události dostanete informace o tom, jaké dokumenty je potřeba pro řešení události doložit. Jakmile nám bude dokumentace doručená, dojde k posouzení Vašeho nároku. V případě potřeby Vás bude kontaktovat likvidátor. Po posouzení Vašeho nároku obdržíte vyjádření, které zašleme na Vámi zvolenou e-mailovou adresu.         
 
Jaké jsou varianty cestovního pojištění?
Varianty cestovního pojištění Domestic se od sebe liší rozsahem poskytovaných služeb a výši pojistného plnění. Nabízíme celkem dvě varianty pojištění: Start a Komplex. Přehled krytých rizik a jednotlivých limitů naleznete na odkazu níže.
 
Je cestovní pojištění účinné již v den sjednání?
Varianta cestovního pojištění Domestic může být účinná již 4 hodiny po sjednání. Je však nezbytné, aby do 4 hodin od sjednání byla provedena samotná platba (zadání neodvolatelného bankovního příkazu). Cestovní pojištění ale můžete sjednat pouze před odjezdem pojištěného z místa bydliště. 
Kde najdu číslo pojistné smlouvy?
Číslo pojistné smlouvy najdete v PKpass, pokud si ho stáhnete do mobilu, na asistenční kartičce nebo na smlouvě o pojištění.
Kdy a jakou cestou dostanu doklady k cestovnímu pojištění?
Pojistnou smlouvu a asistenční kartu zasíláme spolu se všeobecnými pojistnými podmínkami e-mailem nejpozději do jedné hodiny po sjednání.
Kdy si můžu nárokovat pojistné plnění z trvalých následků z úrazového pojištění?
Za pojistnou událost považujeme úraz, který utrpíte během cesty a v jehož důsledku budete mít trvalé následky, nebo v jehož důsledku Vám bude způsobena smrt. Trvalé následky hodnotíme po jejich ustálení, nejdříve však po 1 roce a nejdéle po 3 letech ode dne, kdy k úrazu došlo.
Lze u vás pojistit i lyžování mimo sjezdovky (tzv. freeride)?
Ano, tento sport je zařazen mezi rizikové sporty, které kryjeme v rámci varianty Komplex. 
Musím si na lyžování po vyznačených trasách sjednávat připojištění rizikových sportů?
Lyžování a snowboarding po vyznačených trasách do výšky 3 500 m n. m. (vyjma skoků) řadíme mezi běžné sporty, které jsou v cestovním pojištění automaticky zahrnuty.
Můžu se odvolat proti zamítnutí události?
Odvolat se proti rozhodnutí pojišťovny, můžete na kontaktním e-mailu claims.travel@axa-assistance.cz nebo nám zašlete dopis na adresu AXA ASSISTANCE CZ, s.r.o., Office Park Nová Karolina, 28. října 3348/65, 702 00 Ostrava, Česká republika. Nezapomeňte uvést číslo škodné události (začíná na 712 a je desetimístné) nebo číslo pojistné smlouvy. K odvolání také přiložte podrobný popis, s čím konkrétně nesouhlasíte a jaké skutečnosti žádáte přezkoumat.
 
Můžu si pojistit domácího mazlíčka?
Pojištění domácích mazlíčků je součástí pouze varianty pojištění Komplex. Obsahuje pojištění veterinární péče 10 000 Kč a pojištění odpovědnosti do limitu 5 000 000 Kč.  Domácím mazlíčkem je pes nebo kočka ve věku 3 měsíce až 10 let označený tetováním nebo čipem.
 
Nabízíte připojištění rizikových sportů?
Součástí pojištění jsou sporty, vykonávané na rekreační úrovni, jejich přehled je zde https://www.axa-assistance.cz/dokumenty-ke-stazeni/pripojisteni/bezne-sporty/ Přehled rizikových sportů, které je možné připojistit, naleznete zde https://www.axa-assistance.cz/dokumenty-ke-stazeni/pripojisteni/pripojisteni-rizikovych-sportu/ . V tomto seznamu je výčet všech nepojistitelných sportů https://www.axa-assistance.cz/dokumenty-ke-stazeni/pripojisteni/pripojisteni-rizikovych-sportu/ (strana 3.). Připojištění rizikových sportů nekryje profesionální vykonávání sportovní činnosti ať už za úplatu nebo bez honoráře.
 
Pokrývá pojištění odpovědnosti i škodu, k níž došlo při práci?
Ne, pojištění odpovědnosti za škodu zahrnuje pouze škodu způsobenou v rámci běžného občanského života.
Proč byla moje událost zamítnutá?
Při šetření události jsme dospěli k závěru, že Váš nárok je v rozporu s pojistnými podmínkami nebo je přímo ve výlukách z pojištění. Možná nám také z Vaší strany nebyly doloženy potřebné dokumenty, a tedy jsme neměli jinou možnost, než nárok zamítnout.
Vztahuje se cestovní pojištění na území České republiky?
Ano, výjma léčebných výloh, které jsou kryté z veřejného zdravotního systému pojištění. 
Vztahuje se odpovědnost za způsobenou škodu i na zapůjčené vozidlo?
Ne, vypůjčené věci spadají do výluk z pojištění, stejně jako řízení a provoz motorového vozidla. Můžete si však pro vozidlo půjčené ze zahraniční autopůjčovny sjednat Připojištění spoluúčasti zapůjčeného vozidla.  
Za jak dlouho dostanu proplacené vzniklé nároky?
Legislativa České republiky nám stanovuje lhůtu 90 dnů na vyřízení. Vše se ale snažíme vyřídit co nejrychleji po obdržení všech potřebných dokladů. Pokud nemáme kompletní doklady, prodlužuje se tím doba řešení události.