Úvodní stránka > Produkty pro vás > Cestovní pojištění

Cestovní pojištění

cestovní pojištění

O pojištění

Když se v zahraničí něco stane, chcete se obrátit na někoho spolehlivého. A právě od toho je tu naše profesionální asistenční služba, která se o vás postará. K dispozici vám budeme 24 hodin denně 7 dní v týdnu a díky široké síti poboček vám pomůžeme kdekoliv na světě.

A navíc nyní získáte slevu 20 %!


Ochráníme vás

Před platbou za ošetření, hospitalizaci nebo převozy sanitkou.

Při trvalých následcích po úrazu až do výše 1 000 000 Kč.

Způsobíte-li škodu někomu jinému.

Když vám zloději z pokoje ukradnou zavazadla.

Pokud se vám zpozdí/zruší let nebo dopravce pozdě doručí kufry.
 

sjednat cestovní pojištění se slevou 20%25

Podrobnější informace

Pojištění léčebných výloh
Základní součástí cestovního pojištění do zahraničí je pojištění léčebných výloh, které chrání před nečekanými výdaji za léčbu v případě akutního onemocnění nebo úrazu, jež vyžadují neodkladné léčení v zahraničí, a to s možností krytí až do výše 500 milionů Kč! Pojištění kryje i zásah horské služby, čili je takřka nutnost při cestování na hory.

Při sjednání připojištění chronických onemocnění platí i pro chronická onemocnění, tj. onemocnění, u nichž v posledních 12 měsících před vycestováním došlo ke změně léčby nebo změně zdravotního stavu.
 

Pokrývá:

 • nezbytná vyšetření potřebná ke stanovení diagnózy a léčebného postupu,
 • nezbytná lékařská ošetření,
 • pobyt v nemocnici (hospitalizace),
 • diagnostická vyšetření, léčení včetně operace, anestézie, léky, materiál a náklady na nemocniční stravu,
 • léky předepsané lékařem,
 • ošetření zubním lékařem při akutních bolestivých stavech zubů,
 • přepravu z místa úrazu nebo onemocnění do nejbližšího vhodného zdravotnického zařízení,
 • zásah horské služby a/nebo přeprava vrtulníkem, pokud to zdravotní stav pojištěného vyžaduje,
 • náklady na přepravu zpět na území České republiky (tzv. repatriace),
 • náklady na přepravu tělesných pozůstatků zpět na území České republiky,
 • pobyt s dítětem v nemocnici v případě jeho hospitalizace,
 • asistenci při návratu do místa bydliště při snížené pohyblivosti následkem pojistné události (když se např. vrátíte do ČR se zlomenou nohou, odvezeme z letiště vás i vaše auto).

Orientační mapa nemocnic
Připravili jsme pro vás orientační mapu zdravotnických zařízení, ve kterých vám lékaři poskytnou prvotřídní péči. Všechny nemocnice na mapě jsou s námi smluvně vázány a budete v těch nejlepších rukou!

Kromě území Evropy máme síť zdravotnických zařízení i po celém světě. Pokud se tedy budete nacházet mimo Evropu, volejte nonstop +420 272 099 911 a vyhledáme nemocnici přesně pro vás. 
 

Otevřít mapu

 
Asistenční služby

Zahrnují poskytování rad a informací pojištěnému při událostech souvisejících s cestou či pobytem v zahraničí. Asistenční služba je vám k dispozici zejména telefonicky, a to nepřetržitě 24 hodin denně v několika světových jazycích.

Právní asistence
Předmětem pojištění právní asistence je ochrana oprávněných zájmů pojištěného, a to zejména při trestním nebo přestupkovém řízení po dopravní nehodě nebo v případě vzniku nároku na náhradu škody nebo újmy.

Lifestyle asistence
V rámci lifestyle asistence může klient využít asistenční službu pro zajištění rezervace v ubytovacím zařízení, jízdenek pro místní nebo mezinárodní dopravu, zajištění pronájmu vozidla nebo služeb průvodců, tlumočníků aj. (v rámci tohoto pojištění je poskytována pouze organizace požadovaných služeb - náklady související s jejich poskytnutím hradí pojištěný).

Úrazové pojištění
Obsahuje finanční plnění v případě smrti úrazem a trvalých následků až do 1 000 000 Kč. 
Pojištění odpovědnosti za škodu
Je součástí varianty Excelent a Komfort. Pokrývá škodu, kterou pojištěný způsobil druhé osobě, a to až do výše 25 000 000 Kč za škodu na zdraví, 10 000 000 Kč za škodu na majetku a 1 000 000 Kč za následné finanční škody - ušlý zisk a snížení společenského uplatnění (pouze u varianty Excelent).
Pojištění zavazadel
Vztahuje se na cestovní zavazadla a věci osobní potřeby obvyklé pro daný účel cesty.

Nárok na pojistné plnění vzniká při poškození, zničení nebo odcizení zavazadel (popř. jejich obsahu) krádeží vloupáním či loupeží, včetně ztráty nebo odcizení osobních dokladů.

Pojištění zavazadel zahrnuje také elektroniku (fotoaparáty, kamery, počítače) a sportovní vybavení potřebné k provozování pojištěného sportu. Varianta Excelent zahrnuje též pojištění obchodního vybavení (věci potřebné k výkonu povolání včetně věcí náležejících zaměstnavateli).
Pojištění cestování letadlem
Je určeno pro letecké zahraniční cesty a pomáhá řešit komplikace spojené s cestováním letadlem. Vztahuje se na zpoždění dodání zavazadel nebo zpoždění odletu o 6 a více hodin, popř. na úplné zrušení letu ze strany dopravce.

Při zpoždění dodání zavazadel pojištění pokrývá 
náklady na zakoupení základních hygienických potřeb a oblečení.

Při zpoždění či zrušení letu jsou z pojištění kryty finančí prostředky vynaložené na občerstvení a hygienické prostředky při čekání na zpožděný/zrušený let. Pokryty jsou též náklady na dopravu do místa odletu navazujícího/náhradního letu.
 

Výhody

Krytí léčebných výloh až do výše 500 milionů Kč
Asistenční služba 24/7
Celosvětová síť smluvních zdravotnických zařízení
Krytí běžných sportů už v základní variantě pojištění
Pojištění zavazadel kryje i sportovní vybavení
Zvýhodněná cena pro děti do 18 let
Široká škála připojištění
   

Podívejte se na reálné příběhy našich klientů, kterým jsme pomohli. Stejně tak pomůžeme i vám.

 

Připojištění

Rozšiřte si základní variantu pojištění. U nás si vyberete připojištění do zahraničí, které vám bude sedět na míru.
 

Rizikové sporty

Užijte si své oblíbené sporty naplno. My vás při nich ochráníme. Naplno si tak můžete užít třeba lyžování nebo surfing. Připravili jsme pro vás i přehledné rozdělení sportů do jednotlivých kategorií

Storno zájezdu
Pokrývá stornovací poplatky, které musíte uhradit cestovní kanceláři nebo poskytovateli služeb při zrušení cesty, letenky, jízdenky a samostatně objednaného ubytování. Současně kryje i náklady na zpáteční cestu v případě předčasného ukončení již započaté cesty a kompenzaci za každý den nevyužité dovolené, pokud je cesta ukončena ze závažných důvodů (úmrtí nebo nečekaná hospitalizace osoby blízké či škoda na majetku vyšší než 200 000 Kč).
 

Pojištění storna zájezdu je možné sjednat během 14 dnů od zakoupení zájezdu, pokud je pojištění sjednáváno více než 30 dní před odjezdem. Kupujete-li zájezd méně než 30 dní před odjezdem, musíte připojištění storna sjednat v týž den. 

Chronická onemocnění

Ochrana v případě projevu chronického onemocnění v zahraničí. Kromě standardních nákladů krytých z pojištění léčebných výloh zahrnuje úhradu nákladů nutných pro stabilizaci zdravotního stavu pojištěného, pokud zhoršení souvisí s chronickým onemocněním. Obsahuje i krytí nákladů na nečekanou komplikaci ambulantního ošetření chirurgického zákroku, k němuž došlo nejpozději 30 dní před počátkem cesty.

Připojištění zahrnuje krytí nákladů spojených se zhoršením chronického onemocnění, pokud za posledních 12 měsíců došlo ke změně zdravotního stavu (stabilizovaná chronická onemocnění jsou zahrnuta v základním rozsahu cestovního pojištění).

Klidný rodič

Rozšiřuje limity pojištění léčebných výloh v případě hospitalizace dítěte. Rovněž pokrývá pobyt v nemocnici pro oba rodiče nebo dopravu a ubytování rodiče v případě, že je dítě v zahraničí bez rodinného příslušníka. Pro zpříjemnění rekonvalescence pojištění zahrnuje i animační program (klaun nebo kouzelník), kterého pošleme až k vám domů.

Dovolená bez starostí

Zahrnuje zdravotní asistenci po návratu do České republiky, pojištění domácích mazlíčků a technickou asistenci vozidla. Připojištění pokrývá dopravu k lékaři a zpět, dopravu z nemocnice po hospitalizaci a dovoz léčiv nebo potravin. Součástí je doprava a pobyt zvířete ve zvířecím útulku/hotelu.

Z pojištění domácích mazlíčků je hrazena veterinární péče pro vašeho psa nebo kočku během vašeho společného pobytu v zahraničí. Současně rozšiřuje krytí o odpovědnost za škodu způsobenou zvířetem.

Při poruše vozidla je z připojištění pokryta oprava nebo odtah do nejbližšího servisu a náhradní ubytování v případě nemožnosti pokračovat v cestě. Pokud navíc nebude možné automobil opravit do pěti pracovních dnů, je součástí i převoz vozidla zpět do ČR.

Pracovně manuální cesty

Ochrání vás před nepříjemnými situacemi, k nimž došlo při práci v zahraničí. Rozšiřuje základní krytí z pojištění léčebných výloh o manuální činnost - podnikatelská činnost, výkon povolání či výdělečná činnost jiného než administrativního charakteru. 

sjednat cestovní pojištění se slevou 20%25