Otázky a odpovědi
Vyberte produkt, co vás zajímá

Vyberte si fázi pojištění

K čemu máte dotaz

Otázky a odpovědi
ROZBALIT VŠE
Byl jsem ošetřený v zahraničí, uhradíte mi to?
Pro posouzení Vašich nároků, je nutné událost zaregistrovat. Můžete to udělat pohodlně a on-line na odkazu níže. Následně je důležité doložit potřebnou dokumentaci. Na základě těchto informací je možné posoudit, zda je Váš nárok v souladu s pojistnými podmínkami sjednaného pojištění.
Pojistnou událost můžete nahlásit online na odkazu níže.
 
Co když nemám lékařskou zprávu ze zahraničí?
Každá událost se posuzuje obecně jako celek a k tomu patří i lékařská zpráva. Při posuzování události se však zohledňují všechny okolnosti daného případu. Určitě je nutné doložit veškeré podklady, které máte a na případné chybějící doklady upozornit likvidátora.
Do kdy musím nahlásit událost?
Událost doporučujeme nahlásit pojistiteli bez zbytečného odkladu. Maximální doba pro nahlášení jsou čtyři roky. U nároků z pojištění trvalých následků může být hlášení provedeno po jejich ustálení, nejdříve však po 1 roce a nejdéle po 3 letech ode dne, kdy k úrazu došlo.
Pojistnou událost můžete nahlásit online na odkazu níže.
 
Jak mi dáte vědět, že je šetření mojí události ukončeno?
Pošleme Vám informace e-mailem na kontaktní e-mail, který jste zadávali při hlášení události.
Jak probíhá řešení události?
Událost je nejprve potřeba nahlásit. Pro nahlášení události je možné využít online systém, odkaz naleznete níže. Po nahlášení události dostanete informace o tom, jaké dokumenty je potřeba pro řešení události doložit. Jakmile nám bude dokumentace doručená, dojde k posouzení Vašeho nároku. V případě potřeby Vás bude kontaktovat likvidátor. Po posouzení Vašeho nároku obdržíte vyjádření, které zašleme na Vámi zvolenou e-mailovou adresu.      
Pojistnou událost můžete nahlásit online na odkazu níže.
 
Kde najdu číslo pojistné smlouvy?
Číslo pojistné smlouvy najdete v PKpass, pokud si ho stáhnete do mobilu, na asistenční kartičce nebo na smlouvě o pojištění.
Můžu se odvolat proti zamítnutí události?
Odvolat se proti rozhodnutí pojišťovny, můžete na kontaktním e-mailu claims.travel@axa-assistance.cz nebo nám zašlete dopis na adresu AXA ASSISTANCE CZ, s.r.o., Office Park Nová Karolina, 28. října 3348/65, 702 00 Ostrava, Česká republika. Nezapomeňte uvést číslo škodné události (začíná na 712 a je desetimístné) nebo číslo pojistné smlouvy. K odvolání také přiložte podrobný popis, s čím konkrétně nesouhlasíte a jaké skutečnosti žádáte přezkoumat.
 
Proč byla moje událost zamítnutá?
Při šetření události jsme dospěli k závěru, že Váš nárok je v rozporu s pojistnými podmínkami nebo je přímo ve výlukách z pojištění. Možná nám také z Vaší strany nebyly doloženy potřebné dokumenty, a tedy jsme neměli jinou možnost, než nárok zamítnout.