Cestujte do zahraničí s občanským průkazemPřed pobytem do zahraničí stojí za to si zjistit, kam můžete cestovat s občanským průkazem a kam naopak potřebujete cestovní pas. Od roku 2004 mohou čeští občané cestovat do zemí Evropské unie a Evropského hospodářského prostoru bez jakýchkoliv omezení s platným českým občanským průkazem, takže do těchto zemí není vyžadován cestovní pas. 

Do těchto členských států Evropské unie můžeme cestovat s občanským průkazem: Rakousko, Belgie, Bulharsko, Kypr, Česká republika, Dánsko, Spojené království, Estonsko, Finsko, Francie, Řecko, Nizozemsko, Chorvatsko, Irsko, Polsko, Lotyšsko, Litva, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Itálie, Portugalsko, Rumunsko, Španělsko, Švédsko, Slovensko a Slovinsko.

Dalšími státy, které jsou stranami Dohody o Evropském hospodářském prostoru, jsou Island, Lichtenštejnsko a Norsko. Švýcarsko, přestože není členem Evropského hospodářského prostoru, má stejné právní postavení, pokud jde o volný pohyb osob podle Smlouvy s Evropským společenstvím a členskými státy. Po jiné dohodě můžeme volně cestovat do Andorry, Bosny a Hercegoviny, Makedonie, Černé Hory a Srbska. 

Pasy jsou vyžadovány všude mimo schengenský prostor. Někdy si také některé země stanoví, kolik měsíců musí být pas platný po příjezdu do dané země, a to je potřeba zkontrolovat před už cestou. Přestože Monako není členem EU, má s ním úzké vazby. Monako se sice nachází mimo hranici schengenského prostoru, ve skutečnosti je jejím členem. Důležité je, že ačkoli na francouzsko-monacké hranici neexistují žádné pasové kontroly, francouzské orgány provádějí pasové kontroly v pobřežních přístavech Monaka . Také často některé letecké společnosti nepřijímají na palubu cestující s dlouholetými průkazy totožnosti (formát knihy). Proto doporučujeme pořídit si nový občanský průkaz, který je zdarma k vydání. Pokud vstupujete do Francie a cestujete s pasem, francouzské úřady vyžadují, aby byl cestovní pas platný ještě minimálně 3 měsíce. 

Ať už cestujeme kamkoli, vždy dbejte na svou bezpečnost a sjednejte si správné cestovní pojištění!