Pozor na podvodníky! Zákazníky kontaktují lidé, kteří se vydávají za falešné zaměstnance společnosti AXA. Další informace, co dělat, naleznete zde.

Asistence

Potřebujete například pomoci v situaci, kdy:
 
- hledáte lékaře v případě onemocnění nebo úrazu?
- jste v situaci, kdy vám byl zpožděn či zrušen let?
- vám nedorazila zavazadla nebo byla poškozená?
- došlo k poškození cizího majetku nebo zdraví?

 

ZPŮSOB KONTAKTU

POKUD JE SITUACE ŽIVOT OHROŽUJÍCÍ, JE VŽDY NUTNÉ PŘIVOLAT MÍSTNÍ RYCHLOU ZÁCHRANNOU SLUŽBU.

Nejčastější tísňová čísla jsou 112 (státy EU), 911 (většina Severní Ameriky) a 999 (např. Velká Británie, Čína nebo některé africké státy).

V případě, že dojde v zahraničí k podobným situacím zmíněným výše, je několik možností, jak kontaktovat asistenční službu:
  • telefonicky na čísle +420 272 099 911 (24/7)
  • využitím on-line služby eTravel (vyhledání zdravotního zařízení pomocí chatbota) v hlasovém stromu nebo na digitální kartičce v telefonu nebo na stránkách
  • prostřednictvím chatu na digitální kartičce v telefonu 
Při kontaktu s asistenční službou si připravte:
  • číslo pojistné smlouvy
  • údaje o asistované osobě
  • kontaktní údaje
  • popis události
  • referenční číslo případu (pokud se nejedná o prvotní kontakt)
Telefon
Telefon
Při telefonickém spojení je nejprve nutné projít hlasovým stromem. Asistence se nachází pod volbou -1- a v další vrstvě je možnost vybrat přesnější důvod volání podle nastalé situace. V určitých situacích může být váš požadavek řešen virtuálním asistentem Alexem, v takovém případě je důležité odpovědět na položené dotazy, to totiž usnadňuje následné poskytnutí asistence ze strany konzultanta.
E-TRAVEL
E-TRAVEL
V hlasovém stromu, volba 1-1-1, nebo na asistenční kartičce v telefonu je možnost využít on-line službu e-Travel - vyhledání zdravotnického zařízení. Tato služba je provozována jako chatbot a pro její využití je nutné mít zapnuté polohové služby a připojení k internetu.
CHAT
CHAT
Na digitální kartičce v telefonu je možné se spojit prostřednictvím chatu s konzultantem. Na webových stránkách je možné využít chatbot primárně pro získání informací.