Připojištění
pro práci a studium

Pracujte nebo studujte v zahraniční bez starostí
O připojištění
O připojištění
Chystáte se pracovně do zahraničí, nebo se chystáte v zahraničí studovat?
Toto připojištění vám zajistí účinnou ochranu před nepříjemnými situacemi při práci nebo studiu v zahraničí!

Podrobnější informace

  • vztahuje se na zdravotní události, ke kterým došlo v souvislosti s pracovní činností nebo studiem
  • rozšiřuje krytí standardního pojištění programu Komfort a Excelent
  • práce je podnikatelská činnost, výkon povolání, nebo výdělečná činnost administrativního nebo manuálního charakteru
  • studium je placená nebo neplacená zahraniční stáž za účelem vzdělávání, výměnný studijní pobyt, placený studijní pobyt
 
 
POJIŠTĚNÍ PRÁCE A STUDIA
EXCELENT
KOMFORT
Pojištění léčebných výloh​
Celkový limit
500 000 000 Kč
5 000 000 Kč
– repatriace a transporty
reálné náklady do celkového limitu
reálné náklady do celkového limitu
– zuby
13 000 Kč
11 000 Kč
– pojištění zásahu horské služby při pojistné události
reálné náklady do celkového limitu
reálné náklady do celkového limitu
– návštěva osoby blízké – doprava
reálné náklady do celkového limitu
reálné náklady do celkového limitu
– návštěva osoby blízké – ubytování
200 € / noc; max. 10 nocí
150 € / noc; max. 10 nocí
Úrazové pojištění ​
Smrt úrazem
500 000 Kč
250 000 Kč
Trvalé následky úrazu
1 000 000 Kč
500 000 Kč