Největší evropské řeky


Poznejte ty nejdelší, nejmohutnější a nejkrásnější evropské řeky. Patří mezi ně Volha, Dunaj, Rýn, Dněpr a nebo i Labe. U jejich břehů můžete strávit krásnou dovolenou, relaxovat, sportovat a nebo objevovat okolní města.

Nejvetsi-evropske-reky-(1).jpgVolha je veletok, největší řeka Evropy. Protéká zhruba od severozápadu na jihovýchod evropskou částí Ruska a ústí do Kaspického moře. S délkou 3 534 km a průměrným průtokem 8000 m³/s je to nejdelší a nejvodnatější řeka Evropy, a vůbec největší řeka na světě, která nemá odtok do světového oceánu.

Volze se také říká “duše Ruska” nebo “matka Ruska”. Psali o ní Čechov i Gorkij, opěvovali ji básníci, stala se námětem malířů i písní včetně proslavené Písně burlaků, přesněji volžských plavců. Právě kolem Volhy se v historii vytvářel ruský stát a upevňovala ruská národní identita. Dnes je řeka propojena vodními kanály a dalšími říčními systémy s Baltským mořem, Bílým mořem, s Azovským a s Černým mořem. Po cestě dlouhé přes 3 530 kilometrů Volha ústí do vnitrozemského Kaspického moře. ​​V okolí Volhy můžete navštívit i některá města. Horní část povodí, kde řeka získává naprostou většinu vody, se nachází u města Kazaň, střední část pak u města Samara a Saratov. V dolní části řeky leží město Volgograd. 

Dunaj je po Volze druhá nejdelší řeka Evropy, která protéká územím celkem deseti zemí a do dalších osmi zasahuje, přičemž nezřídka tvoří jejich státní hranici. Délka toku činí 2811 km. Povodí má rozlohu 801 463 km². 

Dunaj je 30. nejdelší řeka světa. Pramen vzniká v nadmořské výšce 1078 m.n.m. v jihozápadním Německu a pokračuje přes Rakousko, Slovensko, Maďarsko, Srbsko, Chorvatsko, Bulharsko, Moldávii, Ukrajinu a Rumunsko. Dunaj ústí do Černého moře na území rumunského národního parku Delta Dunarii, který je zapsán na seznamu světového dědictví UNESCO. Dunaj cestou míjí čtyři hlavní města, a to Vídeň, Bratislavu, Budapešť a Bělehrad. Všechny stojí za to vidět. Využití vody z Dunaje je různorodé, například v dopravě, energetice či k rekreačnímu významu. 

Mezi další úchvatné řeky Evropy patří Rýn, který protéká postupně šesti zeměmi. Jsou to Švýcarsko, Lichtenštejnsko, Rakousko, Německo, Francie a Nizozemsko. Rýn protékající Německem je důležitý z hlediska dopravní infrastruktury. Až 30 % německé produkce uhlí, železné rudy a zemního plynu se přepravuje právě po tomto vodním toku. Ne náhodou se město poblíž řeky jmenuje Kolín nad Rýnem.

Další největší řekou je Dněpr. Najdete ji na východě Evropy a protéká postupně územím západního Ruska, následně pokračuje přes východní Bělorusko a napříč celou Ukrajinou. Její délka činí 2201 km, čímž se řadí na čtvrté místo v Evropě.
Za zmínku stojí i Labe, které se svou celkovou délkou 1 094 kilometrů patří k největším řekám Evropy a zároveň je i nejvodnatější řekou ČR. Pramení v Krkonoších, protéká Německem a ústí do Severního moře. 

Pramen Labe najdete na Labské louce v nadmořské výšce 1 387 metrů. Řeka začíná jako průzračný potok, postupně sílí a její tok se zpomaluje. Nedaleko Pardubic se stáčí a pokračuje k německým hranicím. Mezi nejvýznamnější přítoky patří Úpa, Metuje, Orlice, Chrudimka, Jizera, Vltava, Ohře a další. Labe protéká několika přírodními rezervacemi počínaje Krkonošským národním parkem. Kouzelné hory s vyhlášenými lyžařskými středisky, turistické trasy a cyklostezky nabízejí nepřeberné množství příležitostí k výletům v každém ročním období.

A ještě dřív, než se vypravíte na výlet po Evropě, zařiďte si cestovní pojištění!